Prognoza cen USD / JPY na 2020 r .: Czy w czwartym kwartale kurs USD / JPY będzie nadal rósł?

Silny wpływ na kurs USD / JPY mają czynniki wpływające na wartość dolara amerykańskiego i jena japońskiego. Różnica stóp procentowych między Rezerwą Federalną (FED) a Bankiem Japonii (BOJ) wpływa na wartość tych walut w porównaniu ze sobą. Na przykład, gdy Rezerwa Federalna podejmie jakąkolwiek decyzję w zakresie działań otwartego rynku, w celu umocnienia dolara amerykańskiego, wartość pary walutowej USD / JPY może wzrosnąć ze względu na umocnienie dolara amerykańskiego w porównaniu z jenem japońskim. Ogólnie rzecz biorąc, rok 2020 był głównie napędzany niepewnymi sesjami, ponieważ ogólny zakres handlu wynosił od 112,250 do 101,155. Spójrz na ostatnie zmiany cen na parze walutowej USD / JPY.

Przeczytaj najnowszą aktualizację w Cena USD / JPY Prognoza w 2021 r

 

obecny USD / JPY Cena £: $

Ostatnie zmiany ceny USD / JPY

Kropka Zmień (JPY) Zmiana %
30 dni -2.071 -1,87%
6 miesięcy -2.65 -2,51%
1 rok -2.878 -2,87%

Ceny USD / JPY konsolidowały się w bocznym przedziale handlowym, z roczną najwyższą lub niską zmianą wynoszącą 9%, ponieważ inwestorzy wydawali się zdezorientowani, czy kupować USD lub JPY, w obliczu obaw związanych z bezpieczną przystanią, zwłaszcza z powodu pandemii COVID-19. Spójrzmy na prognozę cen USD / JPY na IV kwartał 2020 roku i na kolejne lata.  

Prognoza USD / JPY: IV kwartał 2020 r Prognoza USD / JPY: 1 rok Prognoza dla USD / JPY: 3 lata
Cena: 100.171

Sterowniki cenowe: Druga fala COVID-19, zwiększona atrakcyjność dla bezpiecznych przystani, podwójny najwyższy opór, gołębia polityka pieniężna Fed, niezmieniona polityka pieniężna BOJ.

 

Cena: 108,535 – 110

Sterowniki cenowe: Odzyskiwanie COVID-19, podwójny najwyższy opór, zniesienie niedźwiedzia w wykupionym USD / JPY.

Cena: 94,50

Sterowniki cenowe: Przełamanie trójkąta malejącego, słabszy dolar amerykański, zniesienie niedźwiedzia w wykupieniu USD / JPY.

 

USD / JPY

Typowe czynniki wpływające na ceny USD / JPY


Jak wiemy, japoński jen jest bezpieczną walutą, co oznacza, że ​​inwestorzy szukają schronienia w japońskim jenie w okresach zawirowań na rynku. Z drugiej strony jen ma tendencję do osłabiania się, gdy światowa gospodarka jest silna, a rynki akcji rosną w górę. Przed latami recesji było to ewidentne, gdy jen japoński powoli tracił na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego w miarę poprawy sytuacji w gospodarce światowej. Istnieje kilka typowych czynników, które wpływają na ustalenie ceny pary USD / JPY. Przeanalizujmy je jeden po drugim, aby określić prognozę ceny USD / JPY.

Popyt na bezpieczną przystań Inwestorzy rzucili się w stronę bezpieczniejszych aktywów

Jak już wspomnieliśmy, japoński jen jest walutą bezpiecznej przystani, dlatego inwestorzy wolą inwestować swoje pieniądze w bezpieczne aktywa, zamiast umieszczać je w bardziej ryzykownych aktywach. W tym roku przyczyną wysokiego popytu na bezpieczne przystanie na rynku może być kryzys koronawirusa. Epidemia koronawirusa, która jako pierwsza podniosła brzydką głowę w Chinach, zaraziła ludzi w 188 krajach i pozostawiła po sobie znaczący negatywny wpływ na globalne gospodarki, zwiększając popyt na bezpieczne przystanie na rynku i wspierając japoński jen, który Turn spowodował niedźwiedzie nastawienie pary USD / JPY. Według danych opublikowanych przez Johns Hopkins University liczba przypadków COVID-19 na całym świecie zbliża się do 14,5 miliona, a do tej pory zmarło ponad 600 000 osób..

W rezultacie inwestorzy zwrócili się w stronę bezpiecznych aktywów, takich jak jen japoński, co negatywnie wpłynęło na parę walutową USD / JPY. Wirus ten był również odpowiedzialny za „Krach na giełdzie”. Warto zauważyć, że krach giełdowy w 2020 roku, który rozpoczął się w dniu

20 lutego 2020 r. Był globalny. 12 lutego indeksy Dow Jones Industrial Average, NASDAQ Composite i S&Indeks P 500 zakończył się na rekordowych poziomach (podczas gdy NASDAQ i S&P 500 osiągnął kolejne rekordy 19 lutego). Od 24 do 28 lutego rynki akcji na całym świecie odnotowały największe tygodniowe spadki od kryzysu finansowego w 2008 roku. 9 marca większość światowych rynków odnotowała poważne spadki. W końcu inwestorzy pospiesznie zaparkowali swoje inwestycje w bezpieczniejsze aktywa, takie jak JPY i złoto. W rezultacie notowania USD / JPY były lekko spadkowe przez cały rok.  

Napięcia geopolityczne Wojna handlowa między Chinami a Stanami Zjednoczonymi

Przyczynę wysokiego stopnia niepewności na rynku można również przypisać długotrwałym napięciom geopolitycznym między USA a pozostałymi gospodarkami światowymi, takimi jak Unia Europejska (UE), Wielka Brytania i Chiny. Każda działalność, która nasila wojnę handlową między USA a Chinami, zwykle wzmacnia siłę bezpiecznego jena japońskiego. Jednak Chiny i Stany Zjednoczone nałożyły na siebie nowe sankcje w toczącej się walce, co wzmocniło bezpieczną przystań japońskiego jena, osłabiając rynek akcji..

Dane makroekonomiczne z Japonii i USA 

Kolejny czynnik wpływający na ceny USD / JPY może być związany z danymi gospodarczymi z USA. Byczy trend w jenie japońskim jest również wspierany przez słabsze dane gospodarcze na świecie. Wydarzenia gospodarcze, takie jak raporty o zatrudnieniu, dane o płacach, dane dotyczące produkcji i sprzedaży detalicznej, a także dane z szerszej perspektywy, takie jak wzrost PKB, wpływają na decyzje polityki pieniężnej Rezerwy Federalnej, które bezpośrednio wpływają na poziom ryzyka rynkowego i zwykle wspierają bezpieczne aktywa.

W wyniku szkód spowodowanych pandemią COVID-19 słabszy wzrost na rynku pracy, rosnące dane o bezrobociu, słabe dane o produkcji, spadek sprzedaży detalicznej i osłabienie wzrostu PKB, wszystko to wpłynęło na wzrost popytu na bezpiecznych przystani rynek, który ma tendencję do wzmacniania jena i popychania pary walutowej w kierunku niedźwiedzia.

W rezultacie wspomniany wcześniej słabszy wzrost zatrudnienia, rosnące bezrobocie, słabe dane o produkcji, spadek sprzedaży detalicznej i osłabienie wzrostu PKB składają się na „gołębi” scenariusz Fed dotyczący stóp procentowych, obniżający ceny USD / JPY. W kwietniu ceny metali szlachetnych, złota, wzrosły o ponad 1600 pipsów, osiągając maksimum na poziomie około 1746 w wyniku gorszych niż oczekiwano liczby bezrobotnych w USA, a jeszcze wcześniej ujemnie skorelowanej pary walutowej USD / JPY spadł do 101,180 w wyniku zwiększonego popytu na bezpieczne przystanie. W kwietniu liczba Amerykanów ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła o rekordowe 6,6 miliona, zwiększając liczbę ostatnich bezrobotnych do 10 milionów, ponieważ walka o ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa wstrząsnęła gospodarką. W ten sposób ceny USD / JPY spadły o ponad 5,7% w marcu, krótko po rozpoczęciu spowolnienia gospodarczego.

Polityka pieniężna w dolarach amerykańskich i FED (obniżki stóp ujemnych)

Chociaż globalnym inwestorom udaje się biec z dolarem amerykańskim przez okresy niepewności, ten typ ruchu był stłumiony w porównaniu z poprzednim rokiem, pomimo wojny handlowej z Chinami. Woleli iść z USD / JPY. W tym roku największy wpływ na ceny USD / JPY miała polityka monetarna USA kontrolowana przez Rezerwę Federalną. Stopy procentowe znacząco wpływają na ceny złota ze względu na czynnik znany jako „koszt alternatywny”. 

Koszt alternatywny to idea rezygnacji z niemal gwarantowanego zysku w jednej inwestycji, aby osiągnąć większy zysk w innej. Według prognoz historycznych istnieje silna dodatnia korelacja między stopami procentowymi w USA a cenami USD / JPY. Jednak niewielkie spadki cen USD / JPY można przypisać niskim stopom procentowym wszystkich banków centralnych na świecie, zwłaszcza amerykańskiej Rezerwy Federalnej, która została obniżona w celu ograniczenia spowolnienia gospodarczego wywołanego blokadami, które zostały wywołane przez pandemię koronawirusa. 

Amerykańska Rezerwa Federalna obniżyła swoje stopy procentowe z 1,75% do 1,25% w marcu, co spowodowało gwałtowną sprzedaż dolara amerykańskiego i wywołało bycze nastawienie dla bezpiecznej pary USD / JPY. Później, biorąc pod uwagę masowy wybuch COVID-19, Rezerwa Federalna zdecydowała 16 marca jeszcze bardziej obniżyć stopę z 1,25% do 0,25%, co sprawiło, że USD / JPY jeszcze bardziej spadł w tym roku. Z drugiej strony Bank Japonii utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie, ponieważ znajdowały się już na ujemnym poziomie. 

UPrognoza cen SD / JPY na następne 5 lat

Większość traderów opiera swoje prognozy głównie na podstawie jednego punktu. „Stopy procentowe wzrosną, więc USD / JPY zyska wsparcie”. Cóż, jest kilka innych czynników, które moim zdaniem wpłyną na cenę USD / JPY w tym roku:

1: Japoński jen wzrośnie w nowym, słabym trendzie dolarowym, a to ostatnia rzecz, jakiej Japonia potrzebuje.

3: Japoński jen nadal jest bezpieczną przystanią.

4: Gospodarka japońska jest w pewnym stopniu odporna na wstrząsy zewnętrzne, na których opiera się jen.

5: BOJ jest bezbronny, aby powstrzymać rosnący japoński jen.

6: Japoński rządowy fundusz inwestycyjny wstrzymuje inwestycje zagraniczne.

7: Okres nadmiernej interwencji BOJ dobiegł końca.

8: Zarządzający kapitałem kupują JGB bez zabezpieczenia.

9: CHF nie jest już strategią bezpiecznej przystani specyficzną dla UE.

10: Ostry spadek w Chinach, największe ryzyko makro w regionie.

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, cena USD / JPY może wydłużyć niedźwiedzi nastawienie, aby w ciągu najbliższych 6-9 miesięcy osiągnąć potrójne dolne poziomy wsparcia 101,160.. 

Przeciąganie liny między dolarem amerykańskim a jenem japońskim

Pomimo tych wszystkich czynników wspierających bezpieczną przystań jena japońskiego, para walutowa nie spadła znacząco w tym niepewnym okresie, ponieważ dolar amerykański o szerokich podstawach przyjmował bezpieczne oferty od początku pandemii. W związku z tym długotrwała siła dolara amerykańskiego odegrała rolę jako główny kluczowy czynnik ograniczający dalsze spadki na parze walutowej USD / JPY. Długotrwałe napięcia geopolityczne między Stanami Zjednoczonymi a pozostałymi gospodarkami światowymi, takimi jak Unia Europejska (UE), Wielka Brytania i Chiny, również wspierały dolara amerykańskiego jako bezpieczną przystań. 

Czynniki, które wpłynęły na niedźwiedzi wpływ na dolara amerykańskiego

1: Spekulacje na niższych stopach procentowych osłabiających dolara amerykańskiego

2: Oczekiwania Rezerwy Federalnej, aby zrobić więcej, wskazują na dalsze osłabienie dolara amerykańskiego

3: Dodatkowe świadczenia dla bezrobotnych znikną

4: dolar amerykański, aby handlować odwrotnie do liczby nowych przypadków Covid-19

5: Iran i Chiny na skraju wielkiej transakcji

6: Deficyt budżetu federalnego drukuje nowy rekord

7: Przedstawiciele Fed coraz bardziej wątpią w trwałość ożywienia gospodarczego w USA, które osłabia dolara

8: Napędzany przez Fed kryzys zadłużenia się pogorszy

9: Wzrost liczby przypadków Covid-19 w USA w przeciwieństwie do sytuacji w Europie i Chinach

10: Fundusze Stimulus zostały rozprowadzone bez monitorowania.

Analiza techniczna – czy możemy spodziewać się niedźwiedziej korekty w USD / JPY? 

 

W tej chwili bezpieczna para walutowa, USD / JPY, jest notowana na poziomie 105,750, a perspektywy techniczne dla tej pary sugerują prawdopodobieństwo kontynuacji trendu sprzedaży, aż do potrójnego dna wsparcia na poziomie 101,162. W miesięcznym przedziale czasowym para USD / JPY utworzyła opadający wzór trójkąta, który zapewnia solidny opór na poziomie 108,900, a ostatnie świece pochłaniające niedźwiedzie wspierają tendencję sprzedażową. Poza tym wskaźniki wyprzedzające, takie jak MACD i RSI, utrzymują się odpowiednio poniżej 0 i 50, co świadczy o niedźwiedzim nastawieniu kursu USD / JPY.. 

Wzór trójkąta malejącego USD / JPY, RSI, MACD i 50 EMA - wszystkie sugerują sprzedaż

Wzór trójkąta malejącego USD / JPY, RSI, MACD i 50 EMA – wszystkie sugerują sprzedaż

Jeśli chodzi o prognozę roczną, nie spodziewam się żadnych gwałtownych zmian cen w USD / JPY, zwłaszcza biorąc pod uwagę status bezpiecznej przystani obu walut. Jednak kurs USD / JPY może się odbić po przetestowaniu poziomu wsparcia potrójnego dna 101,160. Powyżej poziomu handlowego 101,160, para USD / JPY mogłaby wzrosnąć do poziomu handlowego 108,900, zgodnie z roczną prognozą cenową USD / JPY.

Roczna prognoza USD / JPY - malejący wzór trójkąta

Roczna prognoza USD / JPY – malejący wzór trójkąta

Prognoza na 3 lata dla USD / JPY - Wyłamanie się wzoru trójkąta malejącego

Prognoza na 3 lata dla USD / JPY – Wyłamanie wzoru trójkąta malejącego

Po przetestowaniu oporu na poziomie 108,920 możemy spodziewać się spadku cen USD / JPY. Trójkątne wzory powinny pojawić się w dolnej części, dlatego naruszenie poziomu wsparcia 100,850 może wydłużyć sprzedaż do poziomu 94,500 w nadchodzących latach. Wahania na parze walutowej USD / JPY były nieznaczne od początku 2020 r. Przyczyną tego może być wspólny czynnik wspierający obie waluty, jak bezpieczna inwestycja czy pakiety pomocowe z obu banków centralnych. Przypomnę: dolar amerykański odgrywał rolę bezpiecznej przystani i stał się kluczowym czynnikiem, który pomógł ograniczyć głębsze straty na parze walutowej, do czego przyczynił się silniejszy bezpieczny jen japoński. W ten sposób możemy zobaczyć kontynuację niespokojnych sesji w nadchodzących miesiącach i latach.

Powodzenia!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector