Mayday! Mayday! Wyrzucać! Wyrzucać!!

Czy jesteś jednym z tych traderów, którzy po prostu mają nadzieję na najlepsze, gdy transakcja nie wychodzi tak, jak tego chciałeś? Chociaż nie ma nic złego w zachowaniu optymizmu i nadziei na najlepsze, nie możemy pozwolić sobie na ignorowanie poważnych znaków ostrzegawczych, gdy napotkają naszą drogę. Widzisz, ważne jest, aby być zdyscyplinowanym i przestrzegać swoich planów handlowych, ale czasami parametry handlowe, które są ustalone w kamieniu, mogą obniżyć twoją rentowność. Musimy być wystarczająco elastyczni, aby dostosować się do ciągle zmieniających się warunków rynkowych. Czasami musimy handlować jak pilot myśliwca. Jeśli twój odrzutowiec się wypala, musisz go natychmiast porzucić – lub ponieść konsekwencje.

Przyjrzyjmy się kilku ważnym CZERWONA FLAGA sygnały ostrzegawcze, na które należy uważać podczas zarządzania otwartymi transakcjami.

 

Świece odrzucające w ekstremalnych cenach

Kiedy cena pary walutowej lub innego instrumentu finansowego szybko zmienia się w jednym kierunku i daleko od średniej, często dochodzi do wyczerpania. W tym momencie nie ma wystarczającej liczby kupujących (w przypadku zwyżkowego ruchu), aby nadal podnosić cenę. Tutaj musisz być ostrożny, jeśli jesteś na długiej pozycji. Kiedy tak się dzieje, cena często odwraca się w kierunku wartości średniej, która może pochłonąć większość Twoich płynnych zysków, a nawet spowodować stratę w Twoim imieniu. Spójrzmy na kilka praktycznych przykładów:

1 majaWykres dzienny AUD / USD (2016)

Czarne strzałki oznaczają świece odrzucenia, które powstały w tym okresie. Wszystkie te niedźwiedzie świece odrzucenia powstały na poziomach, które były stosunkowo dalekie od średniej, która jest w tym przypadku reprezentowana przez 20-dniową wykładniczą średnią ruchomą.

Świece pierwsza, druga i czwarta mają dość duże czerwone korpusy. Wskazuje to na zdecydowaną sprzedaż w tych dniach i oczywiście cenę zamknięcia, która jest niższa niż cena otwarcia. Mają również knoty wystające do góry, co wskazuje na odrzucenie wyższych cen. Pokazuje również, jak niedźwiedzie zdobyły kontrolę nad rynkiem, używając, że tak powiem, brutalnej siły. Byki starały się podnieść cenę do nowych szczytów, ale za każdym razem były przekonująco obezwładniane przez niedźwiedzie. Powiększmy, aby uzyskać lepszy widok świec 1, 2 i 4:

2 maja

3 maja

4 maja

Wykres dzienny AUD / USD (2016)

Te trzy świece odrzucające mają kilka cech wspólnych, ale ich najbardziej widoczne podobieństwo polega na tym, że są to sztabki pochłaniające niedźwiedzie. Słupki pochłaniające mogą być potężnymi sygnałami odwrócenia, zwłaszcza jeśli znajdują się daleko od wartości średniej (i są zwrócone w stronę wartości średniej). Należy uważać na takie świece, zwłaszcza te o wyjątkowo dużym zasięgu. Ponadto świece odrzucające, niezależnie od tego, czy są to pinbary, czy pochłaniające bary, są jeszcze bardziej niebezpieczne, gdy się zamykają lub zbliżają się do minimów.

Świeca numer trzy to świeca spadającej gwiazdy, która jest również nazywana niedźwiedzim pinbarem. Ten typ świecy, podobnie jak jedna, dwie i cztery, jest silnym sygnałem odwrócenia.

Teraz załóżmy, że masz dobrą pozycję kupna, a Twoja transakcja przyniosła zysk nieco ponad 100 pipsów. Teraz, gdy obserwujesz swoją zyskowną transakcję, cena dobrze się układa, ale traci zysk zaledwie o 12 pipsów. Kilka godzin później świeca 3 jest gotowa. Pod koniec dnia (świeca 3) nie możesz uwierzyć, że cena odwróciła się zaledwie 12 pipsów przed Twoim celem. W międzyczasie przesunąłeś stop loss na rentowność, aby wyeliminować potencjalne straty spowodowane gwałtownymi zwrotami.


W tym miejscu wielu traderów zostawia wszystkie swoje pieniądze bezpośrednio na stole. Nie potrafią rozpoznać, że szanse właśnie się odwróciły. W tym przypadku ich stop loss jest oddalony o około 100 pipsów od ceny rynkowej. Wynika z tego, że skoro para jest w trendzie wzrostowym, a cena jest wyższa zarówno od 200-MA, jak i 20-EMA, mogą bezpiecznie utrzymać swoją zwycięską pozycję. W końcu między stop lossem a ceną rynkową jest poduszka o wartości 100 pipsów, a cena „ostatecznie osiągnie swój cel”.

W międzyczasie inwestorzy instytucjonalni (którzy są tymi, którzy poruszają rynkiem) już zaczęli skalować swoją długą ekspozycję na parę, gdy zauważyli słabnący wzrost. Traderzy Countertrend również zauważają tę słabość i wkraczają z kilkoma krótkimi pozycjami. Następnego dnia kontynuowana jest sprzedaż, a cena gwałtownie spada. Przybliżmy trochę:

5 majaWykres dzienny AUD / USD (2016)

Tuż przed tą świecą pinbar widzimy byczą świecę z długim knotem na górze. Nazywa się to „świecą testową”. Wygląda prawie tak samo jak niedźwiedzia świeca pinbar, ale nie kwalifikuje się dokładnie jako pinbar ze względu na jej zamknięcie, które jest zbyt wysoko w zakresie świecy. Chociaż ta świeca testowa nie jest tak silnym niedźwiedziem sygnałem, jak pinbar, który po niej nastąpił, jest to zdecydowanie coś, na co należy zwrócić uwagę, gdy ją napotkasz.

Zamknięcie niebieskiej (byczej) świecy testowej powinno znajdować się w dolnych 50% jej całkowitego zakresu. Oznacza to, że górny zakres cienia powinien wynosić co najmniej połowę rozmiaru świecy. (Knoty świecznika są również nazywane cieniami).

Kiedy świeca pinbar w końcu się zamknęła, przesłanie techniczne było całkiem jasne: byki straciły kontrolę nad rynkiem.

Więc co powinieneś był zrobić w tym przypadku? Czy powinieneś całkowicie zamknąć swoją pozycję, czy odebrać częściowe zyski i przesunąć stop loss na wyższy poziom? Czy w ogóle powinieneś pozostawić swoje stanowisko bez zmian? Pamiętaj, że patrzymy na ten wykres z perspektywy czasu. W tej chwili mamy wszystkie odpowiedzi. Ale kiedy jesteś w sytuacji, w której musisz podjąć decyzję, oczywiście nie wiesz, co się stanie. Jak zawsze, musimy wziąć pod uwagę najbardziej prawdopodobny wynik i odpowiednio zarządzać naszymi transakcjami.

Kiedy świeca testowa się zamknęła, cena wynosiła około 115 pipsów z 20-EMA. Jest to znaczna odległość od tej średniej ruchomej, co jest dobrym sposobem pomiaru krótkoterminowej średniej wartości instrumentu. Duża luka między ceną a średnią wartością, w połączeniu z niedźwiedziem odrzuceniem wyświetlanym przez świecę testową, powinna być wystarczającym dowodem, abyś przynajmniej w pewnym stopniu przeskalował swoją pozycję. Następnie, gdy następny dzień okazał się mocnym pinbarem, rozsądnie byłoby rozważyć całkowite zamknięcie pozycji, nawet jeśli cel nie został jeszcze trafiony. Osobiście wziąłbym moje 100 pipsów i „nazwałbym to dziennie”. Oczywiście, kiedy zacząłem handlować, nie wiedziałem nic o świecach odrzucenia ani o powrocie do średniej. Nie wiedziałem też, jak ważne są codzienne ramy czasowe dla analizy technicznej. Przez większość czasu popełniałem błędy.

Nawet kiedy zacząłem używać dziennych ram czasowych, później często utrzymywałem pozycje, które powinienem był natychmiast zamknąć, gdy zobaczyłem migające czerwone światła. Kiedy jesteś początkującym inwestorem, nie chcesz przyznać się, że się mylisz i oczywiście nie masz doświadczenia, aby zawsze rozpoznawać niebezpieczeństwa związane z tym, czym naprawdę są.

Jak widać na powyższym wykresie, zostałbyś zatrzymany na progu rentowności, gdybyś nie działał proaktywnie, widząc wczesne sygnały ostrzegawcze o zbliżającym się odwróceniu. Czasami lepiej jest po prostu wykorzystać zysk, który już masz, niż utrzymać pozycję, gdy prawdopodobieństwa wyraźnie obróciły się przeciwko tobie.

Do tej pory używaliśmy kombinacji formacji świecowych i odległości od wartości średniej, aby zidentyfikować niebezpieczne cofnięcia trendu w kierunku średniej. Istnieje jednak kilka technik, za pomocą których można zidentyfikować potencjalne zagrożenia dla otwartych transakcji. Nie mogę teraz przejść przez wszystkie z nich, ale istnieje całkiem przydatne narzędzie, które może pomóc w określeniu, kiedy ruch cenowy stał się nadmierny i może być gotowy do cofnięcia się w stosunku do panującego trendu. Na co czekamy, sprawdźmy to!

 

Wskaźnik siły względnej (RSI)

Względny wskaźnik siły jest wskaźnikiem opracowanym przez Wellesa Wildera wiele lat temu. RSI jest wskaźnikiem dynamiki, który oscyluje między poziomami wykupienia i wyprzedania. Poziomy te można modyfikować, podobnie jak parametry wejściowe okresu. Standardowe ustawienie RSI wykorzystuje 14 okresów w swoich obliczeniach i przedstawia względną siłę na wykresie, który oscyluje między 0 a 100. Gdy RSI jest powyżej progu 70, uznaje się, że dany instrument został wykupiony. Gdy spadnie poniżej 30, uważa się, że jest wyprzedany.

Lubię bawić się ustawieniami wskaźników i odkryłem, że RSI to fenomenalne narzędzie do wskazywania możliwych zmian cen. Oczywiście ten wskaźnik musi być dostosowany do różnych ram czasowych i nie powinien być jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji handlowych.

Użyjmy danych wejściowych RSI z 5 okresami, z progiem wykupienia 75 i progiem wyprzedaży 25. Oto ponownie dzienny wykres AUD / USD:

6 majaWykres dzienny AUD / USD (2016)

Tutaj widać, że wskaźnik RSI został wykupiony albo kiedy, albo tuż przed pojawieniem się świec o numerach 1, 3 i 4. Tuż przed uformowaniem się świecy numer 2 RSI wynosił 69, co jest prawie wykupione. Tak więc we wszystkich czterech przypadkach wskaźnik RSI dostarczył wczesnych ostrzeżeń byczym traderom, że prawdopodobnie wystąpią korekty przeciwne do trendu. To, co sprawia, że ​​ten wskaźnik jest tak fantastyczny, to fakt, że ostrzegałby Cię o tych poprawkach co najmniej 24 godziny przed ich wystąpieniem!

Najlepiej byłoby, gdyby RSI był używany w połączeniu z innymi wskaźnikami lub przynajmniej z wyzwalaczami price action, aby uzyskać najlepsze wyniki. W niestabilnych warunkach rynkowych, w których występują głębokie korekty trendu przeciwnego, wskaźnik RSI jest idealnym narzędziem ostrzegającym o zbliżających się zagrożeniach. Przypomina mi sposób działania gatunków pawianów i małp w Afryce Południowej. Mają wszelkiego rodzaju naturalnych wrogów, takich jak duże orły, węże, karakale, lisy, lamparty, lwy itp. Dlatego zwykle polegają na jednym ze starszych naczelnych w grupie, który siedzi gdzieś na wysokim drzewie lub skale, wypatrując te drapieżniki. Podczas gdy „małpa-strażnik” skanuje okolicę w poszukiwaniu potencjalnych niebezpieczeństw, reszta grupy może skupić się na zbieraniu pożywienia, pielęgnacji i tak dalej..

W tym przypadku, z AUD / USD, wskaźnik RSI skutecznie dostarczył wczesnych sygnałów ostrzegawczych dla traderów na długich pozycjach.

Oczywiście RSI jest również potężnym narzędziem do identyfikowania okazji handlowych, ale w tym przypadku użyliśmy go tylko do ostrzeżenia nas o zbliżających się korektach dotyczących otwartych pozycji.

Spójrzmy na inny przykład, w którym cena odwróciła się do wartości średniej (20-EMA) po tym, jak silna świeca odrzucająca uformowała się daleko od średniej. W tym przypadku wskaźnik RSI (ustawiony na 5 okresów, z poziomami wykupienia / wyprzedania na poziomie 85/15) dał odczyt wykupienia tuż przed pojawieniem się tej ogromnej świecy odrzucenia. Oto wykres:

7 majaWykres dzienny GBP / JPY (2014)

Niesamowite, prawda! Jak poradziłbyś sobie z otwartą długą pozycją, gdybyś zobaczył tak agresywną niedźwiedzią świecę odrzucenia?

Na zakończenie

Musimy być spostrzegawczy i mądrzy, zarządzając naszymi otwartymi transakcjami. Kiedy widzimy wyraźne sygnały ostrzegawcze, musimy ponownie ocenić nasze transakcje i pociągnąć za dźwignię „eject”, jeśli to konieczne (wyjść z transakcji). Reagowanie we właściwym czasie pozwoli Ci zaoszczędzić niepotrzebnych strat.

W niektórych sytuacjach wolisz agresywnie przesuwać stop loss w górę, zamiast zamykać pozycję. W innych okolicznościach przeskalujesz swoją pozycję (zamkniesz jej część) i prześledzisz stop loss. Będzie to zależeć od struktury trendu i od tego, jak agresywna jest świeca odrzucenia.

Opłacalny handel!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector