Jak działają transakcje Bitcoin?

Jak działają transakcje Bitcoin

Prawdopodobnie masz wiele pytań dotyczących Bitcoin – większość ludzi ma. Kryptowaluta i leżąca u jej podstaw technologia blockchain to trudne koncepcje techniczne, nawet dla osób zajmujących się pisaniem kodu komputerowego. Jeśli uważasz, że koncepcja kryptowaluty jest myląca, nie jesteś sam. Na szczęście możesz korzystać z tej technologii i czerpać korzyści z kryptowaluty bez opanowania technologii. Powinieneś jednak zrozumieć, jak działają transakcje. A więc zaczynamy: jak działają transakcje Bitcoin?

Bieg do dołu

Transfer środków Bitcoin od jednego użytkownika do drugiego rozpoczyna się od złożenia wniosku o transakcję. Można to zrobić na komputerze lub za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Węzły – inne komputery w sieci blockchain – zweryfikuj szczegóły transakcji. Transakcje Bitcoin składają się z trzech oddzielnych elementów – danych wejściowych (nadawca), nagłówka (informacje o transakcji i funduszach) i danych wyjściowych (informacje o odbiorcy). 

Po zweryfikowaniu tych elementów transakcja zostaje zatwierdzona, środki są przenoszone, a transakcja staje się częścią księgi publicznej Bitcoin. Każda transakcja przed pełną weryfikacją przechodzi 6 potwierdzeń. Cały proces może zająć od 10 minut do 16 godzin. 

Można odnieść wrażenie, że ten elektroniczny proces jest łatwy do manipulacji. Ale piękno Bitcoina polega na tym, że jego transakcje są niezawodne. System nie może zostać oszukany przez osoby trzecie, ponieważ proces transakcji Bitcoin opiera się na technologii blockchain i ma ścisłe wymagania dotyczące uwierzytelniania.

Ten ogólny przegląd transakcji Bitcoin służy jako doskonały punkt wyjścia do bardziej złożonych aspektów technicznych związanych z tym procesem.

Zanurz się głębiej w proces transakcji

Portfele i klucze: Wszystkie transakcje BTC to przelewy między portfelami Bitcoin. Te portfele kryptowalut w rzeczywistości nie przechowują Twoich Bitcoinów. Zamiast tego przechowują twoje publiczne i prywatne klucze kryptograficzne, które przechowują rejestr wszystkich twoich transakcji. Twój klucz publiczny jest również znany jako adres w łańcuchu bloków Bitcoin – ciąg 34 znaków, który jest widoczny dla wszystkich. Klucz publiczny nie podważa Twojego bezpieczeństwa ani nie zagraża Twoim funduszom. Dzieje się tak, ponieważ każdemu kluczowi publicznemu odpowiada odpowiadający mu klucz prywatny, który składa się z 64 znaków. Potrzebujesz zarówno klucza publicznego, jak i klucza prywatnego, aby zdekodować wiadomość – co w zasadzie jest tym, czym jest transakcja.

Nadawca potrzebuje jedynie klucza publicznego, aby zidentyfikować odbiorcę środków. Wiadomość może zostać odszyfrowana – otrzymane środki – przez osobę posiadającą odpowiedni klucz prywatny. Dlatego ważne jest, aby Twój klucz prywatny pozostał prywatny. Każdy, kto ma dostęp do twojego 64-znakowego klucza prywatnego, ma również dostęp do twoich funduszy Bitcoin.

Gospodarka Bitcoin opiera się na portfelach i kluczach do zbierania i weryfikowania informacji o transakcjach Bitcoin. Portfele są często wdrażane jako programy narzędziowe, które przechowują informacje i obsługują transfer danych za pomocą podstawowego łańcucha blokowego Bitcoin, rozproszonej bazy danych z tysiącami kopii. Zalecamy korzystanie z zaufanego portfela. Istnieje wiele horrorów o ludziach, którzy przypadkowo wyrzucają dyski twarde zawierające małe fortuny Bitcoin, ponieważ polegali na oprogramowaniu do przechowywania kluczy prywatnych i nie mieli ich kopii zapisanych gdzie indziej.

Każda transakcja BTC musi zostać podpisana, aby była ważna. Oprogramowanie Bitcoin tworzy podpis cyfrowy w oparciu o Twój klucz prywatny i szczegóły transakcji. Ten podpis działa jako dowód, że jesteś właścicielem klucza prywatnego (bez ujawniania go nikomu w sieci) i chroni Cię przed potencjalnymi manipulacjami. Twoje informacje o transakcji Bitcoin są weryfikowane, a wszystkie węzły w sieci upewniają się, że autoryzowałeś transakcję bez żadnego ryzyka dla Twojego bezpieczeństwa i środków.

Węzły: Transakcje są weryfikowane przez górników z pełnymi węzłami. Sieć Bitcoin nie jest nadzorowana przez centralną instytucję finansową, która reguluje transakcje – to jeden z rewolucyjnych pomysłów stojących za Bitcoin. 

Sieć jest systemem peer-to-peer, w którym węzły pełnią kluczowe role konserwacyjne. Pełne węzły są obsługiwane przez ochotników, którzy używają swoich komputerów i przepustowości do wykonywania ważnych funkcji. Skanując, weryfikując i rozprowadzając kopie księgi blockchain, działają jako kontroler transakcji Bitcoin.

Blockchain i funkcje skrótu: Tutaj zaczyna się robić ciekawie. Możesz myśleć o sieci blockchain jako o rozproszonej bazie danych. Zasadniczo jest to zestaw rejestrów transakcji rozmieszczonych w całej sieci. Węzły przechowują kopie księgi i weryfikują ważność transakcji, sprawdzając poprzednie wpisy w księdze.

Każda transakcja począwszy od pierwszego bloku genezy jest rejestrowana w łańcuchu bloków. Wszystkie transakcje są dokumentowane za pomocą funkcji skrótu – odszyfrowanych wskaźników do poprzedniego bloku w łańcuchu.

Każda nowa transakcja w łańcuchu bloków zawiera zaszyfrowane dane z poprzednich transakcji. Gdyby ktoś próbował manipulować szczegółami transakcji, musiałby obliczyć nowe skróty kryptograficzne i zmienić je we wszystkich poprzednich wpisach. Jako dodatkową warstwę bezpieczeństwa dodawana jest wartość jednorazowa. Ta dowolna liczba może być użyta tylko raz w komunikacji kryptograficznej i sprawia, że ​​wszystkie skróty kończą się dwoma zerami. Każdy złośliwy aktor, który próbowałby oszukać system, musiałby nie tylko zmienić wszystkie poprzednie skróty, ale także dowiedzieć się liczb jednorazowych.  

Nawet jeśli komuś rzeczywiście udało się zmienić cały łańcuch bloków, aby dopasować się do jego fałszywej transakcji, nadal nie byłby w stanie oszukać systemu – dzięki węzłom. 

Liczące około 10 000 na całym świecie węzły to komputery w sieci Blockchain, które skanują wszystkie transakcje i porównują je z własnymi kopiami łańcucha blokowego. Proces zapewnia ważność wszystkich oczekujących transakcji Bitcoin. Gdy węzły zakończą skanowanie, odbywa się swego rodzaju cyfrowe głosowanie. Jeśli większość jest przekonana, że ​​transakcja jest prawidłowa, zostaje zatwierdzona, a środki zostaną przelane.

Arkusz księgi zawierający około 3500 transakcji nazywany jest blokiem. Cały system połączonych ze sobą bloków to blockchain. Bloki są aktualizowane automatycznie co 10 minut, po których nie można wprowadzać żadnych zmian wstecz. 

Zaczęliśmy od pytania, jak działają transakcje Bitcoin. Do tej pory powinieneś mieć znacznie lepsze zrozumienie tego złożonego procesu. Technologia Blockchain jest zwykle najtrudniejsza do uchwycenia. Oto krótkie podsumowanie działania łańcuchów bloków.

  • Blockchain Bitcoin to rozproszona sieć rejestrów zawierających dane dotyczące transakcji Bitcoin.
  • Jeden blok to jeden arkusz kalkulacyjny zawierający około 3600 transakcji.
  • System połączonych ze sobą bloków nazywany jest blockchainem.
  • Wszystkie szczegóły transakcji Bitcoin mają postać generowanych kryptograficznie 64-znakowych sekwencji generowanych przez funkcję skrótu.
  • Nawet najmniejsze modyfikacje dowolnego fragmentu danych powodują powstanie zupełnie innego skrótu, służącego jako ochrona przed manipulacją.
  • Dane wejściowe do funkcji haszującej zawierają hash poprzedniego bloku w łańcuchu, co oznacza, że ​​każda próba modyfikacji byłaby natychmiast widoczna. Dodano nonce, aby jeszcze bardziej utrudnić zmiany z mocą wsteczną.
  • Wszystkie transakcje Bitcoin są weryfikowane przez węzły, które weryfikują integralność transakcji, porównując ją z ich kopiami łańcucha bloków.
  • Transakcje Bitcoin na żywo są zatwierdzane, gdy węzły uznają, że jest to zgodne z prawem.
  • Blockchain jest automatycznie aktualizowany co 10 minut, po czym nie można dokonywać żadnych zmian w poprzednich transakcjach.

transakcje bitcoin

Elementy każdej transakcji Bitcoin

Teraz, gdy mamy już zdemistyfikowaną technologię blockchain, możemy przyjrzeć się konkretnym elementom każdej transakcji Bitcoin.

Wejście i wyjście: Twój portfel elektroniczny nie zawiera Bitcoinów. Zamiast tego przechowuje klucz prywatny, który zapewnia dostęp do adresu Bitcoin. Tak naprawdę nigdy nie dostaniesz bitcoina w swoje ręce. Masz tylko dowód transakcji – wyciągi bankowe, jeśli chcesz. Transakcje przychodzące nazywane są wejściami.

Na przykład, jeśli ktoś wykonał przelew BTC w wysokości 5 BTC na Twój adres, adres nadawcy zostanie zarejestrowany w sieci jako dane wejściowe, a Twój adres zostanie zarejestrowany jako dane wyjściowe. Dane wejściowe są dowodem na to, że otrzymałeś 5 BTC. 

Załóżmy, że chcesz wysłać 4 BTC z kwoty, którą właśnie otrzymałeś, komuś innemu. Po pierwsze, Twój adres jest rejestrowany jako dane wejściowe, a adresata jako dane wyjściowe. Ale jak możesz wysłać 4 BTC, skoro masz dane wejściowe pokazujące, że otrzymałeś 5 BTC? Wejście nie może zostać przycięte do 4 BTC. Zamiast tego 5 BTC zostanie wysłanych przez system, a 1 BTC minus opłaty eksploatacyjne zostanie zwrócone na Twój adres po transakcji.

Ten zwrot jest przetwarzany przez sieć i wysyłany na inny z Twoich adresów. To nieuchronnie prowadzi do tego, że twój portfel ma wiele adresów z samej liczby transakcji Bitcoin. Po przesłaniu żądania transakcji oprogramowanie łączy różne adresy, aby uzyskać niezbędną kwotę środków na transakcję. Chociaż można to zrobić ręcznie, w praktyce każdy korzysta z e-portfela.

Jak wysyłać środki za pośrednictwem oprogramowania portfela Bitcoin

Teraz, gdy masz już całą teoretyczną wiedzę na temat transakcji Bitcoin, zobaczmy, jak transakcja przebiega w praktyce.

Krok 1: Otwórz oprogramowanie portfela Bitcoin.

Krok 2: Uzyskaj adres portfela odbiorcy. Możesz go skopiować lub zeskanować kod QR.

Krok 3: Wprowadź kwotę, którą chcesz wysłać, i opłatę górniczą. Opłata służy jako zachęta dla górników, którzy potwierdzają płatności Bitcoin i dodają je do łańcucha blokowego. Większość programów do e-portfeli automatycznie sugeruje odpowiednią opłatę dla górników.

Krok 4: Proces wyszukiwania rozpoczyna obliczanie skrótu.

Krok 5:  Górnicy dodają transakcję w następnym bloku do wybicia.

Krok 6: Transakcje odbywają się w tak zwanym mempoolu. Tutaj oczekujące transakcje czekają, aż górnicy z pełnymi węzłami dodadzą je do bloku. Górnicy decydują, które transakcje na żywo Bitcoin zostaną przetworzone jako pierwsze, na podstawie przydzielonych opłat.

Krok 7: Transakcja jest weryfikowana przez węzły.

Krok 8: Oprogramowanie portfela podpisuje transakcję przy użyciu osobistego klucza prywatnego.

Krok 9: Pierwszy górnik, którego platforma wydobywcza rozwiązuje niezbędną matematyczną zagadkę, dodaje blok, w tym transakcję, do sieci.

Krok 10: Węzły weryfikują i propagują blok do sieci.

Krok 11: Odbiorca widzi pierwsze potwierdzenie transakcji.

Jak długo trwają transakcje Bitcoin?

Po wyjaśnieniu procesu transakcji Bitcoin przyjrzyjmy się, jak długo trwa ta procedura. Istnieją dwa główne czynniki wpływające na czas przetwarzania: liczba transakcji i opłaty górnicze. Dlaczego więc transakcje Bitcoin trwają tak długo??

Transakcje Bitcoin mogą trwać od 10 minut do 24 godzin. Dłuższe czasy przetwarzania pojawiają się w okresach o dużych obrotach. Jest to często spowodowane zawirowaniami na rynku bitcoinów lub ogólnie w gospodarce. Ponieważ liczba górników jest ograniczona, duża liczba transakcji prowadzi do dłuższych okresów oczekiwania.

W większości przypadków opłaty górnicze określają, jak długo będziesz czekać na przetworzenie transakcji. Wiedza o tym, jak działa cały system Bitcoin, ma kluczowe znaczenie dla zrozumienia, jak opłaty górnicze wpływają na czas potwierdzenia Bitcoin. 

Najważniejszą cechą Bitcoina jest to, że jest zdecentralizowany. Ponieważ żadna centralna instytucja finansowa nie nadzoruje i nie reguluje systemu, sieć Bitcoin opiera się na P2P i grupie ochotników, którzy utrzymują system. Działające węzły i eksploracja są wykonywane przez osoby bez systemu hierarchicznego. 

Nie oznacza to jednak, że nie otrzymują wynagrodzenia za swoją pracę. Wysyłając Bitcoiny, płacimy dodatkową opłatę, która zachęca górników do dodawania naszych transakcji do bloków. Wyższe opłaty motywują górników do priorytetowego traktowania poszczególnych transakcji.

Co to jest Bitcoin Mining?

A więc: Jak działa Bitcoin? Główny aspekt całego ekosystemu Bitcoin Bitcoin mining. Ta kluczowa praktyka wprowadza na rynek nową walutę.

Wydobywanie odnosi się do dobrowolnej praktyki, w której górnicy uruchamiający węzły w łańcuchu bloków wydobywają nowe bloki, do których dodają nadchodzące transakcje Bitcoin. Górnicy poświęcają moc obliczeniową swoich komputerów na rozwiązywanie złożonych problemów matematycznych, które są zbyt skomplikowane dla ludzi, aby mogli je wykonać ręcznie.

System opiera się na metodzie zwanej proof of work. Daje to pewność, że proces wydobywania nowych bloków jest na tyle trudny, aby zachować równowagę na rynku. Ale nie jest to zbyt trudne, aby nie zniechęcić ludzi do udziału lub spowolnić transakcje.

Biorąc pod uwagę, że dziennie odbywa się tysiące transakcji Bitcoin, górnicy odgrywają kluczową rolę w tej gospodarce. Wydobywanie weryfikuje integralność nowych transakcji, dodając je do łańcucha bloków. Produkuje również nowe Bitcoiny, które wchodzą do obiegu.

Oprócz opłat górniczych, górnicy są uprawnieni do blokowania nagród: części nowo utworzonego Bitcoina, który pochodzi z nowo wydobytymi blokami.

Trudność wydobycia

Trudność wydobycia odnosi się do tego, jak trudno jest górnikom rozwiązać wymagane równania matematyczne. Poziom trudności zależy od liczby aktywnych górników w danym momencie. Wraz ze wzrostem liczby górników konkurujących o wyprodukowanie skrótu Bitcoin, system dostosowuje się i podnosi poziom trudności. 

Kiedy liczba utworzonych bloków zmniejszy się ze względu na poziom trudności lub mniej górników, poziomy trudności zostaną ponownie dostosowane. Trudność jest dostosowywana co 2016 bloków, co zwykle wynosi około dwóch tygodni. 

Jak działają transakcje Bitcoin, jeśli chodzi o wydobycie? Nie musisz być ekspertem w tej kwestii, ale wiedza na temat górnictwa pomoże Ci lepiej zrozumieć ogólny proces i dlaczego jest niezawodny.

Górnictwo to w zasadzie konkurencja. Górnicy rywalizują między sobą, aby obliczyć prawidłowy hash. 

Bitcoin był pierwotnie wydobywany na procesorach. Ale górnicy Bitcoin szybko zdali sobie sprawę, że mogą uzyskać większą moc mieszania z GPU na kartach graficznych systemów high-end. Obecnie rynek jest zdominowany przez układy scalone specyficzne dla aplikacji – komputery stworzone specjalnie dla górnictwa. Górnicy prowadzący ASIC zwykle tworzą pule wydobywcze, łącząc swoje zasoby, aby razem wydobywać i dzielić nagrody. 

Jedyną skuteczną metodą zwiększenia salda Bitcoinów poprzez wydobycie jest inwestowanie w ASIC, co może kosztować nawet kilka tysięcy dolarów. Z drugiej strony wydobycie po prostu nie opłaca się bez tej technologii.

Kończymy halvingiem bitcoina. Jest to proces, który zachodzi co 210 000 bloków – mniej więcej raz na cztery lata. Zasadniczo zmniejsza o połowę kolejne nagrody uzyskane z ukończenia bloków i liczbę wyprodukowanych bitcoinów. 

Z biegiem czasu wydobywanie staje się mniej satysfakcjonujące, a bitcoiny stają się trudniejsze do zdobycia. System istnieje, ponieważ istnieje górny limit łącznej liczby bitcoinów, które można wydobyć – 21 000 000. Ale nie martw się. Według szacunków ostatni Bitcoin zostanie wydobyty w 2140 roku.

Zaczęliśmy od pytania, jak działają transakcje Bitcoin? Podane przez nas informacje pomogą Ci zrozumieć ten niesławnie skomplikowany proces. Dzięki tej wiedzy możesz wkroczyć do rewolucyjnej światowej waluty cyfrowej. Nawet jeśli nie planujesz zostać górnikiem, Bitcoin może być używany do wszystkiego, od zakupów online po hazard – z dodatkową korzyścią w postaci anonimowości. Niezależnie od przyszłości tej cyfrowej waluty, Bitcoin na zawsze zmienił nasze spojrzenie na waluty i ogólnie gospodarkę.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me