Prognoza cen platyny na drugą połowę 2020 r .: Jak długo potrwa powrót do poprzedniego kursu, zanim długoterminowy trend spadkowy powróci?

Platyna znajdowała się w stałym trendzie wzrostowym w latach 90. i przez większość 2000 r., Ponieważ popyt na ten metal stale wzrastał, ze względu na jego szeroki zakres zastosowań w różnych branżach, a także ze względu na rosnący status bezpiecznej przystani dla inwestorów długoterminowych, podczas gdy globalna produkcja metalu nie nadążała. W latach 2007-08 rosła przez około rok, osiągając 2300 USD za uncję, ale straciła ² / 3 swojej wartości podczas krachu w 2008 roku. Chociaż w kolejnych latach dość dobrze się odrodziła, cena spadała od 2011-12, osiągając najniższy poziom 565 USD w marcu 2020 r., Co pokazuje, że popyt na platynę stale spadał w ostatniej dekadzie. Tutaj przyjrzymy się podstawom i analizie technicznej platyny, a także prognozie możliwości i przyszłej ceny.

Przeczytaj najnowszą aktualizację w Prognoza ceny platyny w 2021 r

 

Kropka 3 dni 1 tydzień 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy
Zmiana +7,2% +4,6% +17,5% +22,7% +0,6%

Platyna ma prawie taki sam status jak złoto; jest używany w biżuterii, ale jednocześnie jest towarem używanym w przemyśle samochodowym, a także w innych gałęziach przemysłu. Jest to również bezpieczna przystań, która czasami jest o jedną trzecią droższa niż złoto. Ale, jak wspomniano powyżej, platyna spada od początku ostatniej dekady. Jest kilka czynników, które do tego doprowadziły, które weźmiemy pod uwagę w tym artykule. Po pierwsze, sytuacja na świecie zmieniła się od czasu wybuchu koronawirusa na początku tego roku – od tego czasu żadne aktywa nie handlują normalnie, a platyna nie jest wyjątkiem. Jednak od połowy marca odnotowuje silny trend wzrostowy, ale kontynuacja trendu wzrostowego jest chwiejna, ponieważ kupujący podnoszą cenę, czyniąc ją mniej atrakcyjną.

Prognoza platynowa: IV kwartał 2020 r Prognoza platynowa: 1 rok Prognoza platynowa: 3 lata
Cena: 1050 USD – 1100 USD

Czynniki cenowe: Korelacja USD, sentyment, Covid-19

Cena: 900 $ Sterowniki cenowe:

Czynniki cenowe: Sentyment do ryzyka, dane techniczne, korelacja USD

Cena: 500-550 USD

Czynniki cenowe: Spadek popytu, długoterminowe rozwiązania techniczne, samochody elektryczne

Prognoza ceny platyny na następne 5 lat

Platyna to towar, który często był droższy niż złoto. W związku z tym był podatny na podaż i popyt na całym rynku towarowym, a zwłaszcza na podaż i popyt na platynę. Oprócz palladu większość rynku surowcowego spada w ciągu ostatniej dekady, chociaż wzrost popytu na pallad jest bezpośrednio związany z platyną i będziemy analizować to zjawisko w tym artykule. Platyna to także bezpieczna przystań, co czyni ją wrażliwą na sentyment do ryzyka na rynkach finansowych. To sprawia, że ​​prognozy dotyczące platyny, zwłaszcza na nadchodzące lata, są nieco skomplikowane, chociaż taka jest historia z większością aktywów obecnie, o czym świadczy niesamowita zmienność i kilka dużych ruchów w tym roku, z powodu koronawirusa i powiązanych blokad, które spowodowały główne gospodarki globalne znacznie się kurczą. Tak więc zmienność będzie się utrzymywać na wszystkich rynkach, w tym na platynie. Przyjrzyjmy się teraz, co wpływa / może wpływać na platynę w perspektywie średnioterminowej.

Dostawa i Żądanie 

Dostawa – Jak wspomniano powyżej, jako towar, platyna jest podatna na siły podaży i popytu. Szczególną cechą platyny jest to, że większość z nich jest produkowana w Republice Południowej Afryki. Republika Południowej Afryki jest dużym producentem wielu surowców, ale 75% produkcji platyny koncentruje się w SA, co sprawia, że ​​strona podażowa jest podatna na wydarzenia społeczne, polityczne, pogodowe lub inne, które mają tam miejsce. W ciągu ostatnich kilku lat produkcja platyny ucierpiała w Afryce Południowej. Głównymi problemami były spory pracownicze, niestabilność polityczna, niestabilność południowoafrykańskiego randu itp. Wydarzenia te doprowadziły do ​​zakłóceń w produkcji w ciągu ostatnich 2-3 lat, co oprócz pogorszenia się sentymentu do ryzyka było kolejnym powód wzrostu cen platyny od 2018 r. Teraz wybuch koronawirusa zmusił dużych producentów, takich jak Impala Platinum i Anglo American Platinum, do pozostania zamkniętymi z powodu środków blokujących. Nie wiem, jak działa dystans społeczny w górnictwie, nad lub pod ziemią, ale jeśli to również jest problem, będzie to kolejny problem dla strony podaży. To kolejny powód wzrostu cen platyny od połowy marca tego roku.

Żądanie – Strona popytowa ma duży wpływ na każdy towar, a platyna mocno ucierpiała w tym zakresie ze względu na spadek popytu w ostatniej dekadzie, zwłaszcza od czasu problemów z Volkswagenem w 2015 roku, który jak wiemy, sfałszował ich badania emisji dwutlenku węgla, obniżające wyniki dla samochodów z silnikiem Diesla, w których w układzie wydechowym zastosowano platynę. Przemysł samochodowy zaczął przesuwać swój popyt z platyny na pallad, a do pewnego stopnia także na rod. Jak wiemy, cena palladu rosła od 2016 r., Z około 400 USD do prawie 3000 USD, a przejście z platyny na pallad w przemyśle samochodowym było jednym z głównych aspektów tego wzrostu, ponieważ czynnik długoterminowy. Ale to raczej negatywne dla platyny, stąd trwający dekadę spadek. Chociaż w tym względzie nastąpiły pewne pozytywne zmiany w odniesieniu do platyny, z drugiej strony postęp w dziedzinie samochodów elektrycznych ostatecznie zmniejszy popyt na ten metal również w przemyśle samochodowym. Poza tym popyt na biżuterię spada, mimo że świat się wzbogaca, co jest kolejnym negatywnym wskaźnikiem przyszłości platyny w średnim okresie. Spekulanci i inwestorzy byli czynnikiem zwiększającym popyt na platynę od 2008 r., Ponieważ ceny platyny spadły wówczas do najniższego poziomu około 750 USD, co uczyniło ją naprawdę atrakcyjną dla inwestorów, i tak było ponownie od marca 2020 r., kiedy cena spadła jeszcze niżej, do 560 dolarów. Jednak same spekulacje nie wystarczą, aby utrzymać wzrost cen platyny, zwłaszcza po zakończeniu wyborów w USA i uspokojeniu sytuacji w kraju w 2021 r. Poniższy wykres przedstawia rosnącą nadwyżkę między produkcją a popytem w ciągu ostatnich kilku lat.

Nastroje rynkowe i COVID-19

Nastroje dotyczące bezpiecznych przystani są w większości negatywne od 2011-12. Świat zaczął odchodzić od kryzysu finansowego i gospodarczego z lat 2008-2009, więc bezpieczne przystanie zaczęły stawać się niedźwiedziwe po 2-3 letnim okresie ożywienia. Platyna nie była inna; zaczął spadać we wrześniu 2011 r. i utrzymywał ten trend do 2018 r., kiedy zaczął się cofać w wyniku wojny handlowej między USA a Chinami. Od 2011 roku widzieliśmy tylko dwa razy, kiedy platyna osiągnęła przyzwoite zniesienia na wyższe poziomy – raz w 2016 roku, kiedy nastroje zmieniły się na negatywne po głosowaniu nad Brexitem, i raz w latach 2018-19, w wyniku wojny handlowej. W obu przypadkach decydującym czynnikiem był nastrój. Tak więc, podczas gdy światowa gospodarka odżywała przez większą część ostatniej dekady, a nastroje na rynku były pozytywne, platyna spadła. Kiedy sentyment stał się negatywny, platyna stała się wyższa, podobnie jak inne bezpieczne przystanie, takie jak złoto. Krach od stycznia do marca wynikał z korelacji dolara, co wyjaśnimy poniżej, ale odwrócenie od połowy marca to efekt poprawiających się nastrojów. W ostatnich miesiącach sentyment do ryzyka nie zmienił się dokładnie na pozytywny, ale przynajmniej poprawił się w porównaniu z przepaścią, w którą spadł na przełomie lutego i marca, stąd zwyżkowy zwrot platyny. Wydaje się to sprzeczne z platyną jako bezpieczną przystanią, ale wzrostowy wzrost w ostatnich kilku miesiącach można przypisać jej statusowi towarowemu, ponieważ światowa gospodarka spadła do najniższych poziomów i ogólnie zaczęła rosnąć. Poza tym rośnie też liczba bezpiecznych przystani, ponieważ niepewność co do przyszłości pozostaje wysoka. Skoro o tym mowa, niepewność utrzyma się na wysokim poziomie do wyborów w USA i prawdopodobnie przez kilka miesięcy później. To prawdopodobnie pozwoli utrzymać dobrą ofertę platyny, ale z drugiej strony odbicie gospodarcze spowolni lub nawet zacznie zanikać w nadchodzących miesiącach, zwłaszcza jeśli koronawirus i dalsze blokady będą wisieć nad naszymi głowami. Tak więc w przypadku platyny będzie to walka między statusem bezpiecznej przystani a statusem towaru. Jednak nadal widzimy, że metal szlachetny porusza się wyżej do końca roku, ale w wolniejszym tempie niż w ostatnich kilku miesiącach.


Korelacja XPT / USD

Podobnie jak w przypadku większości innych towarów, aby uzyskać pełne wyobrażenie o działaniu cenowym i zachowaniu w odniesieniu do platyny, musimy spojrzeć na korelację z USD, aby określić, czy podążał on za akcją cenową w USD, czy też miał własny umysł. Ponieważ, jeśli ściśle podąża za dolarem USD, możemy przewidzieć przyszłość towaru, przewidując przyszłą akcję cenową USD. Patrząc na dwa miesięczne wykresy poniżej, widzimy, że DXY wzrósł tylko raz między lipcem 2014 a marcem 2015, podczas gdy handel boczny przez większość czasu. Z drugiej strony XPT / USD pozostaje w stałym trendzie spadkowym. To pokazuje, że korelacja z dolarem nie była zbyt silna. To eliminuje stronę dolara, gdy próbuje się przewidzieć przyszłość platyny, co ułatwia handel w dłuższej perspektywie, chociaż korelacja wzrosła w 2020 roku. DXY wzrósł w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku, ale zajęło spadek od kwietnia. Z drugiej strony, XPT / USD spadł w ciągu pierwszych trzech miesięcy, ale potem odwrócił się i od tego czasu był zwyżkowy, pokazując, że korelacja wzrosła. Ale to samo dotyczy większości towarów w 2020 r. Wskazuje to na dalsze wzrosty do końca roku, ale wtedy korelacja znowu się załamie..

Indeks USD notuje się w trendzie bocznym od 2015 roku

Indeks USD notuje się w trendzie bocznym od 2015 roku

Platyna znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym, pomimo niedawnego wzrostu

Platyna znajduje się w długoterminowym trendzie spadkowym, pomimo niedawnego wzrostu

Analiza techniczna – jak długo potrwa powrót?

Jak pokazuje powyższy wykres miesięczny, kurs XPT / USD znajduje się w stałym trendzie wzrostowym od lat 90-tych. Tempo tego trendu znacznie wzrosło w latach 2006-07, podczas gdy w pierwszym kwartale 2008 roku ceny platyny wzrosły, osiągając rekordową cenę 2302 USD w marcu tego roku. Potem przyszedł kryzys finansowy w 2008 r., Który spowodował, że kurs XPT / USD spadł do około 750 USD. Jednak platyna dobrze odbiła się w kolejnych latach, osiągając 1,920 USD w sierpniu 2011 r. Wtedy rozpoczął się obecny trend spadkowy i platyna została od tego czasu trend spadkowy. Podczas trendu wzrostowego do 2008 r., 20 SMA (szary) zapewniał wsparcie dla XPT / USD w miesięcznych ramach czasowych. Ale ta średnia krocząca zmieniła się w opór w ostatniej dekadzie, co było kolejnym potwierdzeniem zmiany trendu. Ta średnia ruchoma była dobrym wskaźnikiem sprzedaży platyny przeciwko niej. Poprzednie wsparcie na poziomie 750 USD zostało przełamane podczas pierwszego kwartału, podczas krachu 2020, który nastąpił po tym, jak odwrócona do góry nogami świeca pinowa w styczniu zasygnalizowała spadek. Jednak cena odwróciła się i jest teraz powyżej 20 SMA i 50 SMA (żółty), co jest również znakiem, że większy trend spadkowy może na chwilę zatrzymać się. 100 SMA (zielony) utrzymuje się powyżej tego poziomu, na poziomie 1100 USD, ale ta średnia krocząca nie była zbyt dużym obciążeniem dla kupujących lub sprzedających. Ale może się to zmienić teraz w opór, jeśli cena osiągnie to do końca roku, kiedy wybory w USA dobiegną końca..

Ogólnie rzecz biorąc, długoterminowa analiza wskazuje na kontynuację spadkowego trendu platyny. Podstawy są gołębie, a popyt ze strony przemysłu samochodowego i jubilerskiego spada. Samochody elektryczne będą jeszcze bardziej osłabiać popyt, ponieważ ich wykorzystanie będzie rosło. Chociaż w najbliższym czasie sytuacja wydaje się optymistyczna dla platyny, która skorzysta na poprawie nastrojów jako surowca, a także na zwiększonej niepewności jako bezpiecznej przystani, podobnej do złota. Taka sytuacja prawdopodobnie potrwa do końca 2020 lub początku 2021 roku, ale wtedy powróci większy trend spadkowy dla platyny..

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector