Prognoza cen gazu ziemnego na drugą połowę 2020 r .: bycza krótko / średnioterminowa, w perspektywie długookresowej koniec świata

Podobnie jak w przypadku ropy naftowej, ceny gazu ziemnego pozostawały w trendzie wzrostowym do połowy poprzedniej dekady, ponieważ popyt na produkty energetyczne stale wzrastał. Gaz ziemny osiągnął szczyt 16,5 dolara w grudniu 2005 r., Chociaż nabywcy po raz kolejny próbowali zdobyć górną część, spadając do 14,30 dolara w pierwszej połowie 2008 r. Od tego czasu presja spada, a gaz spadł do mniej niż 10% wartości, w porównaniu z maksimum w 2005 roku. Świat się zmienia, a świadomość przesuwa się z paliw kopalnych na energię odnawialną, co obniżyło popyt na wszystkie kopalne produkty energetyczne. Producenci i inwestorzy są świadomi wzrostu i spadku popytu, więc dostosowują produkcję i inwestują w projekty, aby zrównoważyć podaż zgodnie z popytem. Jednak długoterminowy trend wygląda na bessy, a wskaźniki fundamentalne są również spadkowe, co oznacza, że ​​presja spadkowa będzie się utrzymywać w dłuższej perspektywie, pomimo wyższego odwrotnego wzrostu w ostatnich kilku miesiącach i dalszego wzrostu konsumpcji, który prawdopodobnie się zmieni. w pewnym momencie.

Przeczytaj najnowszą aktualizację w Prognoza cen gazu ziemnego w 2021 r

 

Kropka 3 dni 1 tydzień 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy
Zmiana +1,1% +3,5% +35,0% +25, 3% -23, 3%

Jak wspomniano powyżej, gaz ziemny osiągnął rekordowy poziom w 2005 r., Ale po kryzysie z 2008 r. Sytuacja zmieniła się na zawsze. Wcześniej ropa i gaz były ze sobą ściśle skorelowane, ponieważ oba surowce energetyczne są wydobywane. Ale globalna świadomość przesuwa się w kierunku produktów energooszczędnych, który przypieczętował los na ostateczny upadek paliw kopalnych, takich jak ropa i gaz. Oczywiście popyt na gaz ma charakter sezonowy, z gwałtownymi skokami jesienią / zimą, co może dawać mylne wrażenie w tamtych czasach, ale cena spada od wielu lat, spadając do 1,529 dolara do czerwca br. Blokady koronawirusa jeszcze bardziej osłabiły popyt na wszystko oprócz bezpiecznych przystani, nie tylko na gaz i ropę. Popyt ostatnich miesięcy wygląda jak odbijanie się zdechłego kota, więc spodziewamy się, że górna część będzie ograniczona w gazie, z minimalnymi wzrostami, jeśli w ogóle, w nadchodzących miesiącach, podczas gdy większy trend niedźwiedzi powróci prędzej czy później, a sprzedawcy doprowadzi cenę do nowych minimów w nadchodzących latach.

Prognoza dotycząca gazu ziemnego: IV kwartał 2020 r Prognoza gazu ziemnego: 1 rok Prognoza gazu ziemnego: 3 lata
Cena: 2,75 USD – 2,80 USD

Sterowniki cenowe: Postęp koronawirusa, nastroje rynkowe, protesty / wybory w USA

Cena: 2,40 USD – 2,50 USD

Sterowniki cenowe: Po wyborach w USA, umowa handlowa UE-Wielka Brytania, wykresy techniczne

Cena: 2 dolary

Sterowniki cenowe: Globalna gospodarka, umowy o czystej energii, sentyment długoterminowy

Prognoza cen gazu ziemnego na następne 5 lat

Towary o nastrojach ryzyka – jak nastroje ryzyka wpływają na gaz ziemny?

Jak wiemy, bezpieczne przystanie, takie jak złoto, są ujemnie skorelowane z sentymentem, podczas gdy towary są dodatnio skorelowane z nastroje na rynkach finansowych. Kiedy sentyment do ryzyka jest włączony, surowce rosną, a kiedy sentyment jest negatywny, stają się niedźwiedzi. Ale gaz ziemny nie jest tak naprawdę przywiązany do nastrojów inwestorów. W ciągu ostatnich dwóch dekad widzieliśmy wiele gwałtownych skoków i zwrotów, ale nie były one wynikiem tego sentymentu. Widzieliśmy awarię podczas / po kryzysie 2008 roku, ponieważ plik sentyment bardzo mocno uderzył w surowce, ale to zaczęło się już kilka miesięcy wcześniej. Podczas ożywienia gospodarczego w kolejnych latach inne surowce wzrosły, ale gaz ziemny nie. Zamiast tego od 2005 r. Znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym. Wydaje się, że w tym roku nastroje wpływały na spadek cen gazu w I kw., A następnie w górę w II i III kwartale. Ale to ma więcej wspólnego z dolarem niż z sentymentem. Tak więc werdykt jest taki, że nastroje inwestorów / ryzyka nie mają zbyt dużego wpływu na gaz ziemny i powinniśmy bardziej skoncentrować się na nastrojach dotyczących samego gazu ziemnego.

Podaż przewyższa popyt w perspektywie długoterminowej

Oprócz sentymentu, podaż i popyt są czynnikami, które najsilniej wpływają na ceny towarów, przez większość czasu, zwłaszcza w długim okresie. Chociaż podaż i popyt na gaz ziemny stale rosną, jak pokazują dane IEA na poniższych wykresach, prognozy na przyszłość nie są tak jasne, ponieważ świat przechodzi od paliw kopalnych do energii odnawialnej. Widać to wyraźnie na poniższych wykresach gazowych, na których widać, że cena spadła z rekordowych poziomów około 16,5 dolara w 2000 roku do 1,55 dolara na początku tego roku. Wiele dużych firm już odpisuje swoje aktywa na polach gazowych, a najgorsze dopiero przed nami.

Popyt rynkowy na gaz ma charakter sezonowy – Zapotrzebowanie rynku na gaz ziemny jest bardzo sezonowe, ponieważ gaz jest podstawowym paliwem lub źródłem energii wykorzystywanym do ogrzewania lub energii elektrycznej, z których większość jest również wykorzystywana do ogrzewania lub chłodzenia. W okresach, kiedy lata są zbyt gorące, zapotrzebowanie rośnie, ale normalna pora na gaz ziemny przypada na zimę. Chociaż, jak to zwykle bywa w obrocie, spekulanci lubią kupować aktywa przed faktycznym wzrostem popytu, podobnie jak firmy magazynujące, więc wzrost cen gazu zaczyna się na długo przed zimą, czasami w poprzedzające lato, a spadek zaczyna się na początku / w połowie -zimowy. To znacznie ułatwia handlowcom, którzy lubią handlować długoterminowymi wykresami. Zasadniczo kupują wczesną jesienią i sprzedają od połowy do późnej zimy, stosując strategię płukania i powtarzania. Chociaż kupujący nie mają rzeczywistej gwarancji, że jesienią spadnie wzrost cen gazu, jest prawie pewne, że w którymś momencie, późną zimą, gaz spadnie i powróci do długoterminowego trendu spadkowego. W tym roku było inaczej, ponieważ cena gazu spadła zimą i od maja była zwyżkowa, co byłoby dziwne w normalnych czasach. Ale blokady koronawirusa zmieniły wszystko, więc teraz nie jesteśmy w normalnych czasach i wzrosła zmienność, w porównaniu do ostatnich lat. Oczekuje się, że popyt spadnie łącznie o 4% w 2020 r., A następnie zacznie wracać do normy, ale porozumienia klimatyczne zapewnią, że społeczeństwo będzie musiało zmniejszyć zużycie gazu i przejść na czystsze źródła energii. Tak więc niedawny wzrost w ciągu ostatnich kilku miesięcy wygląda na świetną okazję, aby zabraknąć gazu ziemnego, a analiza techniczna potwierdza to, co wyjaśnimy poniżej. Od dłuższego czasu popyt na paliwa kopalne spada, ponieważ świat zmierza w kierunku czystszych, odnawialnych źródeł energii, co sprawia, że ​​sprzedaż gazu jest bardziej kusząca..

Popyt na gaz ziemny stale wzrastał

Popyt na gaz ziemny stale wzrastał

Podaż również odpowiadała popytowi


Źródło: IEA https://www.iea.org/reports/natural-gas-information-overview

Korelacja między gazem ziemnym a dolarem amerykańskim

Korelacja między dolarem a gazem ziemnym, podobnie jak w przypadku większości innych towarów, jest ujemna. Na pierwszy rzut oka nietrudno zauważyć, że ujemna korelacja między indeksem USD a cenami gazu nie była szczególnie silna w ostatnich dziesięcioleciach. W latach dziewięćdziesiątych oba były bycze, ale przypuszczalnie były ujemnie skorelowane, więc oznaczało to, że nie było ujemnej korelacji. Przez większość pierwszej dekady XXI wieku dolar stał się niedźwiedzi, podczas gdy gaz utrzymywał się w trendzie wzrostowym, więc korelacja nieco wzrosła, ale podczas gdy gaz osiągnął szczyt w 2005 r. Po dużym skoku, DXY osiągnął dno w 2008 r., Co ponownie nie pokazuje zbyt wiele. korelacja. Nawet wielkość ruchów obu aktywów nie była porównywalna, indeks USD zyskał na wartości około 20%, podczas gdy gaz stracił prawie 80% swojej wartości. DXY rosło do 2016 roku. Z drugiej strony ceny gazu nadal spadały, ale od tego czasu dolar wahał się w przedziale. Tak więc słaba korelacja została ponownie utracona. Wzrósł dopiero w tym roku, gdy dolar wzrósł w pierwszym kwartale, a następnie ponownie spadł, podczas gdy gaz stał się spadkowy w pierwszych trzech miesiącach, ale od tego czasu rośnie. Ale jak powiedzieliśmy, nie żyjemy w normalnych czasach, a rynki handlują teraz głównie dolarem, więc towary, które są notowane w USD, muszą podążać w przeciwnym kierunku. Nie sądzę jednak, aby ta korelacja trwała zbyt długo.

DXY zyskiwał na popularności w latach 90-tych

DXY zyskiwał na popularności w latach 90-tych

Ceny gazu również rosły w latach 90-tych

Ceny gazu również rosły w latach 90-tych

Analiza techniczna – czy gaz ziemny przekroczy sześcioletni zakres??

Przez dziesięciolecia notowano wzrostowy trend gazu ziemnego, osiągając rekordowo wysoki poziom 16,5 USD. Chociaż wzrost w 2008 r. Był niższy niż szczyt w 2005 r., Zmiana zwyżkowa koniunktury na rynkach energii kopalnej nastąpiła w 2008 r., Podczas kryzysu finansowego. Podczas trendu wzrostowego średnie kroczące zapewniły łagodne wsparcie na wykresie miesięcznym, który jako jedyny bierze się pod uwagę w analizie technicznej, ponieważ na pozostałych wykresach jest dużo szumu, który jest po prostu mylący dla wszystkich..

SMA 150 zapewnił opór w okresach, gdy zniesienia były silniejsze

SMA 150 zapewnił opór w okresach, gdy zniesienia były silniejsze

Trend uległ zmianie w 2008 r., A gaz ziemny spadł, powodując spadek ceny poniżej wszystkich średnich kroczących. Te średnie kroczące ostatecznie przekształciły się w opór podczas wyższych korekt i były naprawdę dobrymi wskaźnikami do sprzedaży odbić w gazie. Kiedy kolce były większe, 150 SMA (zielone) zapewniało opór; kiedy wyższe zniesienia były mniejsze, mniejsze MA, takie jak 50 SMA (żółty), przejęły tę pracę, i był jeden przypadek, kiedy 200 SMA (szary) odwróciło zniesienie w 2011 r. To średnia ruchoma stawia opór od początku 2017 r., aw 2018 r. był jeden przypadek, kiedy cena przebiła się powyżej tego poziomu, ale odwróciła się na poziomie 150 SMA. Cena nadal pozostaje poniżej 50 SMA, ponieważ długoterminowy trend spadkowy utrzymuje się, ale w ostatnich miesiącach byliśmy świadkami zwyżkowego odwrócenia, ze względu na zwiększoną słabość USD. Chociaż wszystkie szanse wskazują na koniec tej zwyżkowej tendencji, gdy cena ponownie dogania 50-miesięczną SMA, a długoterminowy trend spadkowy prawdopodobnie wznowi się od tego momentu. Tak więc śledzimy ceny gazu, aby otworzyć długoterminowy sygnał sprzedaży forex, gdy tylko to nastąpi.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector