Co to jest Blockchain?

Co to jest Blockchain

Po kilku latach od pojawienia się Bitcoina ludzie zauważyli, że jego blockchain może mieć większy potencjał niż wspieranie cyfrowych walut. Ale czym jest blockchain i podstawowa technologia? Krótko mówiąc, łańcuch bloków zasadniczo reprezentuje bezpieczną księgę. Ta księga działa jak sieć, która rejestruje i przechowuje transakcje danych dowolnego typu.

Deweloperzy na całym świecie zdali sobie teraz sprawę z potencjału blockchain i wykorzystują go w ten sposób do zrewolucjonizowania różnych branż. W tym artykule odkryjemy, jak działa blockchain, jego liczne zastosowania i wyzwania stojące przed technologią. Co najważniejsze, zdefiniujemy, w jaki sposób blockchain zmienia świat, jednocześnie zajmując się jego krótko- i długoterminową przyszłością.

Dogłębne badanie technologii Blockchain

Pierwszą implementację technologii blockchain dokonał twórca lub twórcy Bitcoina, Satoshi Nakamoto. W tamtym czasie Nakamoto zaprojektował łańcuch bloków, aby umożliwić implementację Bitcoin. Działał jako rozproszona księga, która na stałe rejestrowała i zabezpieczała transakcje Bitcoin w celu zapewnienia decentralizacji, szybkich transakcji i niskich opłat za przelewy.

Z tego powodu i zanim zagłębimy się zbyt głęboko w nasz samouczek dotyczący Blockchain, musimy najpierw zrozumieć Bitcoin i co sprawiło, że waluta cyfrowa jest tak atrakcyjna. Jak powiedział Marc Andreessen, „Bitcoin daje nam, po raz pierwszy, sposób, w jaki jeden użytkownik Internetu może przenieść unikalną część cyfrowej własności na innego użytkownika, tak aby transfer był bezpieczny. Wszyscy wiedzą, że transfer miał miejsce i nikt nie może kwestionować legalności przelewu. Trudno przecenić konsekwencje tego przełomu ”.

Jak działa Blockchain?

Blockchain to współdzielone bazy danych współistniejące w sieci komputerów, w których można jedynie dodawać dane, a nie je modyfikować. Aby zrozumieć, jak działa ta technologia, należy wspomnieć, że większość wdrożeń opiera się na trzech kluczowych elementach: kryptografii kluczy prywatnych, rozproszonej i zdecentralizowanej sieci ze wspólną księgą danych oraz zachęcie użytkownika do konserwacji sieci.

System kluczy prywatnych

Wszystkie osoby, które zdecydują się na transakcje w łańcuchu bloków, będą potrzebować klucza publicznego i klucza prywatnego. Połączenie kluczy służy do uzyskania bezpiecznego odniesienia do tożsamości cyfrowej, które można następnie wykorzystać jako wysoce bezpieczny podpis cyfrowy, zapewniając użytkownikom kontrolę nad własnością danych, a także możliwość autoryzacji transakcji. W przypadku łańcucha bloków Bitcoin, przed dokonaniem przelewu nadawca musi zalogować się do swojego portfela za pomocą klucza prywatnego i publicznego.

Zdecentralizowana sieć

Przechowując łańcuch bloków na wielu komputerach, uczestnicy sieci polegają na weryfikacji matematycznej w celu sprawdzenia, czy transakcja została wysłana. Tworzy to pozbawioną zaufania formę dowodu, w której cała sieć obsługuje Twoje roszczenie dotyczące transakcji. Protokół zapewnia również, że przeszłe transakcje nie ulegną zmianie, dzięki czemu łańcuch jest bezpieczny. W związku z tym wszelkie zmiany w przeszłych transakcjach lub ogólnie w sieci wymagają konsensusu większości.

czym jest blockchain

Ponadto za pośrednictwem zdecentralizowanej sieci transakcje są publicznie dostępne i dostępne dla każdej zainteresowanej strony, co zwiększa przejrzystość sieci. Zdecentralizowana sieć jest również istotna w dziedzinie kasyn Bitcoin, ponieważ pozwala na wdrożenie sprawdzonego protokołu, mającego na celu sprawdzenie, czy kasyna nie oszukują graczy.

Zachęta dla użytkowników


Ale dlaczego ludzie mieliby inwestować moc obliczeniową swojego komputera w utrzymanie sieci blockchain? W przypadku większości publicznych łańcuchów bloków sieć oferuje właścicielom węzłów i górnikom formę zachęty. W przypadku Bitcoina górnicy zarabiają tzw. Nagrodę za blok, która obecnie wynosi 12,5 BTC, za rozwiązanie złożonego równania matematycznego bloku transakcji, weryfikując w ten sposób jego autentyczność.

Te trzy komponenty razem tworzą sieć blockchain, która może być wykorzystywana do różnych celów poza cyfrowymi transakcjami walutowymi.

Wyzwania

W tej chwili tysiące firm na całym świecie testuje blockchain. Wszyscy doceniają jej ogromny potencjał, ale poza kryptowalutami tak naprawdę nie mamy do czynienia z siecią w naszym codziennym życiu. Powodem tego jest fakt, że technologia blockchain wciąż boryka się z kilkoma wyzwaniami, z których niektóre z głównych to:

Skalowalność

Ze względu na swoją budowę łańcuchy bloków mogą napotkać problemy podczas przetwarzania dużej liczby transakcji. Problem jest szczególnie palący w przypadku walut cyfrowych, gdzie monety takie jak Bitcoin napotkały ogromne zacięcia w księdze blockchain, prowadząc w ten sposób do znacznie niższych prędkości transakcji, a następnie zwiększonych opłat manipulacyjnych.

Obecnie istnieje kilka rozwiązań dotyczących skalowalności, ale nie są one w stanie pomóc we wszystkich wdrożeniach technologii. Dalsze badania czekają, zanim wszystkie typy łańcucha bloków będą mogły efektywnie skalować.

Wpływ środowiska

Blockchain wymaga do działania ogromnej ilości energii. Wynika to głównie z nieefektywnych energetycznie algorytmów konsensusu, które są wykorzystywane przez łańcuchy bloków kryptowalut. Świat napędzany przez tę technologię będzie również zwiększał zanieczyszczenie, dlatego należy wdrażać ekologiczne rozwiązania, aby zmniejszyć wpływ na środowisko.

Bezpieczeństwo

Dlaczego bezpieczeństwo jest wyzwaniem? Czy nie powiedzieliśmy, że łańcuchy bloków są niezmienne i bezpieczne? Są – o ile atakujący nie kontroluje więcej niż 50% całkowitej mocy wydobywczej. Jeśli to zrobią, trzymają klucz do konsensusu i są w stanie modyfikować sieć w dowolny sposób.

Dlatego niektórzy eksperci w dziedzinie blockchain uważają, że musi istnieć zestaw standardów dla wszystkich łańcuchów bloków, aby zapewnić, że górnik posiadający 50% mocy wydobywczej nie będzie siał spustoszenia. To jak posiadanie akcji. Posiadanie ponad 50% daje ci większość, stąd wolność robienia tego, co chcesz.

Do czego służy Blockchain i jak będzie używany w przyszłości?

Gospodarka żetonowa

Oprócz ułatwiania transakcji kryptowalutowych od A do B, blockchain może stworzyć światową ekonomię tokenów. W ciągu ostatnich kilku miesięcy wiele start-upów opartych na blockchain weszło na rynek cyfrowy, obiecując rewolucyjne rozwiązania codziennych problemów.

Doprowadziło to do powstania rynku ICO, na którym start-upy dystrybuują tokeny do inwestorów w zamian za zgromadzony kapitał. Te żetony mogą mieć zarówno wartość, jak i użyteczność. W związku z tym użytkownicy mogą przechowywać i handlować tokenami w celu generowania zysków lub używać tokenów, aby uzyskać dostęp do usług świadczonych przez wydawcę tokenów.

Opieka zdrowotna

Do tej pory napisano wiele artykułów naukowych na temat potencjału technologii blockchain w branży medycznej. Dzieje się tak ze względu na fakt, że blockchain może dosłownie ratować życie. Aby spojrzeć z lepszej perspektywy, system opieki zdrowotnej boryka się obecnie z wieloma problemami, w tym z dużą liczbą pacjentów, długimi godzinami pracy personelu, brakiem systemów integracji interoperacyjności danych, rosnącymi cenami, zagrożeniami dla bezpieczeństwa i innymi. Te kwestie zasadniczo obniżają jakość opieki zdrowotnej i utrudniają pacjentom uzyskanie potrzebnego leczenia.

Pod tym względem technologia blockchain może działać jako ustandaryzowana baza danych w celu poprawy prowadzenia rejestrów i interoperacyjności danych. Umożliwienie pracownikom służby zdrowia i lekarzom łatwego dostępu do dokumentacji medycznej pacjentów może prowadzić do mądrzejszych decyzji medycznych, zwłaszcza w sytuacjach nagłych. Dane te mogą obejmować informacje o przebytych i trwających schorzeniach, grupie krwi i wszelkich lekach, które pacjent obecnie przyjmuje.

czym jest blockchain

Blockchain może również zapewnić lepsze zarządzanie łańcuchem dostaw w branży. Dzięki rozproszonej księdze, szpitale i apteki mogą z łatwością prowadzić inwentaryzację dostępnych leków i sprzętu medycznego. Wreszcie, blockchain może również obsługiwać kilka aspektów administracyjnych branży, takich jak roszczenia ubezpieczeniowe, finansowanie, wykrywanie oszustw i opcje płatności.

Digitalizacja administracyjna

W ramach naszego przewodnika „Blockchain for Dummies” musimy porozmawiać o potencjale administracyjnym tej technologii. Rządy na całym świecie mogą wykorzystać tę technologię do przeprowadzenia masowych reform administracyjnych. W związku z tym niektóre z jego zastosowań w tej niszy obejmują zarządzanie tożsamością, przesyłanie dokumentacji i opodatkowanie.

  • Zarządzanie tożsamością

Ludzie na co dzień weryfikują swoją tożsamość na różne sposoby. Blockchain może zapewnić łatwy w użyciu identyfikator, otwierając w ten sposób morze możliwości. Z drugiej strony dokumenty rządowe można łatwo sfałszować, co pozwala oszustom otwierać konta bankowe, kupować produkty na kredyt lub podróżować do innego kraju. Blockchain z definicji wprowadza skuteczny system zarządzania tożsamością, zapobiegając w ten sposób oszustwom, fałszowaniu dokumentów i kradzieży tożsamości.

  • Przekazywanie rekordów

Korzystając z rozproszonej księgi, można zweryfikować autentyczność wielu dokumentów, w tym aktów zgonu, małżeństwa czy rozwodu. Blockchain może również weryfikować dokumenty legalizujące przeniesienie własności lub zezwalać na inne operacje, takie jak rejestracja gruntu czy pojazdu. Dzięki tej metodzie biurokracja poprawi się, oszczędzając czas obywateli.

  • Raportowanie podatkowe

W większości krajów sprawozdawczość podatkowa jest dość trudna ze względu na mylące wytyczne i brak publicznej edukacji w tej sprawie. Wdrożenie systemu sprawozdawczości podatkowej opartego na łańcuchu bloków ułatwiłoby ten proces zarówno obywatelom, jak i organom państwowym.

Poprawa przemysłu energetycznego

Czym jest blockchain w odniesieniu do usprawnienia światowego rynku energii? Ostatnie kilka lat zwiększyło złożoność tego rynku – rosnące obawy o zanieczyszczenie, wraz ze wzrostem cen i starymi sieciami, zachęcają do innowacji.

W tej niszy blockchain może ułatwić pojawienie się rynków handlu energią elektryczną i zwiększyć wysiłki na rzecz walki z zanieczyszczeniem. Platforma handlu energią umożliwiłaby jednostkom nabywanie od siebie nadwyżki energii po niższej cenie. Zwiększyłoby również konkurencyjność sieci elektroenergetycznych, zachęcając w ten sposób do innowacji i obniżenia cen. W związku z tym, wyjaśniając technologię blockchain, należy wspomnieć o jej potencjale przyjaznym dla środowiska.

Inteligentne kontrakty

Blockchain jest podstawą inteligentnych kontraktów, które są częścią ekscytującego trendu. Dla tych, którzy nie wiedzą, inteligentne kontrakty to umowy cyfrowe, które są wykonywane samodzielnie, gdy obie strony spełniają określone warunki. Korzystanie z inteligentnych kontraktów – które zostały po raz pierwszy zaimplementowane w łańcuchu blokowym Ethereum – ma wiele zalet, w tym przejrzystość, jasną komunikację między stronami podpisującymi, dokładność, wydajność, bezpieczeństwo i przechowywanie.

Podstawowym przykładem inteligentnej umowy może być: osoba A, która mieszka w Wielkiej Brytanii, chciałaby sprzedać swój dom osobie B, która mieszka w USA. Nie mogą spotkać się w celu zapłaty i podpisania umowy, więc tworzą inteligentną umowę. Gdy B prześle środki, obie strony automatycznie podpisują umowę, przenosząc w ten sposób własność domu na osobę B..

Rozwój Blockchain wciąż trwa, więc możemy spodziewać się, że inteligentne kontrakty będą się utrzymywać. W przyszłości rządy będą pracować nad ramami regulacyjnymi, które legalizują korzystanie z inteligentnych kontraktów w różnych sytuacjach. Zanim to nastąpi na poziomie prawnym, inteligentne kontrakty pomogą usprawnić różnorodne procesy cyfrowe, zwłaszcza w dziedzinie walut cyfrowych.

Głosowanie i zarządzanie

Jest to szczególnie istotne dla firm posiadających ICO lub będących własnością publiczną. Czym więc jest blockchain, jeśli chodzi o decyzje biznesowe? Wdrażając blockchain, akcjonariusze mogą łatwo głosować nad ważnymi decyzjami lub transakcjami. Blockchain zapewni, że głosy będą ważyć tyle, ile powinny i że żaden akcjonariusz nie będzie mógł oszukać systemu. Ten system zarządzania ma zastosowanie w różnych branżach i może wspierać demokratyczną metodę podejmowania decyzji.

Przyszłość technologii Blockchain

W przyszłości wiele z omówionych do tej pory aplikacji blockchain prawdopodobnie się spełni. W związku z tym blockchain będzie kolejną warstwą naszego codziennego życia, podobnie jak internet. Wielu ekspertów uważa, że ​​przyszłość technologii będzie składać się z blockchain, sztucznej inteligencji i big data. Gdy blockchain się skaluje i gdy ludzie zaczną go używać na całym świecie, zobaczymy powszechną dystrybucję modeli danych. Zobaczymy również znormalizowane ramy regulacyjne, systemy rządowe DLT i wzrost automatyzacji.

W krótkim okresie zauważymy jednak przejście od firm badających i wypróbowujących technologię blockchain do rzeczywistych wdrożeń wykraczających poza wykorzystanie kryptowalut. Proces ten prawdopodobnie wpłynie na nowy wzrost popularności i cen walut cyfrowych, a tym samym po raz kolejny zwiększy świadomość i przygotuje opinię publiczną na to, co będzie dalej. Więc teraz jest odpowiedź na pytanie, co to jest blockchain? To jest przyszłość.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector