Prognoza cen gazu ziemnego na 2021 r. I prognozy na przyszłość |

Gaz ziemny – podsumowanie prognozy

Prognoza dotycząca gazu ziemnego: I półrocze 2021 r

Cena £: 2,33 USD

Czynniki cenowe: Summer Impact, Bearish Correction, Doji Patterns, Weekly Bearish Engulfing

Prognoza gazu ziemnego: 1 rok

Cena £: 3,45 $

Czynniki cenowe: słabszy dolar wśród bodźca opartego na COVID-19, ucieczka z malejącego trójkąta, zwrotnica 50 EMA

Prognoza gazu ziemnego: 3 lata

Cena £: 4,45 $

Czynniki wpływające na ceny: lepsze warunki gospodarcze, słabszy dolar, gołębia polityka monetarna

 

Ostatnio gaz ziemny odnotował znakomite ruchy, zyskując + 0,28 USD w swoich cenach i odnotowując wzrost o 10,76% w ciągu zaledwie jednego miesiąca. [[Gaz ziemny]] kosztuje obecnie 2,70 USD, odbijając się od najniższego poziomu z czerwca 2020 r. Na poziomie 1,529. Towar zyskał + 0,21 USD, czyli 7,98% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Średnia cena gazu ziemnego w krajowym benchmarku Henry Hub w Luizjanie wynosiła 2,05 USD za milion brytyjskich jednostek cieplnych (MMBtu) w 2020 r., Co było najniższą średnią ceną gazu ziemnego od dziesięcioleci. 

Na początku roku ceny pozostawały na stosunkowo niskim poziomie ze względu na mniejsze zapotrzebowanie na gaz ziemny do ogrzewania pomieszczeń podczas łagodnej zimy. Zarówno produkcja, jak i zużycie gazu ziemnego zmniejszyły się w 2020 r., Ponieważ gospodarka stanęła w obliczu kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa, co skutkowało niskimi cenami przez cały rok. Kolejne obniżki cen nastąpiły w marcu, wiosną, kiedy reakcje na pandemię koronawirusa spowodowały zahamowanie działalności gospodarczej, co spowodowało spadek popytu na gaz ziemny. W czerwcu cena Henry Hub wynosiła średnio 1,66 USD / MMBtu, co było najniższą ceną miesięczną od dziesięcioleci. Jednak ze względu na zmniejszoną produkcję gazu ziemnego i zwiększony eksport skroplonego gazu ziemnego (LNG), ceny zaczęły rosnąć w drugiej połowie roku, przy wyjątkowym rocznym wyniku, w którym gaz ziemny wzrósł o + 1,156 USD, dodając łącznie 68,64% w ubiegłym roku. 

Ostatnie zmiany ceny gazu ziemnego

Kropka  Zmień ($) Zmiana (%)
30 dni  +0,28 10,76%
6 miesięcy  +0.21 7,98%
1 rok  +1.156 68,64%

Prognoza cen gazu ziemnego na następne 5 lat

Oczekuje się, że światowe zapotrzebowanie na gaz ziemny wzrośnie o 2,8% w 2021 r., Czyli nieco więcej niż spadek w 2020 r., Ale umożliwia ożywienie do poziomu z 2019 r. Ta prognoza jest daleka od 7,5% rocznej zmiany obserwowanej w 2010 r. Po kryzysie finansowym w 2009 r. Ta prognoza EIA została opublikowana z dwoma głównymi ostrzeżeniami:

1 – Nie wszystkie regiony w równym stopniu odczuwają skutki ożywienia na światowym rynku gazu. Rynki wschodzące będą uważane za główne motory wzrostu popytu w 2021 r. I latach następnych, natomiast rynki dojrzałe przenikną efekt spadku popytu w 2020 r. Rynki szybko rozwijające się, takie jak Azja, Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Środkowa i Oczekuje się, że głównym motorem wzrostu popytu w 2021 r. Będzie Bliski Wschód. Jednak na dojrzałych rynkach prawdopodobnie nastąpi bardziej stopniowe ożywienie, podczas gdy na niektórych może pozostać poniżej poziomu popytu z 2019 r..

2 – Wszystkie sektorowe czynniki wzrostu są związane ze znaczną niepewnością. Oczekuje się, że rosnąca konkurencja między paliwami i powolny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną wpłyną na spalanie gazu w produkcji energii, ponieważ ceny gazu odbiją się od niskich poziomów z 2020 r. Zużycie gazu przemysłowego, zwłaszcza w azjatyckich branżach napędzanych eksportem, jest silnie uzależniony od ożywienia gospodarczego, które jest wysoce niepewne w związku z kryzysem pandemicznym koronawirusa. Niskie temperatury sprzyjały wzrostowi zapotrzebowania mieszkań na zużycie gazu; Jednak w łagodniejszych warunkach pogodowych liczba ta prawdopodobnie spadnie.

Prognozy dotyczące gazu ziemnego opracowane przez EIA w liczbach:


Szacowane zużycie gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych wyniosło średnio 83,1 mld stóp sześciennych dziennie (Bcf / d) w 2020 r., Co oznacza spadek o 2,5% w porównaniu z 2019 r. W 2021 r. EIA, organizacja zarządzana przez Lindę Capuano, przewiduje, że USA zużycie gazu ziemnego spadnie o 2,8% lub 2,3 Bcf / d, aw 2022 roku prawdopodobnie spadnie o 2,1% lub 1,7 Bcf / d.

Szacunkowa produkcja gazu ziemnego w USA wyniosła średnio 90,8 Bcf / d w 2020 r., Co oznacza spadek o 2,5% lub 2,3 Bcf / d w porównaniu z 2019 r. OOŚ przewiduje, że produkcja gazu ziemnego ponownie spadnie w 2021 r., Osiągając średnio 88,2 Bcf rocznie. d, aw ujęciu miesięcznym średnie wydobycie gazu ziemnego spadnie o 87,3 Bcf / d w marcu 2021 r.

Ceny spotowe Henry Hub wyniosły średnio 2,03 USD / MMBtu w grudniu 2020 r. W pierwszym kwartale 2021 r. EIA spodziewa się wzrostu średniej ceny spot gazu ziemnego do 3,01 USD / MMBtu. Wzrost cen gazu ziemnego w 2021 r. Przypisuje się stosunkowo niskiej produkcji gazu ziemnego. W 2022 roku OOŚ prognozuje, że średnia cena spotowa gazu ziemnego osiągnie 3,27 USD / MMBtu. 

  • MFW przewiduje, że cena Henry Hub wzrośnie do 2,65 USD za MMBtu w 2024 r.
  • Bank Światowy rozszerza bardziej optymistyczną prognozę: 3,16 USD za MMBtu. 
  • Bank Światowy przewiduje, że cena gazu ziemnego prawdopodobnie wzrośnie do 4 USD za MMBtu do 2030 r.

To powiedziawszy, techniczna strona gazu ziemnego jest również optymistyczna, ponieważ sugeruje potencjalne bycze nastawienie gazu ziemnego. Ponieważ wiodące i opóźnione wskaźniki techniczne, takie jak RSI, MACD i seria EMA, wspierają trend wzrostowy, cena gazu ziemnego może wzrosnąć do natychmiastowego poziomu oporu 3,487 do końca 2021 r. cena gazu ziemnego w najbliższych latach zbliża się do poziomu 4,40.

Czynniki wpływające na gaz ziemny

Produkcja gazu ziemnego w USA – W 2020 r. Produkcja suchego gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych wyniosła średnio 90,9 Bcf / d, czyli o 2,2 Bcf / d mniej niż w 2019 r. Spadek produkcji w 2020 r. Przerwał trzyletnią passę wzrostu produkcji gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych. Stany. W okresie wiosennym liczba platform wiertniczych w poszukiwaniu gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych zaczęła spadać. W lipcu liczba ta osiągnęła rekordowo niski poziom 68 platform gazowych; liczba platform pozostała stosunkowo niska przez cały 2020 rok.

Huragany – Huragany i zmiany popytu na gaz ziemny w Europie i Azji wpłynęły na eksport LNG w Stanach Zjednoczonych latem 2020 r. Jednak pod koniec 2020 r. Całkowity eksport LNG wykazał ekspansję. OOŚ oszacowała, że ​​Stany Zjednoczone wyeksportowały 9,4 Bcf / d w listopadzie 2020 r .; wielkość ta odpowiada 10% produkcji suchego gazu ziemnego w USA w tym samym miesiącu.

Sezonowy popyt – W 2021 r. Ceny gazu ziemnego wzrosły w Europie i Azji w obliczu rosnącego zimowego popytu, który ograniczył dostawy. Jednak nie przewiduje się, aby skoki cen trwały długo, ponieważ podstawy rynkowe na 2021 r. Wydają się kruche. Przewiduje się, że globalny popyt na gaz powróci do poziomu z 2019 r., Ale niepewność co do drogi ożywienia na szybko rozwijających się rynkach w porównaniu z bardziej dojrzałymi regionami utrzymuje się. Z drugiej strony popyt sektorowy jest zależny od kilku czynników ryzyka, w tym powolnego ożywienia w przemyśle, zmiany paliw i łagodniejszej pogody..

Pandemia koronawirusa i jej wpływ na gaz ziemny – Największy spadek globalnego zużycia gazu był spowodowany wyjątkowo łagodną pogodą w pierwszych miesiącach i dramatycznymi skutkami pandemii koronawirusa, ze spadkiem światowego popytu na gaz o 4% rdr w pierwszej połowie roku. Jednak w trzecim kwartale roku obserwowano stopniowe ożywienie, ponieważ środki blokujące zostały złagodzone, a sezonowe zapotrzebowanie na energię elektryczną zwiększyło popyt i podniosło konkurencyjne ceny gazu.. 

W 2020 roku światowy popyt na gaz ziemny odnotował największy w historii spadek, który szacuje się na 2,5% lub 100 miliardów metrów sześciennych. Spowolnienie to spowodowało zmianę paliwa, co podniosło zapotrzebowanie na gaz do wytwarzania energii, podczas gdy cały łańcuch dostaw dostosował wahania popytu i wykazał dużą elastyczność. Ceny gazu ziemnego w 2020 roku charakteryzowały się ekstremalną zmiennością i historycznie niskim poziomem. Inwestycja gazowa została wstrzymana ze względu na pandemię koronawirusa i dobrze zaopatrzony rynek. Na głównych rynkach będących odbiorcami gazu polityka czystego gazu i reformy rynku gazu zaczęły nabierać tempa.  

W 2020 roku wzrost cen LNG był spowodowany niższymi temperaturami w grudniu oraz ograniczeniem dostaw gazu. Na początku stycznia ceny LNG w Azji wzrosły ponad trzykrotnie, osiągając ponad 30 USD / MBtu. Niedawny wzrost cen gazu odzwierciedlał połączenie czynników podaży i popytu, a nie był wynikiem pojedynczego zdarzenia. 

Popyt na LNG w północno-wschodniej Azji wzrósł o 10% rok do roku między połową grudnia 2020 r. A początkiem stycznia 2021 r. W związku z niższymi niż przeciętne temperaturami zimowymi na całym świecie, które zostały pogorszone przez niższą dostępność energii jądrowej w Japonii i ograniczenia w zużyciu węgla -spalone pokolenie w Korei. Gwałtowny wzrost popytu na LNG zwiększył również zapotrzebowanie na bardziej oddalonych dostawców, co skutkowało wyższymi cenami. Dłuższe rejsy i zatory w Kanale Panamskim spowodowały, że stawki czarteru spot osiągnęły rekordowy poziom ponad 230 000 USD dziennie. Oczekuje się jednak, że te wysokie ceny nie utrzymają się poza krótkoterminową zimną falą, ponieważ podstawy na 2021 r. Pozostają słabe.

Analiza techniczna – trójkąt opadający & MACD Crossover

Pod względem technicznym to byki dominują w popycie na gaz ziemny. Obecnie gaz ziemny notowany jest na poziomie 2,79. Jednak wiodący wskaźnik techniczny MACD (ang. Moving Average Convergence Divergence) przekroczył średni poziom (poziom 0), który wykazuje silną zwyżkową tendencję cen gazu ziemnego. Gaz ziemny zamknął obracającą się górną świecę w miesięcznych ramach czasowych, a następnie dwie miesięczne sprzedawane świece, co pokazuje, że sprzedawcy są wyczerpani, a byki mogą teraz przejąć rynek. 

Gaz ziemny – miesięczne ramy czasowe – malejący wzór trójkąta 

Ponadto opóźnione wskaźniki, takie jak 20, 50 i 200 okresów EMA (wykładnicze średnie kroczące) wspierają trend wzrostowy, ponieważ ceny gazu ziemnego wzrosły na wszystkich tych poziomach EMA. Z drugiej strony miesięczny opór utrzymuje się na poziomie 3 USD, 3,52 USD i 4,47 USD. I odwrotnie, towar może znaleźć wsparcie na poziomie 2,70 USD. Jeśli gaz ziemny przekroczy poziom wsparcia na poziomie 2,70 USD, możemy zobaczyć, jak jego ceny spadną do poziomu 1,60 USD. Jeśli popyt na gaz ziemny spadnie dalej i uda mu się przebić poniżej poziomu 1,60 USD, co jest wątpliwe, ceny mogą spaść do poziomu około 1,36 USD i 1,19 USD..

Gaz ziemny – Tygodniowe ramy czasowe – Linia trendu & Wzór Doji

W krótkim okresie gaz ziemny może wykazywać lekką niedźwiedzią korektę do poziomu 2,33 USD, który rozszerza się o ostatnie minimum z grudnia 2020 r. Jednak szanse na kontynuację hossy pozostaną solidne, jeśli surowiec nie przekroczy poziom wsparcia 2,33 USD. Według wskaźników MACD i Stochastic gaz ziemny wszedł do strefy wykupienia, a wyczerpane byki mogą zacząć realizować zyski, zanim wykażą dalszy wzrost na rynku. W tygodniowych ramach cen gazu ziemnego zamknęła się świeca Doji, która sugeruje niezdecydowanie wśród inwestorów i zazwyczaj powoduje korektę, po której następuje zwyżkowy trend. Więc tutaj następuje wzrost cen gazu ziemnego o 29,89%, co sugeruje, że byki potrzebują teraz trochę odpoczynku. To powiedziawszy, możemy zaobserwować niewielki spadek cen gazu ziemnego do poziomu 2,36, a wtedy szanse na zwyżkę utrzymają się na wysokim poziomie. Jednak przekroczenie poziomu 2,36 może również doprowadzić ceny do obszaru 1,62. Powodzenia! 

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map