Jak regulacje kształtują przyjęcie kryptowaluty w Afryce

Zanotuj oryginalna wersja artykułu został opublikowany przez Cloudbet i jest częścią serii na blogu Cloudbet poświęconej szeroko rozumianym historiom związanym z technologią blockchain. Aby uzyskać bardziej szczegółowe dyskusje na temat wszystkich zagadnień związanych z kryptowalutami, przejdź do naszych sekcji W chmurze i Śledź nas na Twitterze.

Kontynent afrykański, zamieszkały przez ponad 1,2 miliarda ludzi, odnotowuje szybki wzrost wykorzystania kryptowalut. W tym artykule nasz gość autor bada, w jaki sposób lokalne przepisy pomagają kształtować tę adopcję.

  • Przyjęcie bitcoinów w Afryce
  • Regulacje i podatki
  • Studia przypadków: Republika Południowej Afryki i Nigeria
  • Czy rozporządzenie wystartuje?

Tempo adopcji kryptowalut w Afryce byłoby dla Ciebie zaskoczeniem. Chociaż Afryka może nie być pierwszym miejscem, które przychodzi na myśl, jeśli chodzi o kryptowaluty, okazuje się, że jest to podatny grunt dla postępu rewolucji blockchain.

W Afryce Wschodniej, Kenia robi fale informacyjne z plotkami o funduszu giełdowym Bitcoin Exchange. W Afryce Zachodniej, Nigeria doświadcza milionów dolarów w wolumenie obrotu tygodniowo w południe Afryka, startupy kryptowalut pojawiają się co tydzień. Wcześniej w 2018 roku donosiła afrykańska giełda BTC Paxful 40 milionów dolarów w miesięcznym wolumenie obrotu. To tylko niektóre z wielu przykładów pokazujących, jak rewolucja blockchain wybuchła w miejscach, które mogą wydawać się najbardziej nieprawdopodobne..

Kryptowaluty mają kilka zastosowań w Afryce, które oferują praktyczne rozwiązania, między innymi, dla wyzwań związanych z międzynarodowymi transakcjami z partnerami handlowymi, opłacaniem czesnego za granicą oraz jako zabezpieczenie przed inflacją i zepsutym systemem bankowym.

W Zimbabwe, tam, gdzie inflacja poszybowała w górę, kurs BTC osiągnął poziom 14 000 $ ponieważ służył jako rozwiązanie korozyjnych skutków wyzwań ekonomicznych narodu. Nieformalnie wielu biznesmenów i handlowców wykorzystuje kryptowaluty do pomocy w transakcjach transgranicznych ze swoimi partnerami w regionach geograficznych, takich jak Azja i Europa.

Dwóch gigantów, jedna rewolucja

Jak kwiat rośnie w ciemnym pokoju, tak samo dzieje się z wpływem kryptowalut w Afryce. Jeśli bitcoin jest śpiącym gigantem, to świat może rzeczywiście znaleźć się u progu epoki, w której dwóch śpiących gigantów, Afryka i bitcoin, popierają sojusz, który zmienia życie 1,2 miliarda Afrykańczyków.

Afrykanie nie tylko skorzystają na Afryce z mocą blockchain, ale także świat odniesie korzyści z Afryki z mocą blockchain, w której osiągnięto większe włączenie finansowe, demokrację, przejrzystość i zaufanie.

Aby osiągnąć wielkie wyżyny rozwoju ludzkiego z wykorzystaniem technologii blockchain, Afryka potrzebuje fundamentalnego wsparcia w postaci przepisów. Dzięki odpowiednim regulacjom państwa afrykańskie mają szansę zachęcić do adopcji kryptowalut, a także wspierać tworzenie innowacyjnych technologii w kosmosie.

Przepisy i podatki

Regulacje, często postrzegane jako obosieczny miecz postępu wielu gałęzi przemysłu, będą kluczem do ich przyjęcia w Afryce. Regulacje wprowadzone w państwach afrykańskich są jednak skomplikowaną sprawą i w dużym stopniu zależą od agend odpowiednich rządów.

ZA raport African Bank EcoBank pokazuje, że większość rządów w Afryce stosuje podejście „poczekaj i zobacz” do przepisów dotyczących kryptowalut. Ponad połowa miała jeszcze zająć publiczne stanowisko wobec nich, pomimo tego samego raportu opisującego „znaczącą obecność” kryptowalut w co najmniej 36 krajów.


Powolne tempo wprowadzania regulacji wynika po części z braku zrozumienia wewnętrznej natury kryptowalut. Bez odpowiedniej wiedzy o ich potencjalnych korzyściach wiele rządów nie podjęło jeszcze żadnych wysiłków, aby je uregulować.

Aby być uczciwym, przynajmniej na razie większość populacji Afryki nie słyszała jeszcze o kryptowalutach ani ich nie używa. Jednak w miarę jak coraz więcej Afrykanów zacznie z nich korzystać, prawdopodobne jest, że nastąpi bardziej proaktywne podejście rządowe, ponieważ korzyści, takie jak dochody podatkowe, będą coraz bardziej widoczne.

Obowiązujące przepisy w każdym kraju w Afryce różnią się charakterem obowiązującego prawa, przekonań i systemów politycznych. Przyjrzyjmy się niektórym potęgom kontynentu: RPA i Nigerii.

Wiodący w Republice Południowej Afryki

Według raportu EcoBanku RPA jest liderem w wyścigu regulacyjnym i ma najbardziej przyjazne dla kryptowalut podejście na kontynencie. Już w 2014 roku Bank Rezerw Republiki Południowej Afryki wydał plik stanowisko na walutach wirtualnych, które wydawały się obiecujące.

W dokumencie przedstawiającym stanowisko SARB stwierdza, że:

Wirtualne waluty [wirtualne waluty] nie stanowią istotnego zagrożenia dla stabilności finansowej, stabilności cen ani dla krajowego systemu płatności. Jednak użytkownicy końcowi, czy to osoby fizyczne, czy firmy akceptujące wirtualne waluty, oraz firmy zaangażowane w wirtualne waluty są ostrzegane, że wszelkie działania wykonywane lub podejmowane z wirtualnymi walutami są na ich wyłączne i niezależne ryzyko..

Szybko do przodu pięć lat i Republika Południowej Afryki wprowadziła projekt przepisów podatkowych oraz dokument konsultacyjny na temat kryptowalut. Polityka Republiki Południowej Afryki wskazuje na ostrożny optymizm rządu. Z jednej strony rząd zamierza zwiększyć wpływy podatkowe. Z drugiej strony rozważa „rozprawę” z bardziej anonimowymi krypto-aktywami.

Dokument konsultacyjny wymaga, aby dostawcy aktywów kryptograficznych przestrzegali zasad KYC (poznaj swojego klienta) i AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy), które obejmują identyfikację klientów i znajomość ich adresów.

Dostawcy usług musieliby monitorować i zgłaszać podejrzane transakcje, które mogłyby wymagać większej liczby personelu zajmującego takie role i potencjalnie wpływać na prywatność użytkowników. Ułatwiając identyfikację użytkowników aktywów kryptograficznych za pomocą takich przepisów, rząd zamierza lepiej oszacować podatek płacony przez właścicieli aktywów kryptograficznych.

Dokument konsultacyjny, opublikowany we współpracy ze Skarbem Państwa, Urzędem Skarbowym SA (Sars), Urzędem Nadzoru Sektora Finansowego (FSCA) i Centrum Wywiadu Finansowego (FIC), zawiera zestaw zasad, które wymagają od firm kryptograficznych rejestracji rząd do prowadzenia działalności.

Zasady te mają na celu osiągnięcie większej odpowiedzialności w sektorze, ponieważ zarejestrowane kryptowaluty, świadome nadzoru, mogą przeprowadzać lepsze wewnętrzne procesy zgodności, które lepiej chronią konsumentów. Dodatkowo użytkownicy firm, takich jak giełdy kryptowalut, mogą podlegać bardziej rygorystycznemu nadzorowi – co może prowadzić do większej liczby raportów podatkowych dotyczących wypełniania kryptowalut.

Regulacje dotyczące kryptowalut w RPA mogą zwiększyć masową adopcję, ponieważ coraz więcej osób postrzega je jako legitymizowane ze względu na podejście rządu. Z drugiej strony prawdopodobnie zwiększy to koszty regulacyjne dostawców aktywów kryptograficznych w Afryce, które mogłyby zostać przeniesione na końcowych użytkowników usług regulowanych.

Istnieją inne wyzwania związane z przepisami dotyczącymi kryptowalut w RPA. Faktem jest, że a istnieje szara strefa w kriosferze, której rząd nie może łatwo zmierzyć ani uregulować. Transakcje pozagiełdowe i giełdy zdalne, które zdecydowały się nie zgłaszać podatków, to tylko niektóre z elementów tego. Chociaż przepisy są przydatne dla dochodów podatkowych i ochrony konsumentów, ich wdrożenie może być bardzo trudne. Ponadto, jeśli są zbyt surowe, mogą prowadzić do tłumienia innowacji, ponieważ firmy decydują się przenieść swoją działalność w inne regiony, takie jak Mauritius, gdzie przepisy są bardziej przyjazne biznesowi dla krypto-start-upów.

Z drugiej strony, mieszkańcy RPA są bardziej niż otwarci na nieformalne formy finansowania. Nie inaczej będzie w przypadku kryptowalut.

Rosnąca miłość Nigerii do przepisów Crypto Overshadows

Na zachodzie Afryki Nigeryjczykom nie są obce kryptowaluty. Nawet podczas bessy w 2018 roku donoszono, że ponad 4 miliony dolarów w kryptowalutach były przedmiotem cotygodniowego obrotu w regionie. Gdyby wziąć pod uwagę również transakcje pozagiełdowe, liczba ta byłaby z pewnością znacznie większa.

Podejście Nigerii do regulacji kryptowalut było mieszane, ale w dużej mierze opierało się na tym samym podejściu „poczekaj i zobacz”. W przeszłości rząd ostrzegał przed niestabilnym charakterem kryptowalut, ale nie wydał zakazu. Wydała jednak projekt systemu licencjonowania, który mógłby zwiększyć minimalne fundusze akcjonariuszy dla firm fintech do równego aż 15 milionów dolarów.

Jest to środek, który w przypadku egzekwowania mógłby uniemożliwić wielu lokalnym firmom wejście na rynki kryptowalut. Brak konkurencji w zakresie dostarczania towarów i usług w obszarze kryptowalut w Nigerii może być złą wiadomością dla cen. W konsekwencji użytkownicy kryptowalut w Afryce mogą cierpieć z powodu wyższych kosztów i / lub nieefektywności usług.

Ponieważ jest to zjawisko globalne, użytkownicy prawdopodobnie będą korzystać z platform z siedzibą za granicą, które są objęte mniejszą niepewnością regulacyjną. Na przykład giełdy zagraniczne, takie jak BRD i Binance, są swobodnie dostępne w Nigerii, pozostając poza bezpośrednim nadzorem nigeryjskich organów regulacyjnych.

Ponownie, szara strefa może okazać się zbyt duża, aby regulacje ograniczały ewentualną masową adopcję kryptowalut. W Nigerii szara strefa istnieje na rynkach żywności, odzieży i innych branżach, w których nie można formalnie określić miary aktywności gospodarczej. To oczywiście sprawia, że ​​ustawodawcom i organom wykonawczym niezwykle trudno jest wdrożyć własne ograniczenia i zasady dotyczące korzystania z kryptowalut. Na przykład w mieście Benin pojawia się wiele nieformalnych stoisk do handlu kryptowalutami, które, częściowo z powodu braku świadomości policji w regionie, działają swobodnie..

Na wynos

Zdecentralizowany charakter blockchain i kryptowalut jest taki, że prawie niemożliwe jest, aby organ regulacyjny miał pełny nadzór. Nawet w nieformalnych gospodarkach regulacja systemu finansowego jest ograniczona. W tym celu jasne jest, że ubezpieczeniem od oszustw i braku przejrzystości jest sam blockchain. Dlatego tak dużo więcej osób nadal adoptuje kryptowaluty w Afryce.

Blockchain dał światu ręczny bank. Z telefonu transakcję można łatwo wykonać, nie martwiąc się. Bezpieczeństwo sieci blockchain, w których działają kryptowaluty, będzie siłą napędową do przyjęcia na kontynencie, na którym ludzie nie ufają scentralizowanym bankom z powodu historii nieodpowiedniej obsługi klienta i nadużyć.

Wraz ze wzrostem świadomości korzyści płynących z kryptowalut, adopcja kryptowalut będzie rosła w Afryce. Chęć wykorzystania zmieniającej życie technologii, która przedstawia zmianę dynamiki finansów na miliardy istnień ludzkich, prawdopodobnie przewyższy wszelkie przedstawione regulacje. Można próbować regulować, ale w razie potrzeby regulacje można również przerosnąć.

Autor: Calvin Ebun-Amu

Plik oryginalna wersja artykułu został opublikowany przez Cloudbet i jest częścią serii na blogu Cloudbet poświęconej szeroko rozumianym historiom związanym z technologią blockchain. Aby uzyskać bardziej szczegółowe dyskusje na temat wszystkich zagadnień związanych z kryptowalutami, przejdź do naszej sekcji W chmurze i Śledź nas na Twitterze.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector