Co to jest księga rozproszona?

Co to jest księga rozproszona

Zasadniczo jest to baza danych, w której transakcje i szczegóły transakcji są przechowywane i dystrybuowane w węzłach sieci. W związku z tym weryfikacja danych dodanych do księgi, jak również każda aktualizacja dokonana w tej księdze, nie jest administrowana przez jednostkę centralną, podobnie jak dane przechowywane w centralnej chmurze lub systemie przechowywania danych, jak tradycyjne systemy pamięci masowej. Zamiast tego wielu uczestników sieci musi osiągnąć porozumienie w celu walidacji zaktualizowanej rozproszonej księgi, a także posiadać jej kopię.

Jaka jest historia księgi rachunkowej?

Koncepcja księgi, która ma służyć przede wszystkim jako zapis transakcji, istnieje od tysiącleci. W pewnym momencie transakcje i przeniesienia własności były rejestrowane na glinie, drewnianych patyczkach, kamieniach i papirusie. Proces rejestracji transakcji postępował dalej, gdy wynaleziono papier. Normalizacja komputerów w latach 80. i 90. doprowadziła do cyfryzacji ksiąg.

Jednak nowa koncepcja omawiana tutaj była w stanie rozciągnąć granice poprzedniej definicji księgi. Chociaż nadal żyjemy w społeczeństwie opartym na papierach – co jest widoczne w naszym poleganiu na papierowych rachunkach, pieczęciach, certyfikatach i podpisach – cyfrowe księgi rachunkowe stają się coraz bardziej normą. Zasadniczo zdigitalizowane księgi służą jako medium do przenoszenia papierowych ksiąg i podlegają władzom centralnym. Wraz z nadejściem technologii XXI wieku, dzięki najnowocześniejszym mechanizmom ochrony kryptograficznej, wprowadzono zoptymalizowane rejestry, które są rozproszone i prawie niemożliwe do włamania lub manipulowania.

Jak działa technologia rozproszonej księgi (DLT)?

Jak wspomniano wcześniej, rozproszona księga to baza danych, która jest aktualizowana i utrzymywana przez każdego uczestnika sieci, tj. Węzeł. W przeciwieństwie do tradycyjnej bazy danych rekordy są niezależnie przetwarzane i przechowywane przez każdy węzeł sieci. W związku z tym każdy węzeł ma dane wejściowe w procesie walidacji transakcji, ponieważ musi głosować, aby dojść do wniosku o ważności transakcji. Ten proces walidacji nazywa się konsensusem, a większość użytkowników sieci będzie musiała uzgodnić konkluzję, zanim będzie można osiągnąć konsensus.

Gdy sieć potwierdzi, że transakcja jest prawidłowa, baza danych zostanie zaktualizowana, a każdy użytkownik zachowa kopię zaktualizowanej księgi. Taka struktura sprawia, że ​​technologia rozproszonych rejestrów jest bardziej wyrafinowaną formą bazy danych, ponieważ eliminuje potrzebę zaufania osobie trzeciej lub centralnej osobie. W rezultacie ta technologia jest powszechnie określana jako mechanizm bez zaufania.

Istnieją różne mechanizmy konsensusu odpowiednie dla rozproszonych rejestrów, a każdy z nich ma swoje wady i zalety. Jednak wszystkie służą osiągnięciu konsensusu w sieci, aczkolwiek przy zastosowaniu różnych metod. Te procesy lub mechanizmy konsensusu zazwyczaj przebiegają zgodnie z następującymi czterema krokami:

 • Każdy węzeł konstruuje dane lub transakcje, które chce dodać do księgi.
 • Skonstruowane dane są dystrybuowane do wszystkich węzłów sieci.
 • Węzły podejmują decyzję o ważności transakcji.
 • Każdy węzeł aktualizuje swoją rozproszoną księgę po osiągnięciu wniosku, który będzie odzwierciedlał wynik konsensusu.

Jednak szybkość, z jaką każdy krok jest zakończony, determinuje skuteczność mechanizmu konsensusu przyjętego w księdze.

Co to jest protokół i algorytm konsensusu?

Protokoły konsensusu to zbiór reguł rządzących funkcjami systemu opartego na konsensusie, podczas gdy algorytm konsensusu jest regułą, która w szczególności reguluje proces osiągania konsensusu. Innymi słowy, algorytm zarządza kolejnością kroków, a także warunkami koniecznymi do pomyślnego wyjścia systemu konsensusu w, na przykład, rozproszonej księdze. Algorytmy konsensusu to zazwyczaj skrypty lub złożone programy.

Co to jest kryptografia?

Kryptografia istnieje już od jakiegoś czasu – istnieją dowody na to, że ta metoda szyfrowania była stosowana w starożytnym Egipcie, a nawet w czasach rzymskich. Zasadniczo kryptografia to proces szyfrowania wrażliwych danych.

Tysiące lat po wprowadzeniu tej koncepcji odgrywa ona dużą rolę w aktualizowaniu rozproszonych rejestrów. Zapisane dane są szyfrowane za pomocą najnowocześniejszej kryptografii, która zabezpiecza dane przed potencjalnymi napastnikami. Użytkownicy mają dostęp do tych danych tylko za pomocą kluczy i podpisów kryptograficznych.


Jakie są potencjalne zastosowania technologii rozproszonej księgi rachunkowej?

Technologia rozproszonej księgi nieustannie wykazuje swoją przełomową siłę w sektorze finansowym, ponieważ stopniowo zmienia sposób, w jaki przeprowadzamy i rejestrujemy transakcje. Uważa się jednak, że technologia ta może zrewolucjonizować inne krytyczne sektory. Dlatego istnieje wiele trwających badań, które testują ograniczenia tej technologii. Według Banku Światowego technologia ta „ma potencjał, aby przekształcić również różne inne sektory, takie jak produkcja, rządowe systemy zarządzania finansami i czysta energia”. Inne potencjalne zastosowania tej technologii obejmują:

 • DLT ma potencjał, by tworzyć przejrzyste i bezpieczniejsze pozyskiwanie funduszy dla organizacji charytatywnych.
 • Może również zoptymalizować istniejące systemy głosowania, dzięki czemu głosy nie będą podatne na manipulacje.
 • Jego funkcje mogą usprawniać i optymalizować narzędzia do śledzenia łańcucha dostaw.
 • Może służyć jako pozbawiona zaufania i wolna od manipulacji baza danych rejestru gruntów.
 • Nadaje się do przetwarzania w chmurze i systemów pamięci masowej.
 • Ponadto technologia ta może zasilić bardziej wydajną medyczną bazę danych, która usprawni branżę opieki zdrowotnej.
 • Sektor prawny szuka również sposobów, w jakie rozproszone księgi mogłyby funkcjonować jako główne narzędzie do przechowywania dokumentów prawnych.
 • Może skutecznie optymalizować systemy własności intelektualnej.
 • Ta technologia może być potencjalnie wykorzystywana do przechowywania i weryfikowania tożsamości.

Korzyści z rozproszonych ksiąg rachunkowych

Powyższa lista potencjalnych zastosowań technologii rozproszonych rejestrów dowodzi, że technologia ta może zrewolucjonizować sposób, w jaki żyjemy. Obecnie technologia zmienia sektor finansowy, a także globalną gospodarkę przekazów pieniężnych. W rezultacie pojawiły się zasoby cyfrowe lub wirtualne waluty, które mogą zagwarantować prywatność użytkowników, nieodwołalne transakcje, decentralizację i systemy wolne od inflacji. Ponadto może odegrać istotną rolę w innych sektorach, takich jak łańcuch dostaw żywności, własność intelektualna, logistyka, energia i sektor prawny. Z pomocą tej technologii jesteśmy w stanie skorygować główne wady tradycyjnych systemów w tych obszarach.

Dlaczego rozproszone księgi rachunkowe są ważne?

Rozproszona księga ma funkcje, które sprawiają, że jest wyjątkowa i skuteczna. Jedną z takich funkcji jest rozproszony charakter księgi. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów baz danych, daje całkowitą kontrolę nad operacjami księgi głównej uczestnikom sieci. Dlatego jest bardzo mało prawdopodobne, że dane w księdze mogą zostać naruszone lub zmanipulowane, ponieważ atakujący muszą jednocześnie zhakować całą rozproszoną kopię księgi.

rozproszona księga

Ponadto rozproszona baza danych eliminuje potrzebę korzystania z banków lub pośredników, ponieważ użytkownicy mogą wykonywać transakcje bezpośrednio. Dzięki temu użytkownicy mogą wykonywać natychmiastowe i tanie transakcje. Ponadto rozproszony charakter księgi oznacza, że ​​system jest przejrzysty.

Co to jest księga Blockchain?

Księga blockchain to rozproszona księga, w której dane są wprowadzane do bloków, które są następnie łączone w rosnącym łańcuchu większej liczby bloków. Księga jest rozproszona w sieci peer-to-peer, dzięki czemu technologia jest w stanie ominąć władze centralne. Ta technologia jest główną siłą napędową kryptowalut, takich jak Bitcoin.

Rodzaje rozproszonych ksiąg rachunkowych

Trzy główne typy rozproszonych rejestrów to prywatne, publiczne i konsorcjalne księgi rozproszone. Publiczna rozproszona księga pozwala każdemu uczestniczyć w wprowadzaniu danych lub transakcjach i procesie weryfikacji. W przeciwieństwie do tego prywatny DLT jest ograniczony do zaufanych węzłów; dlatego tylko uprawnieni członkowie mają dostęp do tych ksiąg. Rozproszony rejestr konsorcjum jest połączeniem księgi prywatnej i publicznej. W związku z tym konsorcjum lub grupa instytucji pełni rolę węzła sieci, a zawartość księgi może zostać upubliczniona lub nie..

Distributed Ledger vs Blockchain

Było wiele nieporozumień dotyczących różnicy między rozproszoną księgą a łańcuchem bloków. Blockchain to po prostu implementacja technologii rozproszonej księgi. Blockchain wykorzystuje koncepcję rozproszonej bazy danych, aby zapewnić, że system pozostaje zdecentralizowany.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rozproszone księgi są łańcuchami bloków. Dzieje się tak, ponieważ nie wszystkie rozproszone bazy danych wykorzystują strukturę bloków znajdującą się w łańcuchu bloków. Aby lepiej zrozumieć różnicę między tymi dwoma terminami, musimy wyjaśnić różnicę między księgą rozproszoną a księgą zdecentralizowaną.

Rozproszone a zdecentralizowane Księga główna

Rozproszone i zdecentralizowane księgi są nieco podobne, ponieważ oba systemy dystrybuują bazę danych do wszystkich uczestniczących węzłów sieci. Zdecentralizowane księgi pozwalają jednak wszystkim węzłom uczestniczyć w działaniu sieci. Dlatego zdecentralizowane księgi całkowicie eliminują wszystkie jednostki centralne, a sieć angażuje każdy węzeł w proces weryfikacji transakcji. W rezultacie tego typu księgi są odpowiednie dla publicznych i niewymagających pozwolenia łańcuchów bloków, takich jak łańcuch bloków Bitcoin.

rozproszona księga

Z kolei rozproszony rejestr niekoniecznie wspiera w pełni zdecentralizowany system. Chociaż wszystkie węzły otrzymują kopię księgi, ostateczne decyzje dotyczące funkcji i ważności księgi mogą nadal stanowić część systemu centralnego. W rezultacie większość prywatnych łańcuchów bloków, a nawet DLT konsorcjum, to księgi, które nie są w pełni zgodne z koncepcją decentralizacji.

Co to jest Crypto Ledger?

Blockchain jest powszechnie znany jako podstawowa technologia obsługująca waluty cyfrowe lub kryptowaluty. Dlatego sieci kryptograficzne oparte na łańcuchu bloków, znane również jako księgi kryptograficzne, to platformy, na których użytkownicy mogą używać walut cyfrowych do wykonywania natychmiastowych transakcji. Księga wykorzystuje kryptografię do zabezpieczania transakcji i ich szczegółów. Ponadto każda księga jest wyposażona w mechanizm konsensusu, który reguluje proces weryfikacji kryptowaluty w związku z jej transakcjami i procedurami wydobywczymi.

Co jest the Bitcoin Ledger?

Bitcoin był pierwszą walutą cyfrową wykorzystującą technologię blockchain i pozostaje najcenniejszą kryptowalutą na rynku kryptowalut. Ta księga ma mechanizm potwierdzający pracę, który wymaga od użytkowników rozwiązania złożonych zagadek komputerowych, zanim nowe bloki transakcji będą mogły zostać dodane do łańcucha bloków. Gdy użytkownik pomyślnie wykona te zadania, sieć nagrodzi go określoną ilością Bitcoinów; dlatego proces ten nazywa się wydobywaniem bitcoinów.

Ponieważ blockchain jest technologią leżącą u podstaw księgi Bitcoin, sieć Bitcoin jest zdecentralizowana, a sieć jest księgą wolną od hakowania i manipulowania. Ponadto księga umożliwia użytkownikom dokonywanie natychmiastowych płatności i transakcji po obniżonych kosztach, ponieważ sieć jest wolna od pośredników lub danych centralnych.

Inną cechą łańcucha bloków Bitcoin jest dostępność systemu kryptograficznego, który wymaga od użytkowników używania kluczy w celu uzyskania dostępu do wszystkiego, co jest zapisane w łańcuchu bloków.

Księga rozproszona i przedsiębiorstwa

Jeśli chodzi o technologię rozproszonych rejestrów, firmy na całym świecie zaczynają ją stosować. Potencjał tej technologii doprowadził do jej gwałtownego rozwoju i wielu instytucjonalnych adaptacji. Obecnie mamy wiele baz danych rozproszonych przez konsorcjum, które są zasilane przez grupy firm, które chcą wykorzystać tę technologię do rozwiązywania określonych problemów. Jednym z przykładów jest Corda DLT, który jest produktem konsorcjum R3. Konsorcjum składa się z ponad 200 firm i zostało specjalnie zaprojektowane w celu ułatwienia natychmiastowych płatności transgranicznych. Niektóre z firm wspierających ten projekt to Barclays Bank, Citibank i UBS.

rozproszona księga

Aplikacje są prawie nieograniczone. Można argumentować, że tę technologię można wykorzystać w każdym biznesie internetowym. Obserwujemy rozwój spółdzielczych kas pożyczkowych Bitcoin, funduszy społecznościowych Bitcoin, a nawet niektóre z najlepszych kasyn Bitcoin zaczęły wdrażać tę technologię.

Inną inicjatywą dotyczącą rozproszonych rejestrów, którą możemy nazwać konsorcjum DLT, jest B3i. W sumie 13 firm założyło konsorcjum, a projekt blockchain koncentruje się na wykorzystaniu rozproszonej księgi do optymalizacji branży ubezpieczeniowej. Ponadto inicjatywę Hyperledger, którą prowadzi Linux Foundation, wspiera ponad 250 firm. Niektóre z firm, które niezależnie są właścicielami projektów DLT, to Goldman Sachs, JP Morgan, IBM, Microsoft, Amazon i Google.

Przyszłość rozproszonej księgi rachunkowej

Ponieważ jest to wciąż rozwijająca się koncepcja, wdrażanie większości technologii rozproszonych rejestrów jest wciąż na wczesnym etapie. Zgodnie z oczekiwaniami wielu uważa, że ​​technologia prawdopodobnie naruszy przepisy dotyczące prywatności, takie jak nowo wprowadzone RODO. Jednak inni twierdzą, że blockchain jest bardziej świadomy prywatności niż tradycyjne systemy baz danych. Ponadto istnieje możliwość, że sztuczna inteligencja zostanie zintegrowana z rozproszonymi księgami w celu tworzenia w pełni zautomatyzowanych ksiąg. Można śmiało powiedzieć, że byliśmy w stanie jedynie rzucić okiem na potencjalne możliwości, jakie niosą ze sobą systemy wykorzystujące rozproszoną księgę.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector