Prognoza cen USD / INR na 2021 r .: trend wzrostowy powinien wkrótce wznowić

Pandemia COVID-19 wywarła poważny wpływ na wszystkie waluty, w szczególności waluty ryzyka, które przeszły ogromny spadek początkowo w lutym i marcu, a następnie ponownie się cofnęły. Chociaż, jak wspomnieliśmy w naszej prognozie USD / INR na IV kwartał 2002 r., Podczas gdy wzrosty walut surowcowych od połowy marca przewyższyły straty z tego krachu, zyski w walutach BRICK krajów rozwijających się pozostają ograniczone, szczególnie w przypadku USD / INR, nawet przy wyraźnym osłabieniu dolara amerykańskiego w 2020 r.

Fundamenty wyglądają obiecująco w przypadku rupii indyjskiej, kiedy inflacja spadła z najwyższego poziomu powyżej 7%, a prognozy dotyczące bezpośrednich inwestycji zagranicznych wzrosną o 15% w 2021 r., Podczas gdy napływ kapitału zagranicznego do indyjskich akcji wzrósł do rekordowego poziomu w listopadzie 2020 r. Oczekuje się, że wzrost PKB w 2021 r., Ponieważ kraj wychodzi ze skutków koronawirusa, co powinno być kolejnym pozytywnym czynnikiem dla INR, ale oczekuje się, że dolar również się odwróci, po zatwierdzeniu nowego pakietu bodźców fiskalnych, po spada przez rok. Techniki wskazują również na dalszy wzrost dynamiki w dłuższej perspektywie, po zakończeniu zniesienia, które zbliża się.

obecny USD / INR Cena £: $

 

Ostatnie zmiany ceny USD / INR

Kropka Zmień ($) Zmiana %
6 miesięcy -1.64 -2,2%
1 rok +2.83 +4%
3 lata +6.20 +9,3%
5 lat +12.10 +19,8%
Od 200 +30.20 +69, 6%

 

Czynniki wpływające na USD / INR

Kurs USD / INR znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym, odkąd pokazuje historia wykresów, wielokrotnie zwiększając swoją wartość, z około 10 pod koniec lat 80. do 77 w kwietniu 2020 r., Kiedy początkowa panika wywołana koronawirusem spowodowała gwałtowny wzrost wartości USD , podczas gdy waluty ryzyka spadły w dół, szczególnie w marcu. Sytuacja odwróciła się w kwietniu i od tego czasu dolar był dość spadkowy, stąd spadek kursu USD / INR. Chociaż spadek wydaje się być cofnięciem się przed wznowieniem długoterminowego trendu zwyżkowego, co wyjaśnimy w sekcji poświęconej analizie technicznej poniżej. Powolne wzrosty INR są mocnym wskaźnikiem tego faktu w czasie, gdy dolar był dość słaby od marca 2020 r., A inne waluty odnotowały ogromne zyski w stosunku do dolara. Oczekuje się, że w 2021 r. Gospodarka Indii osiągnie silne ożywienie, co prawdopodobnie pomoże rupii, ale to samo dotyczy gospodarki amerykańskiej, a dolar powinien odwrócić się w górę. Sugeruje to byczą prognozę cen USD / INR po zakończeniu zniesienia w 2021 roku, prawdopodobnie na poziomie 20 SMA, jak pokazano na powyższym wykresie..

USD / INR – podsumowanie prognozy

Prognoza USD / INR: I połowa 2021 r

Cena £: 70,55 USD – 75 USD

Czynniki cenowe: polityka USA, COVID-19, sentyment do ryzyka, waluty ryzyka

Prognoza USD / INR: 1 rok

Cena £: 76-77 USD

Czynniki cenowe: retoryka FED, po COVID-19, ożywienie gospodarcze, nastroje rynkowe, korelacja USD

Prognoza dla USD / INR: 3 lata

Cena £: 80-85 USD

Czynniki cenowe: rynki rozwijające się, inflacja, działania RBI, działania FED, inflacja

 


Wykres na żywo USD / INR

 

Przewidywanie ceny rupii indyjskiej na następne pięć lat

Od kwietnia USD / INR cofa się w dół, chociaż długoterminowy trend jest wyraźnie zwyżkowy, więc spodziewamy się, że ta para będzie kontynuowała spadki przez nieco dłużej, aż osiągnie 20-miesięczny SMA, zanim powróci do zwyżkowego trendu. jeszcze raz. Chociaż nie wszystko jest proste w przypadku tej pary, ponieważ w tej chwili wpływa na nią sporo czynników. INR jest z pewnością walutą ryzyka, a Indie są krajem rozwijającym się, na który pozytywny wpływ ma pozytywny nastrój rynkowy, a w 2020 r. Sentyment był głównie pozytywny w odniesieniu do aktywów ryzykownych. Chociaż prawdopodobnie spowoduje to wzrost kursu USD, co komplikuje przyszłość tej parze. Nie wszyscy brokerzy zapewniają pary INR do handlu, chociaż niektórzy brokerzy forex to robią.  

 

Czy koniec COVID-19 będzie początkiem hossy?? 

 

Wybuch koronawirusa wpędził traderów i inwestorów w stan paniki, co często prowadzi do wyprzedaży ryzykownych aktywów. Rupia indyjska jest walutą o wyraźnym ryzyku, pochodzącą z kraju rozwijającego się, więc przez około miesiąc stawała się niedźwiedzi, a dolar również wzrósł w górę w stosunku do wszystkich walut. Kurs USD / INR podskoczył z 72 do 78, ale potem USD odwrócił się i rozpoczął duży spadek. Pandemia COVID-19 okazała się ogromnym negatywnym czynnikiem dla dolara, w wyniku czego USD / INR również spada od kwietnia, a cena spadła do poziomów sprzed pandemii, co oznacza, że ​​wszystkie zyski Zostały utracone.

Ale indyjska rupia nie wykorzystała w pełni tej pandemii. W rzeczywistości pozostawał w tyle za walutami ryzyka, takimi jak dolar australijski i dolar kanadyjski, chociaż był na równi z innymi walutami BRICK, jak pokazaliśmy w prognozie USD / BRL na początku 2020 r. Kiedy sytuacja z koronawirusem nieco rozluźniony latem i wczesną jesienią, spadek kursu USD zatrzymał się i widzieliśmy odbicie na tej parze walutowej, ale nie trwało to długo, zanim ponownie wznowiono powrót w dół, ponieważ liczba nowych przypadków koronawirusa wzrosła w zachodni i więcej ograniczeń.

Większość ludzi spodziewa się, że sytuacja koronawirusa poprawi się w najbliższych miesiącach, wraz z końcem zimy i początkiem wiosny oraz pojawieniem się szczepionek, chociaż nie wiem, jak chętnie ludzie będą go przyjmować. Oznacza to, że spadek kursu dolara prawdopodobnie dobiegnie końca. Sądząc po akcji cenowej w USD / INR, która pozostaje w stagnacji od września, podczas gdy inne aktywa ryzykowne nadal rosną w stosunku do USD, dochodzimy do wniosku, że powrót w tej parze zakończy się wraz z wycofaniem się koronawirusa. Poza tym, gdy kryzys wirusowy dobiega końca, pożyczki od rządów i władz lokalnych w pewnym momencie się skończą i zaczną się spłaty, co jest negatywnym czynnikiem dla INR, ale przyjrzymy się temu bliżej w następna sekcja.     

 

Czy przepływy pieniężne na giełdach w Indiach i rezerwy walutowe mogą zrównoważyć spłaty zadłużenia po COVID-19?   

 

Mówiąc o zadłużeniu w czasach koronawirusa, wszystkie kraje poluzowały swoje portfele, wyrzucając przez okno wszystkie reguły dotyczące długu finansowego i deficytu. Dług w USA wzrósł do 102% PKB, z 23 bilionów dolarów od początku pandemii do 27 bilionów dolarów pod koniec III kwartału, przy wydatkach rządu 4 bilionów dolarów. Oczekuje się, że nadejdzie kolejne 2,3 miliarda dolarów, z czego 900 milionów już podpisał Donald Trump pod koniec 2020 roku, podczas gdy całkowity globalny dług wzrósł o 15 bilionów dolarów w 2020 roku, aż do początku czwartego kwartału. 

W Indiach dług ma wkrótce osiągnąć rekordowy poziom 90%. Skumulowany dług w wysokości 559 miliardów dolarów, mający na celu walkę z ekonomicznymi skutkami koronawirusa, stanowił blisko 3% całkowitego długu narodowego, który wciąż nie jest taki zły w porównaniu z innymi gospodarkami, zwłaszcza zachodnimi. Chociaż, podobnie jak w większości krajów rozwijających się, problem polega na tym, że możliwości płatnicze Indii, gdy przychodzi czas na spłatę miesięcznych rat, nie są tak duże, jak w krajach rozwiniętych. Indie mają najwyższe zadłużenie w Azji Południowej po Sri Lance i Bhutanie. Duża część tego zadłużenia jest pożyczana przez samorządy / władze lokalne, co jeszcze bardziej utrudnia jego spłatę. Problem się pogarsza, gdy weźmiemy pod uwagę, że banki centralne zaczną podnosić stopy procentowe w miarę łagodzenia ograniczeń wiosną i latem, a globalna gospodarka zacznie się odradzać. 

Inwestycje w dług spadły, a rezerwy walutowe wzrosły 

To sprawi, że spłata zadłużenia zagranicznego będzie droższa, zwłaszcza że rząd nie chce silnej rupii, aby gospodarka była jak najbardziej atrakcyjna. Z drugiej strony rezerwy walutowe w Indiach zostały zwiększone w 2020 r., A Bank Rezerw Indii (RBI) gromadził rezerwy walutowe w głodnym tempie. INR rośnie od kwietnia, dzięki czemu kupowanie obcej waluty jest tańsze. W rezultacie Indie stały się piątym co do wielkości posiadaczem rezerw walutowych do końca 2020 r. Ta kwota rezerw walutowych przyda się, gdy rozpocznie się proces spłaty. Zatem w nadchodzących miesiącach i latach zobaczymy, czy spłata zadłużenia lub rezerwy walutowe i atrakcyjny rynek akcji Indii, Nifty 50, będą miały większy wpływ na rupię. To długofalowa walka o rupię, z ogólnymi czynnikami wskazującymi na tę walutę w dłuższej perspektywie i wzrost w przypadku USD / INR.     

 

Bodziec i inflacja 

 

Wraz z załamaniem gospodarczym podczas miesięcy blokady koronawirusa wiosną 2020 r., Który nie był niczym takim, jak widzieliśmy wcześniej, a także rosnącą słabością w czwartym kwartale tego samego roku, rządy i banki centralne na całym świecie oszczędzały wszystko, co miały. pakiety bodźców gospodarczych w celu ratowania gospodarki. Co więcej, pożyczyli duże sumy pieniędzy i faktycznie, w pewnym stopniu pomogło to w pewnym stopniu wesprzeć globalne ożywienie gospodarcze latem. Wraz ze wzrostem ograniczeń dotyczących koronawirusa zimą ubiegłego roku przybywało więcej rachunków / pakietów stymulacyjnych. W Stanach Zjednoczonych planowano pomoc w wysokości 2,3 miliarda dolarów na koronawirusa, z czego 900 miliardów dolarów zostało zatwierdzonych. Wkrótce powinna nadejść kolejna część pakietu. Jeśli chodzi o FED, obniżyli stopy procentowe do 0,10% w marcu i nie planują dalszego obniżania; zamiast tego mogą zacząć zacieśniać politykę pieniężną w pewnym momencie 2021 r., ponieważ ostatnie komentarze Jerome’a ​​Powella sugerują mniej gołębi FED. 

Pod koniec 2020 r. Rząd Indii wprowadził kolejny duży pakiet wsparcia fiskalnego o wartości około 15% PKB kraju. Na froncie monetarnym indyjski bank rezerw (RBI) obniżył stopy procentowe w pierwszej połowie 2020 r., Ale są one nadal wysokie w porównaniu z USA i innymi krajami rozwiniętymi. Jedną z przyczyn jest wysoka inflacja, która, jak pokazuje poniższa tabela, przez kilka miesięcy ubiegłego roku wynosiła średnio powyżej 7%, a głównymi czynnikami były wzrost cen cebuli i czosnku. Ochłodził się pod koniec roku, ale utrzymuje się na naprawdę wysokim poziomie powyżej 6%, co nie pozwala RBI na dalsze obniżanie stóp procentowych, jak poinformował nas gubernator Shaktikanta Das pod koniec 2002 roku. Z drugiej strony, poniżej 2%, inflacja w USA została obniżona, więc rozbieżność w tym miejscu wskazuje również na tę parę.     

Inflacja w Indiach wynikająca z WIP

Data wydania Czas Rzeczywisty Prognoza Poprzedni
13 Lip 2020 (Cze) 08:00 6,09% 5,30% 5,84%
12 maja 2020 (kwi) 08:00 5,84% 5,68% 5,91%
13 kwi 2020 (mar) 08:00 5,91% 5,93% 6,58%
12 mar 2020 (lut) 08:00 6,58% 6,80% 7,59%
12 lut 2020 (sty) 08:00 7,59% 7,40% 7,35%
13 sty 2020 (gru) 08:00 7,35% 6,20% 5,54%
12 grudnia 2019 (lis) 08:00 5,54% 5,26% 4,62%
13 lis 2019 (paź) 08:00 4,62% 4,25% 3,99%
14 paź 2019 (wrz) 08:00 3,99% 3,70% 3,28%
12 wrz 2019 (sie) 08:00 3,21% 3,30% 3,15%
13 sie 2019 (lip) 08:00 3,15% 3,20% 3,18%
12 lip 2019 (cze) 08:00 3,18% 3,20% 3,05%
Źródło: Bank Rezerw Indii  

 

Tabela podsumowująca niedawny indyjski handel zagraniczny (w miliardach dolarów)

Rok Eksport Import Deficyt handlu
1999 36.3 50.2 -13.9
2000 43.1 60.8 -17.7
2001 42.5 54.5 -12,0
2002 44.5 53.8 -9.3
2003 48.3 61.6 -13.3
2004 57,24 74,15 -16.91
2005 69,18 89,33 -20.15
2006 76,23 113.1 -36,87
2007 112,0 100,9 -11.1
2008 176,4 305,5 -129.1
2009 168,2 274,3 -106.1
2010 201.1 327,0 -125,9
2011 299,4 461,4 -162,0
2012 298,4 500,4 -202,0
2013 313,2 467,5 -154,3
2014 318,2 462,9 -144,7
2015 310,3 447,9 -137,6
2016 262,3 381 -118,7
2017 275,8 384,3 -108,5
2018 303,52 465,58 -162.05
2019 330.07 514.07 -184
2020 314,31 467,19 -152,88

Źródło: Wikipedia   

Analiza techniczna USD / INR – MA nadal wspiera USD / INR

Kurs USD / INR był zwyżkowy tak długo, jak pokazuje historia wykresów. W tym czasie średnie kroczące sprawdzały się jako wskaźniki wsparcia, jak pokazuje poniższy wykres miesięczny. Kiedy trend był silniejszy, średnie kroczące z mniejszego okresu, takie jak SMA 20 (szary) i SMA 50 (żółty), zapewniały wsparcie, a gdy zniesienia w dół były słabsze, większe średnie kroczące, takie jak 100 SMA (zielony ), a 200 SMA (fioletowy) przejął ten obowiązek. W latach 90. trend był dość silny, a 20 SMA było ostatecznym wskaźnikiem wsparcia, przy czym 50 SMA również było pomocne. W pierwszej dekadzie XXI wieku widzieliśmy przyzwoitą korektę, która zakończyła się na 200 SMA w 2008 r. Odwróciła się ona wtedy wyżej, aw pierwszej połowie ostatniej dekady trend wzrostowy nabrał tempa, ponieważ rynki wschodzące zostały uderzone przez grecką kryzys zadłużenia.

Trend przyspieszył od 2018 r., Ponieważ 20 SMA stale podnosi cenę

Na wykresie dziennym widzimy, że po ostatnim zwyżkowym ruchu, który trwał około roku do kwietnia 2020 r., A zwłaszcza po wzroście w lutym i marcu, kurs utrzymywał się w trendzie spadkowym. Chociaż trend od kwietnia ubiegłego roku wygląda na dość słaby w porównaniu z byczym ruchem, jest to raczej cofnięcie się przed kolejnym wzrostem kursu USD / INR. Na tym wykresie średnie kroczące działają jako opór od lipca, a SMA 50 obniża cenę do października, kiedy SMA 100 ponownie zamieniła się w opór. Pokazuje to, że presja sprzedażowa zmniejszyła się w ostatnich miesiącach, co sugeruje, że powrót hossy może nastąpić wkrótce.    

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector