Prognoza cen platyny na 2021 r .: decydujący czas dla kupujących na 100 SMA

Zarówno platyna, jak i srebro zachowywały się znacznie lepiej niż złoto w 2020 r. I jak dotąd utrzymują ten trend w 2021 r. Zgodnie z naszymi prognozami z września platyna osiągnęła 100 SMA na dziennym wykresie, po kontynuacji zwyżkowego tempa. W poprzedniej dekadzie platyna pozostawała w tyle za innymi metalami „bezpiecznej przystani”, utrzymując tendencję spadkową, chociaż w tym okresie platyna była bardziej surowcem niż bezpieczną przystanią. Krach platyny w 2008 r., Podczas światowego kryzysu finansowego, był również znacznie większy niż w przypadku złota i srebra, a platyna straciła około dwóch trzecich swojej wartości.

Obraz nie wyglądał więc zbyt jasno jak na ten szlachetny metal, a sytuacja pogorszyła się, gdy koronawirus wybuchł w Chinach, a następnie w pozostałej części świata w I kwartale 2020 r., Co spowodowało, że wszystko się zawaliło. Ale od tego czasu platyna była bycza, w przeciwieństwie do złota, które od marca było niedźwiedzi. XPT / USD utrzymał zwyżkowy wzrost, mimo że kryptowaluty kradły metale szlachetne status bezpiecznej przystani. Jednak platyna napotyka pewne techniczne przeszkody tuż powyżej obecnej ceny, więc zobaczymy, czy kupujący będą wystarczająco silni, aby rozciągnąć zwyżkowy trend jeszcze bardziej, czy też platyna dołączy do złota podczas jej spadkowej podróży.

obecny platyna Cena £: $

Ostatnie zmiany ceny platyny

Kropka Zmień ($) Zmiana %
6 miesięcy +129 +12,9%
1 rok +165 +17,1%
3 lata +171 +17,9%
5 lat +213 +23, 3%
Od 200 +1,185 +266%

 

Platyna była czasami droższa niż złoto, chociaż krach z 2008 roku był szkodliwy dla tego metalu. Ale podczas gdy złoto było dość zwyżkowe w poprzedniej dekadzie, platyna była niedźwiedzi. Jednym z powodów tego było przejście od platyny do palladu w przemyśle samochodowym, szczególnie po skandalu związanym z emisjami Volkswagena, w którym platyna była wcześniej używana w układach wydechowych, po zwolnieniu poprzedniego CEO Martina Winterkorna. Tak więc, jako towar, platyna jest podatna na podaż i popyt.

Jednak wzrost popytu na pallad, który jest nieco skorelowany z platyną, pomógł złagodzić popyt na tę drugą w latach 2010. Ale od marca 2020 r. Platyna cieszy się większym popytem, ​​podczas gdy pallad nie odrobił jeszcze strat z marca. Te dwa metale mogą działać zarówno jako bezpieczne przystanie, jak i towary – innymi słowy, aktywa ryzykowne – więc należy określić, co ma miejsce, aby nimi handlować, a obecnie platyna działa jako towar, a towary rosną w górę ostatnio.

 

Platinum – podsumowanie prognozy

Prognoza dotycząca platyny: I półrocze 2021 r

Cena £: 1600 $ – 1650 $

Czynniki cenowe: korelacja USD, sentyment do ryzyka, Covid-19

Prognoza platynowa: 1 rok

Cena £: 1350 USD – 1400 USD

Czynniki cenowe: sentyment do ryzyka, dane techniczne, korelacja w USD

Prognoza platynowa: 3 lata

Cena £: 2000 $

Czynniki wpływające na ceny: spadek popytu, długoterminowe rozwiązania techniczne, samochody elektryczne

 


Platynowy wykres na żywo

 

Prognoza ceny platyny na następne 5 lat

Platyna odnotowała niesamowitą zmienność i kilka poważnych ruchów w 2020 r., Z powodu koronawirusa i związanych z nim blokad, które spowodowały, że główne gospodarki globalne znacznie skurczyły się w drugim kwartale 2020 r. I ponownie w czwartym kwartale, a jak dotąd, także w pierwszym kwartale 2021 r., W miarę utrzymywania się ograniczeń. . Tak więc oczekuje się, że zmienność będzie się utrzymywać na wszystkich rynkach, w tym na platynie. Jednak ze względu na szeroki zakres zastosowań w różnych gałęziach przemysłu, oczekuje się dalszego wzrostu platyny, ponieważ popyt na biały metal stale rośnie po ożywieniu gospodarczym w Chinach i USA..

Nastroje rynkowe wobec platyny podczas COVID-19

Wygląda na to, że platyna i bezpieczne przystanie odbiegały od siebie, ponieważ złoto było dość zwyżkowe w poprzedniej dekadzie, podczas gdy ceny platyny spadały. Od zakończenia kryzysu w 2008 r. Nastroje co do bezpiecznych przystani są w większości pozytywne. Światowa gospodarka zaczęła wychodzić z kryzysu finansowego z lat 2008-2009, ale następujące po nim kryzysy gospodarcze i polityczne, które utrzymywały się w latach 2010-tych, utrzymały bezpieczne schronienie popytu. Jednak platyna była inna; zaczął spadać we wrześniu 2011 r. i utrzymywał ten trend do marca 2020 r. Następnie spadek zamienił się w krach, od stycznia do marca, gdy dolar gwałtownie wzrósł, a sentyment do surowców załamał się po zamknięciu Chin w I kwartale ub. recesja gospodarcza w tym okresie.

Ale zwyżka koniunktury od połowy marca jest imponująca. Ten metal szlachetny osiągnął lepsze wyniki niż złoto i srebro, a także inne rynki. Wydaje się, że jest to wynikiem poprawiających się nastrojów, zwłaszcza w przypadku towarów, które rosną, jak pokazał wzrost cen ropy naftowej o 90 USD od kwietnia 2020 r. Rynki wciąż są dość niepewne co do światowej gospodarki i tego, jak świat zostanie przekształcony politycznie i ekonomicznie, ale polegają na nadzwyczajnej ilości gotówki, która została wyrzucona na rynki i gospodarki przez banki centralne i rządy na całym świecie. To utrzymuje zwyżkę na giełdach i towarach. W tej chwili obserwujemy spowolnienie w gospodarce światowej, ponieważ gospodarka europejska, wraz z niektórymi innymi gospodarkami, ponownie wpada w recesję, ale nie wpłynęło to na platynę, która osiągnęła nowe szczyty w styczniu.  

Podaż i popyt na platynę 

Dostawa – Łańcuch dostaw ucierpiał również podczas początkowych ograniczeń koronawirusa w I i II kwartale 2020 r., Ponieważ blokady wpłynęły na siłę roboczą w branży wydobywczej. Jednak duże sekcje rynku, zarówno pod względem podaży, jak i popytu, powróciły do ​​poziomów operacyjnych sprzed koronawirusa w III kwartale 2020 r. Globalna sytuacja gospodarcza poprawiła się w porównaniu z pierwszą połową 2020 r., Co również poprawiło popyt, jak zobaczymy. poniżej. Platyna odnotowała silne ożywienie w drugiej połowie 2020 r., Gdy gospodarka światowa odbiła się, a podaż wzrosła o 48%, a popyt skoczył o 75%..

Podaż platyny jest niższa niż popyt poniżej

Jak wspomniano powyżej, jako towar, platyna jest podatna na siły podaży i popytu. Szczególną cechą platyny jest to, że jej większość jest produkowana w RPA, która jest dużym producentem wielu surowców, ale 75% światowej produkcji platyny koncentruje się w SA, co sprawia, że ​​strona podaży jest podatna na czynniki społeczne, polityczne, pogoda i inne wydarzenia, które tam występują. W ciągu ostatnich kilku lat produkcja platyny ucierpiała w Afryce Południowej, a główne problemy wynikały ze sporów pracowniczych, niestabilności politycznej, niestabilności południowoafrykańskiego randu itp. Wydarzenia te doprowadziły do ​​zakłóceń w produkcji w ciągu ostatnich 2–3 lat. . Oprócz pogarszającego się sentymentu do ryzyka był to kolejny powód wzrostu cen platyny od 2018 roku. Teraz wybuch koronawirusa zmusił dużych producentów, takich jak Impala Platinum i Anglo American Platinum, do pozostania zamkniętymi z powodu blokady. środki. Nie wiem, jak działa dystans społeczny w górnictwie, nad lub pod ziemią, ale jeśli to również jest problem, będzie to kolejny problem po stronie podaży. To może być kolejny powód wzrostu cen platyny od połowy marca ubiegłego roku.

Żądanie – Popyt na platynę uderzył w ostatnim dziesięcioleciu, zwłaszcza ze względu na problemy z Volkswagenem w 2015 roku, który, jak wiemy, fałszował dane dotyczące emisji dwutlenku węgla, obniżając odczyty dla samochodów z silnikiem Diesla, które używały platyny w układach wydechowych. Po całym dramacie związanym z emisjami przemysł motoryzacyjny zaczął przesuwać popyt z platyny na pallad i do pewnego stopnia rod. Jak wiemy, cena palladu rośnie od 2016 r., Z około 400 USD do nieco poniżej 3000 USD do lutego 2020 r., A przejście z platyny na pallad w przemyśle samochodowym jest jedną z głównych przyczyn tego wzrostu, ponieważ jest to czynnik długoterminowy. Oczywiście ma to negatywny wpływ na platynę, stąd trwający dekadę spadek.

Jednak od połowy lat 20. XX wieku nastąpiły pewne pozytywne zmiany dotyczące popytu na platynę. Oczekuje się, że światowa podaż metali z grupy platynowców (PGM), w tym platyny, palladu i rodu, osiągnie 22,44 mln uncji w 2024 r., Przy tempie wzrostu 6,8%, podczas gdy popyt ma ponownie przewyższyć podaż w 2021 r..

Popyt w ostatnich 5 kwartałach według branży

Istnieje kilka przyczyn takiego stanu rzeczy, począwszy od przyspieszonej globalnej urbanizacji, gwałtownej industrializacji, powszechnego przyjmowania farmaceutyków na bazie platyny i rosnącego popytu na ogniwa paliwowe, z których wszystkie mają napędzać rynek. WI półroczu 2020 roku wybuch pandemii koronawirusa odbił się negatywnie na rynku motoryzacyjnym, gdyż pierwsze blokady zdławiły światową gospodarkę, a wraz z nią sektor produkcyjny. Ale druga fala ograniczeń nie ma żadnego wpływu na ten sektor. Zamiast tego produkcja przemysłowa i produkcyjna rosły w górę w ciągu ostatnich kilku miesięcy, do jednych z najlepszych poziomów w historii, co utrzymuje produkcję na wysokim poziomie. Chiny wróciły i pracują na wszystkich cylindrach, co oznacza, że ​​chiński popyt na platynę zarówno w przemyśle samochodowym, jak i jubilerskim będzie nadal wzrastał. Oczekuje się, że w 2021 r. Globalny popyt na platynę motoryzacyjną wzrośnie o 24% rok do roku, przy czym przewiduje się, że produkcja lekkich samochodów wzrośnie o 15%, a produkcja pojazdów ciężkich o 5%. Strateg dla UBS Global Wealth Management jest zdania, że ​​srebro i platyna osiągną lepsze wyniki niż złoto w 2021 r., Gdy światowa gospodarka odżyje i wzrośnie popyt przemysłowy. Według WPIC, prognoza platyny na 2021 r. Wskazuje, że podaż wzrośnie o 17%, a popyt o 2%. Oznacza to trzeci roczny deficyt, który ma wynieść -224 tys. Uncji. Oczekuje się, że popyt na chińską biżuterię wzrośnie po raz pierwszy od siedmiu lat.

Analiza techniczna – czy SMA 100 zostanie zerwane?

Platinum dokonała trzech dużych zwrotów w ciągu ostatnich dwóch dekad, a teraz może nastąpić kolejne duże odwrócenie, które będzie zwyżkowe, jeśli się uda. Na poniższym wykresie miesięcznym widzimy, że kurs XPT / USD znajdował się w stałym trendzie wzrostowym od lat 90. Tempo tego trendu znacznie wzrosło w latach 2006-07, podczas gdy w I kwartale 2008 roku ceny platyny wzrosły, osiągając rekordowy poziom 2302 USD w marcu tego roku. Potem przyszedł kryzys finansowy w 2008 r., Który spowodował, że kurs XPT / USD spadł do około 750 USD. Jednak platyna dobrze odbiła się w kolejnych latach, osiągając 1,920 USD w sierpniu 2011 r. Wtedy rozpoczął się trend spadkowy, a platyna przeszła w niedźwiedzie trend od tego czasu, chociaż sytuacja mogła się zmienić od marca ubiegłego roku, zwłaszcza jeśli dojdzie do zerwania 100 SMA. Podczas trendu wzrostowego, który trwał do 2008 r., 20 SMA (szary) zapewniał wsparcie dla XPT / USD w miesięcznych ramach czasowych.

Ale ta średnia ruchoma zmieniła się w opór w ciągu ostatniej dekady, co było kolejnym potwierdzeniem zmiany trendu. Ta średnia ruchoma była dobrym wskaźnikiem, w stosunku do którego można sprzedawać platynę. Poprzednie wsparcie na poziomie 750 USD zostało przełamane podczas krachu w I kwartale 2020 r., Który nastąpił po tym, jak odwrócona do góry nogami świeca pinowa w styczniu zasygnalizowała spadek. Jednak cena odwróciła się i obecnie znajduje się powyżej 50 SMA (żółty), który zamienił się we wsparcie w sierpniu i wrześniu. To był znak, że większy trend spadkowy może się skończyć, a wzrostowy trend utrzymywał się. Cena osiągnęła 100 SMA (zielony), który utrzymuje się powyżej 1100 USD, ale ta średnia ruchoma odrzuciła cenę w pierwszej próbie od kupujących, więc może teraz przekształcić się w opór. Jeśli utrzyma się 100 SMA, możemy zobaczyć spadek do 50 SMA i bycze odwrócenie z tego miejsca, prawdopodobnie do lata. Jeśli 100 SMA przełamie się, następnym celem będzie poprzedni opór na poziomie 1200 USD, gdzie również stoi 200 SMA (fioletowy).  

100 SMA stawiło opór w pierwszej próbie w styczniu

Na wykresie tygodniowym widzimy, że średnie kroczące zdefiniowały trend platyny, poza wielką przejażdżką kolejką górską, którą obserwowaliśmy od 2008 do 2011 roku. SMA (kolor zielony) zapewniały opór. Następnie, po przejażdżce kolejką górską, trend stał się niedźwiedzi i te średnie kroczące, wraz z 200 SMA (fioletowym), zamieniły się w opór. Ale teraz cena przesunęła się powyżej tych średnich kroczących, a SMA 50 już zamieniła się we wsparcie. Jest to więc kolejny znak, że trend mógł stać się byczy, chociaż, jak wspomniano powyżej, przełamanie 100 SMA na powyższym wykresie miesięcznym będzie tam decydującym czynnikiem..   

Platyna przesunęła się ponad wszystkie MA na tygodniowym wykresie

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector