Historyczne wykresy cen EUR / USD – historia cen w euro

Euro zostało po raz pierwszy wyemitowane jako waluta w styczniu 1999 r., Kiedy otworzyło się na poziomie 1,1795, a obecnie jest notowane na poziomie 1,16391. W 2002 r. Euro zaczęło krążyć w dużej części Europy i do tego czasu cena kursu wymiany EUR / USD wynosiła zaledwie 0,8907. W październiku 2000 r. Para walutowa EUR / USD spadła do najniższego historycznego poziomu 0,8225. Jednak później para walutowa EUR / USD stopniowo zyskiwała na sile, ze względu na rosnącą popularność skonsolidowanej waluty euro. Para przekroczyła poziom 1.000 w listopadzie 2002 r. I kontynuowała trend wzrostowy. Jednak na przestrzeni lat para EUR / USD była przedmiotem obrotu w szerokim zakresie.

Waluta euro została przyjęta przez 19 państw członkowskich UE jako ich waluta krajowa. Na cenę euro wpływa wiele czynników, w tym sytuacja polityczna i gospodarcza krajów członkowskich UE. Na ceny pary walutowej EUR / USD wpływają liczne publikacje danych ekonomicznych i inne wiadomości dotyczące tych dwóch walut. Kurs EUR / USD jest również uważany za bardziej ryzykowną parę walutową, a czynniki wpływające na nastroje rynkowe związane z ryzykiem mogą również wpływać na ceny pary EUR / USD. Zależność między kursem wymiany EUR / USD a nastrojami rynkowymi związanymi z ryzykiem jest dodatnia lub bezpośrednia, co oznacza, że ​​wzrost jednego powoduje wzrost drugiego i odwrotnie.

obecny EUR / USD Cena £: $

 

EUR / USD

Tabele danych historycznych:

Historyczne dane cenowe EUR / USD

DatePriceOpenHighLowChange%

 

Miesięczna zmiana

DatePriceOpenHighLowChange%

Czynniki wpływające na ceny EUR / USD:

Strefa euro:

Kondycja gospodarcza i polityczna 19 krajów członkowskich UE, które przyjęły euro jako swoją walutę krajową, może znacząco wpłynąć na euro, a co za tym idzie, na parę EUR / USD. Kraje te obejmują Austrię, Belgię, Bułgarię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Grecję, Irlandię, Włochy, Łotwę, Luksemburg, Maltę, Holandię, Portugalię, Słowację, Słowenię i Hiszpanię. Europejski Bank Centralny:

EBC jest bankiem centralnym strefy euro. Kontroluje politykę pieniężną całego bloku. Organem decyzyjnym EBC jest Rada Prezesów, w skład której wchodzi Zarząd i prezesi krajowych banków centralnych państw członkowskich strefy euro. Zarząd EBC składa się z prezesa, wiceprezesa i czterech innych członków. Wszyscy wyżej wspomniani oficjalni członkowie UE oraz ich przemówienia i komentarze na temat europejskiej gospodarki i polityki pieniężnej mają duży wpływ na walutę EUR, a ostatecznie także na parę EUR / USD..


Stopy procentowe:

EBC używa krótkoterminowej stopy procentowej jako stopy refinansowania do zarządzania płynnością na rynku. EBC zbiera się co drugi czwartek, aby ogłosić stopy procentowe. Różnica między stopą refinansowania Europy a stopą Fed w Stanach Zjednoczonych jest również dobrym wskaźnikiem kursu wymiany EUR / USD. Po pierwszym posiedzeniu każdego miesiąca EBC organizuje również konferencję prasową, na której przedstawia swój punkt widzenia na politykę pieniężną i gospodarkę.

Dane ekonomiczne:

Dane ekonomiczne, takie jak zatrudnienie, PKB, bilans handlowy, sprzedaż detaliczna, wskaźniki nastrojów, CPI, PPI, HPI i produkcja & PMI usług z Niemiec, Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych mają ogromny wpływ na ceny EUR / USD.

Czynniki polityczne:

Podobnie jak wszystkie inne kursy walutowe, na parę EUR / USD również wpływa niestabilność polityczna w Stanach Zjednoczonych i krajach europejskich, przede wszystkim we Francji, Niemczech i Włoszech. Ponieważ Niemcy są największą gospodarką strefy euro, a Rosja ma znaczną ilość niemieckich inwestycji, niestabilność polityczna lub finansowa Rosji wpływa również na ceny kursu EUR / USD..

Koronawirus pandemia:

Pandemia koronawirusa zaczęła się rozprzestrzeniać w pierwszym kwartale tego roku, powodując zaprzestanie wszelkiej działalności w gospodarkach na całym świecie, próbując zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa. Blokady wprowadzone w krajach na całym świecie spowodowały, że gospodarki wpadły w recesję, ponieważ banki centralne wszystkich krajów zostały zmuszone do wprowadzenia większego poluzowania polityki pieniężnej i obniżenia stóp procentowych.

EBC obniżył również stopy procentowe prawie do zera, podobnie jak Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych, w celu złagodzenia szkód spowodowanych kryzysem koronawirusa. Pandemia najsilniej uderzyła w gospodarkę USA w drugim kwartale. Ostatnio kraje europejskie zostały ostrzeżone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), że pandemia doprowadzi do dużej liczby zgonów w Europie do listopada, ponieważ wskaźnik zakażeń tam wzrósł. Koronawirus ma negatywny wpływ na europejską gospodarkę i lokalną walutę, która ostatecznie ciąży na parze EUR / USD.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map