Prognoza tygodnia, 1 lutego – 5 lutego 2021: Najważniejsze wydarzenia gospodarcze do obejrzenia w tym tygodniu

Dolar amerykański zakończy w tym tygodniu zwyżkowy trend, ponieważ globalny rynek akcji pozostaje w depresji z powodu wielu negatywnych obaw, które zwiększyły popyt na walutę amerykańską, który jest bezpieczną przystanią. Tymczasem wzrosty dolara amerykańskiego mogą być również związane z danymi gospodarczymi z USA, które nie były tak złe, jak się obawiano. Jednak obawy o krótkotrwałe zawężenie funduszy hedgingowych, obawy o zyski przedsiębiorstw i opóźnienia w szczepieniach na koronawirusa powstrzymały wzrosty na światowych giełdach, które mogą nadal podnosić dolara w perspektywie krótkoterminowej..

Na froncie międzynarodowym długotrwałe bójki chińsko-amerykańskie również odegrały ważną rolę we wspieraniu bezpiecznego dolara amerykańskiego. Innym czynnikiem, który może również wpływać na nastroje rynkowe, mogą być obawy przed globalną recesją gospodarczą, mimo że szczepienia przeciwko koronawirusowi są w drodze. Można to przypisać obawom przed powolnym tempem immunizacji i brakiem środków zaradczych, które zwalczają oba warianty wirusa, a mianowicie mutacje w Wielkiej Brytanii i RPA.

Patrząc w przyszły tydzień, dane o PMI dla przemysłu i stopa bezrobocia, wraz z oświadczeniami o polityce pieniężnej i przemówieniem rządu RBA Lowe’a, mogą znaleźć się na wielu nagłówkach gazet, aby utrzymać rynki w ruchu. Napięcia geopolityczne i wydarzenia związane z pakietem stymulacyjnym w wysokości 1,9 biliona dolarów prezydenta USA Joe Bidena będą również uważnie obserwowane przez ocean. Wszystkie te czynniki mogą odgrywać kluczową rolę w określaniu poziomu ryzyka na rynku.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze do obejrzenia w tym tygodniu

1. – ISM PMI dla przemysłu – poniedziałek – 10:00 GMT

Te dane są zwykle publikowane przez Institute for Supply Management. Odzwierciedla warunki biznesowe w amerykańskim sektorze produkcyjnym. Jest to kluczowy wskaźnik ogólnej sytuacji gospodarczej w USA. Wyniki powyżej 50 są postrzegane jako bycze dla dolara, podczas gdy odczyty poniżej 50 są uważane za ujemne lub niedźwiedzi w przypadku dolara.

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: 60,7

DEV: 2,60

MINUSY: 56,6

DATA: 01.05.2021 23:00

2. – Decyzja w sprawie stopy procentowej RBA – poniedziałek – 22:30 GMT

Decyzję tę ogłasza Bank Rezerw Australii. Jeśli sentyment RBA jest jastrzębi w odniesieniu do perspektyw gospodarczych w Australii iw efekcie podwyższa stopy procentowe, jest to pozytywny lub pozytywny znak dla AUD. Alternatywnie, jeśli RBA ma gołębie spojrzenie na australijską gospodarkę i utrzymuje bieżącą stopę procentową lub ją obniża, jest to rozumiane jako niedźwiedzie dla australijskiego.

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: 0,1%


DEV: 0,00

MINUSY: 0,1%

DATA: 12.01.2020 11:30

3. – Zmiana zatrudnienia w NZD – wtorek – 16:45 GMT

Te dane są zwykle publikowane przez Statistics New Zealand. Mierzy wszelkie zmiany w liczbie osób zatrudnionych w Nowej Zelandii. Krótko mówiąc, wzrost tego wskaźnika pozytywnie wpływa na wydatki konsumentów, co z kolei stymuluje wzrost gospodarczy. Tak więc wysoki odczyt jest rozumiany jako wzrostowy dla dolara nowozelandzkiego; i odwrotnie, niski odczyt jest uważany za niedźwiedzi.

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: -0,8%

DEV: 0,00

MINUSY: -0,8%

DATA: 11.04.2020 05:45

ii) – Stopa bezrobocia:

Te dane są również zazwyczaj publikowane przez Statistics New Zealand. Mierzy liczbę bezrobotnych podzieloną przez całkowitą cywilną siłę roboczą. Wzrost stopy wskazuje na brak ekspansji na rynku pracy w Nowej Zelandii. Dlatego wzrost prowadzi do osłabienia gospodarki Nowej Zelandii. W związku z tym niskie odczyty są uważane za wzrostowe dla dolara nowozelandzkiego; z drugiej strony, wysokie odczyty są uważane za niedźwiedzie.

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: 5,3%

DEV: -0,15

MINUSY: 5,4%

DATA: 11.04.2020 05:45

4. – Przemówienie gubernatora RBA Lowe’a – wtorek – 20:30 GMT

Philip Lowe zastąpił Glenna Stevensa na stanowisku prezesa banku centralnego Australii. Wcześniej Lowe był zastępcą gubernatora australijskiego banku rezerw, na którym zajmował stanowisko od lutego 2012 r. Będąc szefem banku centralnego, który kontroluje krótkoterminowe stopy procentowe, ma teraz większą kontrolę nad wartością AUD niż jakakolwiek inna osoba. Gołębi ton otaczający australijską gospodarkę jest postrzegany jako niedźwiedzi w przypadku AUD. Wręcz przeciwnie, jastrzębi ton jest uważany za czynnik uparty lub pozytywny.

5. – Zmiana zatrudnienia ADP – środa – 8:15 GMT

Dane te są zwykle udostępniane przez firmę Automatic Data Processing Inc. Dostarczają one miary zmiany liczby osób zatrudnionych w Ameryce. Mówiąc prościej, wzrost tego wskaźnika pozostawia pozytywny wpływ na wydatki konsumentów, co stymuluje wzrost gospodarczy w USA. Dlatego wysokie dane są postrzegane jako pozytywne lub optymistyczne dla waluty amerykańskiej; i odwrotnie, niskie dane są postrzegane jako ujemne lub niedźwiedzie dla waluty amerykańskiej.

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: -123 K

DEV: -0,43

MINUSY: 88 tys

DATA: 01.06.2021 21:15

ii) – ISM Services PMI:

Te dane są zwykle publikowane przez Institute for Supply Management (ISM). Wskazuje na koniunkturę w sektorze pozaprodukcyjnym w USA. Warto wspomnieć, że sektor pozaprodukcyjny nie wpływa na PKB, ani pozytywnie, ani negatywnie, tak jak ISM Manufacturing. Wyniki powyżej 50 są uważane za bycze dla dolara, podczas gdy odczyty poniżej 50 są traktowane jako ujemne lub niedźwiedzi w przypadku dolara.

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: 57,2

DEV: 1,82

MINUSY: 54,6

DATA: 01.07.2021 23:00

6. – Raport polityki pieniężnej Banku Anglii – czwartek, godz. 19:00

i) – Bank Anglii zazwyczaj publikuje ten raport po zakończeniu każdego kwartału. Zawiera pełną analizę ekonomiczną i prognozy inflacji, na których Komitet Polityki Pieniężnej Banku opiera swoje decyzje dotyczące stóp procentowych, oraz przedstawia ocenę możliwości inflacji w Wielkiej Brytanii w ciągu następnych dwóch lat. Dlatego wysokie liczby są postrzegane jako dodatnie lub zwyżkowe w przypadku GBP i odwrotnie, niskie liczby są ujemne w przypadku GBP.

ii) – Decyzja w sprawie stóp procentowych BoE:

Decyzja ta została wydana przez Bank of England. Jeśli BoE ma jastrzębią postawę w odniesieniu do perspektyw gospodarczych w Wielkiej Brytanii i w związku z tym podnosi stopy procentowe, jest to uważane za pozytywne lub bycze dla GBP. I odwrotnie, gołębia perspektywa i kontynuacja trwającej stopy procentowej lub obniżek stóp procentowych są rozumiane jako negatywne lub niedźwiedzie.

RZECZYWISTE: 0,1%

DEV: 0,00

MINUSY: 0,1%

TERMIN: 17.12.2020 20:00

7. – Zmiana zatrudnienia w CAD – piątek – 8:30 GMT

Te dane są zwykle publikowane przez Statistics Canada. Jest miarą zmiany liczby osób zatrudnionych w Kanadzie. Wzrost tego wskaźnika ma pozytywne konsekwencje dla wydatków konsumpcyjnych, co stymuluje wzrost gospodarczy. W związku z tym wysoki odczyt jest postrzegany jako pozytywny lub uparty dla CAD; i odwrotnie, niskie odczyty są postrzegane jako ujemne.

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: -62,6 K.

DEV: -0,39

MINUSY: -27,5 tys

DATA: 01.08.2021 21:30

ii) – Stopa bezrobocia w CAD:

Te dane są zwykle publikowane przez Statistics Canada. Mierzy liczbę bezrobotnych podzieloną przez całkowitą cywilną siłę roboczą. Podwyżki stóp wskazują na brak ekspansji na kanadyjskim rynku pracy, który jest głównym wskaźnikiem kanadyjskiej gospodarki. W związku z tym wzrost liczby prowadzi do osłabienia kanadyjskiej gospodarki. Krótko mówiąc, niski odczyt jest postrzegany jako pozytywny lub uparty dla CAD, podczas gdy wysoki wynik jest postrzegany jako negatywny lub niedźwiedzi.

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: 8,6%

DEV: 0,00

MINUSY: 8,6%

DATA: 01.08.2021 21:30

8. – Zmiana zatrudnienia poza rolnictwem – piątek – 8:30 GMT

Dane te są zwykle publikowane przez Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy. Pokazuje liczbę nowych miejsc pracy utworzonych w poprzednim miesiącu we wszystkich pozarolniczych przedsiębiorstwach. Każda zmiana miesięcznych list płac może być bardzo niestabilna ze względu na bliski związek z decyzjami w zakresie polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych podejmowanymi przez Bank Centralny. Dlatego wysoki odczyt jest postrzegany jako pozytywny lub byczy dla USD, a niski odczyt jest postrzegany jako negatywny

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: -140 K

DEV: -1,47

MINUSY: 71 tys

DATA: 01.08.2021 21:309. – Oświadczenie w sprawie polityki pieniężnej EBC i konferencja prasowa – czwartek – godz. 13:30 czasu GMT

Po decyzji EBC dotyczącej polityki gospodarczej prezes EBC organizuje konferencję prasową poświęconą polityce pieniężnej. Jego komentarze zwykle wpływają na zmienność euro i determinują krótkoterminowe pozytywne lub negatywne nastawienie. W związku z tym jastrzębia perspektywa jest postrzegana jako pozytywna lub byczy dla euro; i odwrotnie, gołębi pogląd jest postrzegany jako negatywny lub niedźwiedzi.

10. – Niemiecki Flash PMI dla przemysłu – piątek – godz. 8:30 GMT

Te dane są zwykle publikowane przez ekonomię Markit. Bada warunki biznesowe w europejskim sektorze produkcyjnym. PMI dla przemysłu jest postrzegany jako krytyczny wskaźnik warunków biznesowych i ogólnych warunków ekonomicznych w Niemczech, ponieważ sektor wytwórczy dominuje w dużej części całkowitego PKB. Tak więc wysoki odczyt, powyżej 50, jest postrzegany jako wzrostowy dla EUR, podczas gdy niski odczyt, poniżej 50, jest postrzegany jako niedźwiedzi.

RZECZYWISTE: 58,3

DEV: -0,26

MINUSY: 58.6

DATA: 01.04.2021 08: 55ii) Francuski Flash Services PMI: Te dane są zwykle publikowane przez Markit Economics, na podstawie wielu prywatnych firm produkcyjnych i usługowych. Dane są zwykle publikowane trzeciego dnia roboczego każdego miesiąca. Każdy wynik jest ważony zgodnie z wielkością przedsiębiorstwa i jego udziałem w całkowitej produkcji przemysłowej lub usługowej dla podsektora, do którego należy ta firma. Wyniki prezentowane są zgodnie z zadanymi pytaniami, pokazując procent respondentów zgłaszających poprawę, pogorszenie lub brak zmian od poprzedniego miesiąca. Liczba powyżej 50,0 wskazuje na rozwój branży; I odwrotnie, wykres poniżej 50,0 pokazuje kurczenie się branży

RZECZYWISTE: 49.1

DEV: -0,43

MINUSY: 49,8

DATA: 01.06.2021 09:00

1m

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector