Dlaczego DeFi, czyli zdecentralizowane finanse, jest obowiązkowym trendem kryptograficznym dla każdego specjalisty ds. Finansów?

Zdecentralizowane finanse, popularnie znany jako DeFi, to kolejne przełomowe zastosowanie technologii blockchain, umożliwiające większej liczbie ludzi na całym świecie dostęp do usług finansowych. Odnosi się do aktywów cyfrowych i finansowych inteligentnych kontraktów, protokołów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps) opartych na technologii blockchain, a dokładniej Ethereum. Na tym blogu omówimy następujące aspekty DeFi –

 • Finanse scentralizowane a finanse zdecentralizowane
 • Rodzaje produktów DeFi na rynku
 • Wielkość rynku DeFi
 • Plusy i minusy zdecentralizowanych finansów
 • Przyszłość rynku DeFi

Dlaczego: Problemy z tradycyjnymi finansami?

Tradycyjne finanse cechuje centralizacja. Jest kontrolowany przez scentralizowane instytucje, które decydują, kto uzyska dostęp do usług finansowych, a kto nie. Na przykład, aby skorzystać z pożyczki, trzeba mieć konto bankowe i solidną ocenę kredytową. Aby mieć konto bankowe, osoba ta powinna była spełnić bankowe procedury KYC. Ktoś, kto nie ma niezbędnych dokumentów KYC, nie może otworzyć konta bankowego, a zatem nie może skorzystać z pożyczki ani uzyskać dostępu do innych usług bankowych, takich jak karta kredytowa, wymiana walut, konto Demat, płatności online itp..

Dlatego tradycyjne finanse charakteryzują się ścisłymi parametrami, które zazwyczaj wykluczają dużą część ludzi, zwłaszcza w krajach rozwijających się, i pozbawiają ich udziału w działaniach związanych z tworzeniem wartości ekonomicznej.

Tradycyjne finanse są również zasadniczo wadliwe pod innym względem – tak jest scentralizowane, i dlatego, ogromna władza pozostaje w rękach instytucji. Musimy powierzyć tym instytucjom nasze aktywa. Ale kryzys gospodarczy 2008 roku przypomina, że ​​centralizacja władzy jest ryzykowna.

Nawet regulowane instytucje finansowe, pomimo rygorystycznych kontroli wokół tego, komu decydują się przekazać pieniądze, nie są nieomylne. Na przykład banki mogą udzielać niezabezpieczonych pożyczek dużej liczbie osób lub firm, które nie są w stanie spłacić pożyczek. W takim przypadku banki w wielu krajach mają dostęp do uchwały zwanej a wpłacać kaucję. W przypadku bail-in bank znajdujący się w trudnej sytuacji otrzymuje ulgę w postaci umorzenia swoich długów wobec wierzycieli i deponentów. Oznacza to, że bank może wykorzystać pieniądze konsumentów, aby wyjść z trudnych sytuacji.

Jak pomoże Defi?

Najważniejsze jest to, że problemów związanych ze scentralizowanymi instytucjami jest wiele i potrzeba przejścia na inne DeFi nie można przecenić. DeFi, choć wciąż jest na wczesnym etapie, ma potencjał destrukcyjny. Jeśli pozwoli się mu dobrze prosperować, może zastąpić wiele starszych systemów w finansach. Obecnie już teraz umożliwia ludziom dostęp do szerszego wachlarza usług finansowych, niezależnie od kraju ich pochodzenia, statusu finansowego i innych tradycyjnych parametrów. Każdy, kto ma połączenie z Internetem, może uzyskać dostęp do produktów DeFi zbudowanych na łańcuchu blokowym Ethereum.

DeFi daje także ludziom alternatywę dla polegania na tradycyjnych, scentralizowanych instytucjach finansowych. Ponieważ DeFi używa blockchain, użytkownicy wchodzą w interakcję ze zdecentralizowaną architekturą podczas uzyskiwania dostępu do produktów DeFi. Po drugie, istnieje większa przejrzystość transakcji w ekosystemie DeFi, ponieważ wszystkie transakcje są rejestrowane w łańcuchu bloków i są dostępne do publicznego wglądu. Po trzecie, fundusze użytkowników są kontrolowane przez inteligentne kontrakty, a nie firmy.

Według Alex Pack, partner zarządzający w Dragonfly Capital, funduszu kryptograficznym o wartości 100 milionów dolarów,

„Celem DeFi jest rekonstrukcja systemu bankowego dla całego świata w ten otwarty, bez pozwolenia sposób”,

Sahil Deshpande, partner w Bain Capital Ventures powtarza podobne poglądy na temat DeFi. On mówi –

Zdecentralizowane aplikacje finansowe „mogą uczynić nasze systemy finansowe bardziej przejrzystymi, odporniejszymi i mniej wrażliwymi”,

Rodzaje produktów DeFi


Aby dogłębnie zrozumieć DeFi, ważne jest, aby zrozumieć jej produkty. Wszystkie produkty mają jedną wspólną cechę – są one oparte na otwartych protokołach opartych na technologii blockchain. Większość istniejących produktów opiera się na łańcuchu blokowym Ethereum, z wyjątkiem jednego, który jest oparty na łańcuchu blokowym Bitcoin. Przyjrzyjmy się niektórym kategoriom produktów DeFi –

 • Pożyczanie

W przypadku pożyczek użytkownicy mogą pożyczać jeden składnik aktywów, oddając inny składnik jako zabezpieczenie. Zabezpieczeniem jest zwykle ETH, a pożyczony token zależy od tego, co oferuje firma. Do zadłużenia naliczane są odsetki, które należy spłacić wraz z odsetkami głównymi.

DaiŹródło: Coindirect

Producent, pożyczkowy produkt DeFi, oferuje swój stablecoin DAI zabezpieczony w USD, gdy ETH jest podana jako uzupełnienie. Wartość zabezpieczenia jest zawsze wyższa niż wartość pożyczki, aby zapewnić, że w przypadku niespłacenia pożyczki zabezpieczenie może zostać wykorzystane do pokrycia straty pożyczkodawcy. W przypadku Maker użytkownicy mogą pożyczyć do 66% wartości w DAI na zabezpieczonym przez siebie zabezpieczeniu.

W przypadku, gdy wartość zabezpieczenia spadnie poniżej ustalonego kursu, pożyczkodawca może nałożyć na pożyczkobiorcę karę, a nawet zlikwidować jego zabezpieczenie na otwartym rynku. Producent nalicza karę w wysokości 13%, jeśli wartość zabezpieczenia spadnie poniżej 150% wskaźnika zabezpieczenia, a także sprzedaje zabezpieczenie z 3% dyskontem na otwartym rynku.

Silna konkurencja Giving Maker to inicjatywa EOS w zakresie stablecoinów w zakresie pożyczek kryptograficznych. Stablecoin wspierany przez USD, EOSDT, wykorzystuje zabezpieczenie EOS, aby zwiększyć płynność na rynku. Użytkownik może po prostu zablokować swoje zasoby cyfrowe, aby wydać EOSDT. Poziom zabezpieczenia jest o 130% niższy niż w przypadku innych produktów kredytowych na rynku.

Na rynku istnieje kilka produktów pożyczkowych DeFi, które działają według podobnego modelu pożyczkowego. Złożony pozwala użytkownikom dostarczać aktywa do puli płynności i zarabiać na tym odsetki. Z tej puli pożycza aktywa pożyczkobiorcom na oprocentowanie. dYdX umożliwia pożyczkobiorcom zajmowanie lewarowanych pozycji długich do 4x ich wartości zabezpieczenia lub lewarowanych pozycji krótkich do 3x ich wartości zabezpieczenia.

 • Pochodne

Instrumenty pochodne to kolejna klasa produktów DeFi – instrumenty pochodne mogą obejmować tokeny zabezpieczone aktywami, alternatywne ubezpieczenia, zdecentralizowane wyrocznie lub protokoły P2P dla rynków prognostycznych.

Synthetix

Na przykład, Synthetix to zdecentralizowana platforma, która pozwala na tworzenie Syntezatorów – aktywów opartych na walutach fiducjarnych, towarach i kryptowalutach. Oparty na Ethereum Nexus Mutual umożliwia członkom grupowanie i dzielenie się ryzykiem poprzez alternatywne ubezpieczenie należące do społeczności, zwane uznaniowym towarzystwem wzajemnym. Augur jest zdecentralizowanym protokołem p2p, który umożliwia użytkownikom tworzenie rynku wokół wyniku dowolnego wydarzenia i obstawianie na nim.

 • Dexes

Dexes to otwarte protokoły, które zamiast polegać na księgach zamówień, wykorzystują pule płynności do wymiany tokenów. Mówiąc prościej, ułatwiają wymianę aktywów kryptograficznych za pomocą inteligentnych kontraktów wdrożonych w łańcuchu bloków przy użyciu pul płynności. Zasady handlu są zakodowane w inteligentnych kontraktach wdrożonych w łańcuchu bloków Ethereum.

Uniswap jest przykładem DEX, który pozwala każdemu stworzyć rynek lub pulę płynności poprzez zapewnienie równej wartości tokenów ETH i ERC20. Kurs wymiany jest początkowo ustalany przez twórcę rynku, ale zmienia się w miarę handlu, a płynność jednego aktywa w porównaniu do drugiego zmniejsza się. Możliwości arbitrażu, jakie stwarzają te zmiany, sprzyjają większej wymianie handlowej.

Bancor

Bancor, podobnie jak Uniswap, również wykorzystuje łączoną płynność zamiast książek zamówień do wymiany tokenów. Bancor używa „inteligentnych tokenów”, które można uznać za tokeny przechowujące wartość pieniężną innych kryptowalut. Innymi słowy, inteligentne tokeny przechowują rezerwy innych tokenów ERC20 i są powiązane z inteligentnymi kontraktami. Na giełdzie inteligentne tokeny są używane wewnętrznie do konwersji z jednego zasobu na inny w zależności od rezerw tokenów.

Kyber to kolejny protokół płynności w łańcuchu, który ułatwia wymianę tokenów za pomocą rezerw. Użytkownicy mogą tworzyć rezerwy tokenów, które będą istnieć jako inteligentne kontrakty w sieci Kyber. Gdy użytkownik chce wymienić token, Kyber sprawdzi wszystkie rezerwy i pokaże najlepszą cenę.

 • Majątek

Aktywa to kolejna klasa produktów DeFi. W tej kategorii istnieją różne rodzaje ofert produktów – zestawy tokenów jako inwestycja, tokeny zabezpieczone innymi tokenami i zdecentralizowane zarządzanie aktywami.

Ustaw protokół oferuje tokeny, które reprezentują inne aktywa bazowe lub zestawy tokenów, na przykład ETH i USDT, połączone razem w określonej proporcji. Konsumenci mogą kupować TokenSets w oparciu o różne strategie – handel trendami, ograniczony zakres oraz kupuj i trzymaj. Np. w handlu trendami, jeśli posiadasz token reprezentujący ETH i USDT, który jest równoważony zgodnie z 20-dniową średnią kroczącą, wtedy twój zestaw tokenów będzie wynosił 100% ETH to cena ETH jest powyżej 20-dniowej średniej kroczącej i będzie ponowne zrównoważenie do USDT, jeśli cena spadnie poniżej 20-dniowej średniej kroczącej. Proces równoważenia będzie regulowany przez Smart Contract.

WBTC to token ERC20 wspierany przez BTC w 1: 1, którym można handlować na DEX-ach obsługujących tokeny ERC20. Ideą wspólnego żółknięcia Bitcoina i Ethereum jest wprowadzenie ogromnej płynności Bitcoina do Ethereum. Token pomaga w rozbudowie obu sieci. Na przykład ten token pomaga w wykorzystaniu DEX-ów do handlu BTC.

Protokół Melon

Protokół Melon ułatwia zdecentralizowane zarządzanie aktywami. Umożliwia każdemu stworzenie własnego funduszu aktywów, którego zasady są zakodowane w inteligentnym kontrakcie, zmniejszając w ten sposób bariery wejścia w zarządzanie aktywami. Pomaga również inwestorom w ocenie różnych funduszy aktywów dostępnych w sieci Melon i inwestowaniu w nie za ułamek tego, co zapłaciliby tradycyjnym zarządzającym aktywami.

 • Płatności

Płatności to ciekawy przypadek użycia zdecentralizowanych finansów z produktami, które wykorzystują zarówno Bitcoin, jak i łańcuch bloków Ethereum. W sektorze płatności produkty DeFi próbowały uczynić mikropłatności bardziej wydajnymi i niedrogimi, poprawiając w ten sposób skalowalność sieci blockchain.

Lightning Network

Lightning Network to produkt skupiający się na łańcuchu bloków Bitcoin, który zwiększa wydajność mniejszych transakcji, usuwając je z łańcucha. W sieci Lightning Network dwóch lub więcej członków sieci, którzy chcą dokonywać transakcji, może otworzyć kanał, wpłacając środki. Mogą wykonywać dowolną liczbę transakcji, nie przekraczając kwoty zdeponowanych środków. Wszystkie transakcje będą rejestrowane poza łańcuchem, a gdy kanał zostanie zamknięty, najnowszy stan księgi poza łańcuchem zostanie zaktualizowany w łańcuchu bloków.

Łańcuch xDAI to rozwiązanie płatnicze z 5-sekundowym czasem blokady i bardzo dużą opłatą gazową. Jest to łańcuch boczny Ethereum, który wykorzystuje algorytm konsensusu Proof of Autonomy (POA). W algorytmie konsensusu POA tylko amerykańscy notariusze publiczni mogą zostać walidatorami i są zarządzani przez zdecentralizowaną organizację autonomiczną (DAO). W sieci xDAI tokeny xDAI, wspierane przez DAI w stosunku 1: 1, pełnią taką samą rolę jak ETH w sieci Ethereum.

Connext to kolejny produkt DeFi związany z płatnościami. Podobnie jak sieć Lightning, również ona wykorzystuje rozwiązanie typu off-chain do szybkich, niedrogich mikropłatności. Connect wymaga od użytkowników skonfigurowania karty Dai, na której znajduje się portfel Ethereum. Kartę Dai można doładować do 30 USD za pomocą ETH lub DAI. Posiadacz karty Dai może następnie wysłać mikropłatności do dowolnego innego użytkownika posiadającego kartę Dai.

Przyjrzyjmy się teraz, jak produkty DeFi radzą sobie na rynku.

Statystyki DeFi – jak duży jest obecnie ten rynek?

DefiplusŹródło: DeFiPulse.com

Według DeFiPulse łącznie Obecnie na rynku DeFi zablokowane jest 531 mln USD. Istnieje w sumie 20 produktów DeFi należących do różnych kategorii – pożyczki, instrumenty pochodne, dexes, aktywa i płatności. MakerDAO to największy produkt DeFi z udziałem w rynku wynoszącym ponad 53% i zamkniętymi funduszami o wartości 281,8 mln USD. Compound i Synthetix to drugie i trzecie co do wielkości produkty z zablokowanymi funduszami o wartości odpowiednio 106,3 mln USD i 59,7 mln USD.

pożyczkiŹródło: LoanScan

LoanScan to strona internetowa, która pokazuje najlepsze produkty pożyczkowe w świecie kryptowalut. Compound, dYdX, Dharma, InstaDApp i Nuo należą do wiodących produktów DeFi, które umożliwiają użytkownikom kryptowalut zarabianie na ich zasobach kryptograficznych.

Plusy i minusy DeFi

Zalet DeFi jest wiele.

 • Przede wszystkim promuje włączenie finansowe, ponieważ bariery w dostępie do produktów DeFi są niskie. Ludzie z całego świata mogą uczestniczyć w korzystaniu z produktów DeFi. Na przykład ludzie mogą uzyskać dostęp do aktywów DeFi bez konieczności posiadania dziesiątek tysięcy dolarów. Mogą wymieniać tokeny na DEXy bez konieczności wykonywania KYC. Mogą pożyczać tokeny bez posiadania konta bankowego.
 • Po drugie, produkty DeFi są zdecentralizowane i kontrolowane przez inteligentny kontrakt. Innymi słowy, scentralizowany organ nie ma kontroli nad Twoimi funduszami, chociaż może być twórcą produktu. W ten sposób użytkownicy mogą uzyskać dostęp do produktów DeFi i wpłacać w nie pieniądze bez konieczności ufania scentralizowanemu organowi.
 • Po trzecie, produkty DeFi wnoszą wkład do ekosystemu kryptowalut poprzez tworzenie nowych form wartości i rozszerzanie przypadków użycia kryptowalut. W ten sposób produkty DeFi pomagają w rozwoju i dywersyfikacji ekosystemu kryptowalutowego.
 • Po czwarte, rozwiązują również kilka problemów w ekosystemie kryptowalut. Na przykład produkty płatnicze DeFi pomagają w dokonywaniu mikropłatności w szybki, niedrogi i łatwy sposób. DEXy próbują rozwiązać problem płynności na rynku kryptowalut.
 • Wreszcie, DeFi napędza innowacje w kryptosferze. Ludzie mogą tworzyć własne produkty, których zasady zostaną osadzone w inteligentnej umowie i oferować je innym osobom. Efekty sieciowe nie tylko pomogą w przyjęciu tych produktów, ale także doprowadzą do powstania nowych produktów.

DeFi ma również kilka wad, z których niektóre zostały naprawione, a są inne, których nie można naprawić.

 • Po pierwsze, nie wszystkie produkty mają niskie bariery wejścia. Pożyczka to klasa produktów, w której użytkownik musi mieć dużą kwotę ETH w celu zabezpieczenia długu. ETH jest podatne na likwidację, jeśli wartość zabezpieczenia spadnie poniżej określonego poziomu.
 • Wiele produktów DeFi jest tylko częściowo zdecentralizowanych, ponieważ firmy je tworzące są scentralizowane i tworzą sztywne zasady dotyczące produktu. Jednak dobrą wiadomością jest to, że te firmy nie są właścicielami Twoich kluczy prywatnych. Ponadto w wielu przypadkach zdecentralizowany jest tylko jeden etap procesu. Na przykład, jeśli potrzebujesz ETH do uzyskania dostępu do określonego produktu, prawdopodobnie kupisz ten ETH na scentralizowanej giełdzie.
 • Jeśli chodzi o Smart Contracts, nie są one w 100% bezpieczne. Chociaż inteligentne kontrakty są rozmieszczone na solidnych łańcuchach bloków, których praktycznie nie da się zhakować, same inteligentne kontrakty mogą zawierać błędy, które mogą zostać wykorzystane przez hakerów do wyczerpania wszystkich Twoich funduszy. Bardzo niesławnym tego przykładem jest Atak DAO.
 • Wreszcie produkty DeFi cierpią na ten sam problem, co cały świat kryptowalut – złożoność. Dla większości ludzi kryptowaluty są trudne do zrozumienia, dlatego nadal nie są w stanie ich ogarnąć. To samo dotyczy teraz również produktów DeFi – ich połączenie z kryptowalutą, z jednej strony czyni je wyjątkowymi i uciążliwymi, z drugiej utrudnia ich przyjęcie.

Przyszłość DeFi

Cóż, czy mimo wszystkich problemów przyszłość DeFi rysuje się w jasnych barwach? Jasne, że tak! DeFi jest wciąż w młodym wieku – jego rozmiar to niewielki ułamek wielkości rynku kryptowalut. Jednak wzbudziło zainteresowanie społeczności kryptowalut i ewoluuje – krok po kroku. Od 4 USD w sierpniu 2017 r. Do ponad 680 mln USD w czerwcu 2019 r. DeFi wykazało ogromny wzrost w ciągu zaledwie 2 lat. Ponieważ branża kryptowalut rośnie i zyskuje popularność, DeFi prawdopodobnie również zauważy wzrost wartości, a więcej uczestników przeniesie się do DeFi.

W rzeczywistości ruch DeFi już dodaje więcej sieci blockchain. EOS ugruntował swoją pozycję jako główny gracz dzięki EOSDT. Tron również dołączył do ruchu DeFi, ogłaszając we wrześniu współpracę z Loom Network. Z pomocą rozwiązań Loom Network będzie w stanie wdrożyć stablecoin DAI firmy MakerDAO na blockchainie Tron.

Biorąc pod uwagę szybki rozwój i wzrost w świecie DeFi, a także powszechną akceptację kryptowalut, istnieje możliwość, że DeFi może w przyszłości wyprzedzić tradycyjne finanse.

Co myślisz o przyszłości DeFi? Czy uważasz, że ma on destrukcyjny potencjał, czy to tylko bańka? Podziel się z nami swoimi opiniami w komentarzach poniżej!

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector