Prognoza tygodnia, 8-12 lutego 2021: Najważniejsze wydarzenia gospodarcze do obejrzenia w tym tygodniu

W tym tygodniu dolar amerykański osiągnął największy tygodniowy wzrost od trzech miesięcy. Można to przypisać rosnącemu optymizmowi co do ożywienia gospodarczego w USA, do którego doszło po rocznym wzroście jednostkowych kosztów pracy o 6,8% w amerykańskim sektorze pozarolniczym w czwartym kwartale. Oprócz tego dolar amerykański uzyskał dodatkowe wsparcie ze wzrostu długoterminowych rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, który nastąpił, gdy inwestorzy przygotowali się na ogromny pakiet wydatków fiskalnych. I odwrotnie, kontynuacja bardzo łatwej polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej była postrzegana jako jeden z kluczowych czynników ograniczających dalsze wzrosty dolara amerykańskiego. W międzyczasie optymizm rynkowy, podniesiony przez optymizm związany z pakietem ulgowym dla COVID-19 firmy Biden o wartości 1,9 biliona dolarów i szczepionkami przeciwko koronawirusowi (COVID-19), również odegrał kluczową rolę w ograniczeniu zysków dolara amerykańskiego.

Patrząc w przyszły tydzień, seria danych o bilansie handlowym i stopie bezrobocia, wraz z przemówieniami przewodniczącego Fed Powella i BOE Gov Baileya, może znaleźć się na wielu nagłówkach gazet, aby utrzymać rynki w ruchu. Poza tym, napięcia geopolityczne i wydarzenia związane z bodźcem w wysokości 1,9 biliona dolarów prezydenta USA Joe Bidena będą również uważnie obserwowane, ponieważ mogą one odegrać kluczową rolę w określaniu poziomu ryzyka na rynku.

Najważniejsze wydarzenia gospodarcze do obejrzenia w tym tygodniu

1 – CNY – Bilans handlowy – Poniedziałek – Wstępnie

Dane te są udostępniane przez Generalną Administrację Celną Chińskiej Republiki Ludowej. Jest to miara pomiędzy eksportem i importem wszystkich towarów i usług. Wartość dodatnia oznacza nadwyżkę handlową; z drugiej strony ujemna wartość wskazuje na deficyt handlowy. Warto zauważyć, że to wydarzenie może generować pewną zmienność dla CNY, co miałoby wpływ na rynek Forex, ponieważ chińska gospodarka wpływa na gospodarkę światową. Krótko mówiąc, wysokie liczby są rozumiane jako pozytywne (lub bycze) dla CNY; i odwrotnie, niskie wartości są postrzegane jako ujemne (lub niedźwiedzie) dla chińskiej waluty.

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: 516,81 B

DEV: –

CONS: –

DATA: 14.01.2021 02:00

2 – Bilans handlowy Niemiec – wtorek – 2:00 GMT

Te dane są zwykle publikowane przez Statistisches Bundesamt Deutschland. Dostarcza miary eksportu i importu wszystkich towarów i usług. Wartości dodatnie reprezentują nadwyżkę handlową, podczas gdy wartości ujemne wskazują na deficyt handlowy. To wydarzenie może generować zmienność dla euro, co z kolei wpłynęłoby na rynek Forex, ponieważ gospodarka europejska ma wpływ na gospodarkę światową. Jeżeli w eksporcie Niemiec utrzyma się stały popyt na wymianę, przełoży się to na dodatni wzrost salda handlowego, który powinien być zwyżkowy dla euro. I odwrotnie, niskie wartości są uważane za ujemne (lub niedźwiedzie) dla EUR.

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: 16,4 mld €

DEV: -0,69


MINUSY: 18 mld €

DATA: 01.08.2021 07:00

3 – Indeks cen konsumpcyjnych (r / r) – wtorek – 20:30 GMT

Dane te są publikowane przez National Bureau of Statistics of China. Wskazuje wahania cen detalicznych w reprezentatywnym koszyku dóbr i usług. Rezultatem jest pełny przegląd wyników uzyskanych z indeksu cen konsumpcyjnych na obszarach wiejskich i wskaźnika cen konsumpcyjnych w miastach. Jak wiemy, siła nabywcza CNY jest obniżana przez inflację. CPI jest postrzegany jako krytyczny wskaźnik do pomiaru inflacji i zmian w trendach zakupowych. Znaczny wzrost wskaźnika cen konsumpcyjnych wskazywałby, że inflacja stała się czynnikiem destabilizującym w chińskiej gospodarce, potencjalnie skłaniając Ludowy Bank Chin do zacieśnienia polityki pieniężnej i zwiększenia ryzyka związanego z polityką fiskalną. Mówiąc prościej, odczyt w górę jest uważany za pozytywny (lub byczy) dla CNY, a odczyt w dół jest postrzegany jako negatywny (lub niedźwiedzi) dla CNY.

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: 0,2%

DEV: 0,46

MINUSY: 0,1%

DATA: 01.11.2021 01:30

4 – Indeks cen producentów (r / r)

Dane te są zwykle publikowane przez Narodowe Biuro Statystyki Chin. Dostarcza miary stopy inflacji z punktu widzenia producentów. Rejestruje średnie zmiany cen otrzymywanych przez chińskich krajowych producentów surowców na wszystkich etapach przetwarzania (surowce, półprodukty i wyroby gotowe). Zmiany PPI są szeroko rozumiane jako kluczowy wskaźnik inflacji surowców. Jeśli wzrost wskaźnika cen producentów jest nadmierny, wskazuje to, że inflacja stała się czynnikiem destabilizującym chińską gospodarkę; Ludowy Bank Chin zacieśniłby wówczas politykę pieniężną i ryzyko związane z polityką fiskalną. Zasadniczo wyższy odczyt jest uważany za dodatni (lub byczy) dla CNY, podczas gdy odczyt w dół jest rozumiany jako ujemny (lub niedźwiedzi) dla chińskiej waluty.

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: -0,4%

DEV: 2.00

MINUSY: -0,8%

DATA: 01.11.2021 01:30

5 – Indeks cen konsumpcyjnych (m / m) – Środa – 8:30 GMT

Dane te są publikowane przez Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy. Mierzy ruchy cenowe, porównując ceny detaliczne reprezentatywnego koszyka towarów i usług. Jak wiemy, na siłę nabywczą dolara wpływa stopa inflacji. Dlatego CPI rozumiany jest jako kluczowa miara inflacji i zmian trendów zakupowych. W związku z tym trend wzrostowy jest postrzegany jako pozytywny (lub byczy) dla dolara; i odwrotnie, niższe wartości są postrzegane jako ujemne (lub niedźwiedzie) dla dolara amerykańskiego.

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: 0,4%

DEV: 0,00

MINUSY: 0,4%

DATA: 13.01.2021 13:30

6 – Przemówienie gubernatora Baileya BoE – środa o 12:00 GMT

Andrew Bailey jest obecnym prezesem Banku Anglii. Objął urząd 16 marca 2020 r., Pod koniec sesji Marka Carneya. Przed powołaniem gubernator Bailey pracował jako dyrektor naczelny Financial Conduct Authority.

Ten brytyjski bankier centralny był również zastępcą prezesa Banku Anglii od kwietnia 2013 r. Do lipca 2016 r. Oraz głównym kasjerem Banku Anglii od stycznia 2004 r. Do kwietnia 2011 r. Jako prezes banku centralnego kontroluje krótkoterminowe stopy procentowe. W rezultacie ma większy wpływ na wartość waluty narodu niż jakakolwiek inna osoba. 

Traderzy uważnie obserwują jego publiczne zaangażowanie, ponieważ zwykle służą one do pozostawiania szczegółowych wskazówek dotyczących przyszłej polityki pieniężnej. Jastrzębi ton jest postrzegany jako uparty dla GBP; z drugiej strony gołębi ton jest uważany za niedźwiedzi w przypadku funta brytyjskiego.

7 – Stopa bezrobocia – czwartek – 8:30 GMT

Te dane są zwykle publikowane przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. Mierzy liczbę bezrobotnych podzieloną przez całkowitą cywilną siłę roboczą. Podwyżki stóp wskazują na brak ekspansji na amerykańskim rynku pracy; to z kolei prowadzi do osłabienia gospodarki USA. Dlatego niski odczyt jest postrzegany jako pozytywny lub uparty dla dolara, podczas gdy wysoki wynik jest postrzegany jako negatywny (lub niedźwiedzi) dla dolara..

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: 812 K

DEV: -0,32

MINUSY: 875 tys

DATA: 28.01.2021 13:30

8 – Produkt krajowy brutto (k / k) – piątek – 2:00 GMT

Urząd Statystyk Narodowych publikuje te dane, które stanowią miarę całkowitej wartości wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w Wielkiej Brytanii. PKB jest postrzegane jako kluczowa miara aktywności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Krótko mówiąc, trend wzrostowy ma pozytywny wpływ na GBP; i odwrotnie, niski odczyt jest postrzegany jako niedźwiedzi dla funta szterlinga.

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: 16%

DEV: 1,38

MINUSY: 15,5%

DATA: 22.12.2020 07:00

9 – Bilans handlowy towarów:

Dane te są również publikowane przez Office for National Statistics. Mierzy równowagę między eksportem i importem towarów. Wartości dodatnie odzwierciedlają nadwyżkę handlową, a wartości ujemne – deficyt handlowy. Te dane są postrzegane jako kluczowy czynnik, który może generować pewną zmienność dla GBP. Jeżeli obserwowany będzie stały popyt w zamian na eksport Wielkiej Brytanii, spowoduje to zwyżkowy wzrost bilansu handlowego, który jest postrzegany jako pozytywny dla funta brytyjskiego; i odwrotnie, niskie wartości są postrzegane jako ujemne (lub niedźwiedzie) dla waluty brytyjskiej.

Poprzednie wydanie

RZECZYWISTE: £ -16.012 B

DEV: -5,77

MINUSY: -10,175 GBP

DATA: 15.01.2021 07:00

 

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector