PR: Jak Blockchain może powstrzymać wyzysk pracowników migrujących

Migracja z jednego kraju do drugiego w celu poszukiwania lepszego, bardziej godnego życia dla siebie lub rodziny jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych zajęć ludzkich w naszych czasach. Świat doświadcza dramatycznego wzrostu legalnej migracji za granicę w celach zarobkowych, a obecnie 250 milionów pracowników migrujących przyjeżdża z krajów rozwijających się do pracy w krajach rozwiniętych. Roczne przekazy transgraniczne wzrosły do ​​ponad 600 miliardów USD.

Migrujący pracownicy są nie tylko żywicielami swoich rodzin w domu, ale także w przypadku wielu krajów rozwijających się, pieniądze, które wysyłają do domu, stanowią znaczący procent rocznego PKB. Na przykład na Filipinach ponad 10% PKB (około 30 miliardów USD) pochodzi od pracowników z zagranicy. Takie zglobalizowane, makroekonomiczne zjawisko jest bezprecedensowe w historii ludzkości.

Migracja pracowników ma duże znaczenie dla światowej gospodarki. Ale, jak na ironię, istniejące systemy rekrutacji w krajach przyjmujących z największą populacją pracowników migrujących są nieefektywne i podatne na nadużycia, co pociąga za sobą wiele kroków wyłącznie papierowych..

Agencje zewnętrzne i inni pośrednicy z łatwością manipulują dokumentami papierowymi, a także scentralizowanymi bazami danych, których rządy używają do zatwierdzania wjazdu pracowników. Ich celem jest często wyłudzanie pieniędzy od migrantów, a nawet ich fizyczne znęcanie się lub zniewolenie.

Im mniej wykwalifikowany pracownik migrujący, tym większe prawdopodobieństwo, że korupcja odegra rolę w jego rekrutacji do pracy za granicą.

Na przykład pracownicy na placach budowy są wyzyskiwani przez agencje rekrutacyjne żądające łapówek, aby mieć szansę na pracę za granicą. Aby zapłacić agentom, migranci zazwyczaj sprzedają cały swój dobytek, w tym ziemię przodków, lub zaciągają kredyt bankowy, zanim jeszcze zaczną zarabiać. Po rozpoczęciu pracy, zachorowaniu, kontuzji lub zwolnieniu przez firmę, pozostaje im tylko długi.

Wyzysk zaczyna się również od zastąpienia umowy o pracę przez pracodawcę, gdzie pracownik migrujący podpisze jedną umowę w swoim kraju, ale znajdzie inną po przybyciu do miejsca pracy. Umowy o pracę, do których podpisywania są czasami zmuszani, są nielegalne i nie uwzględniają ich podstawowych praw człowieka.

Dzisiejsza sytuacja jest nie do utrzymania i wiele narodów uznaje potrzebę działania w inny sposób. W końcu, jeśli rządy krajów, które w dużym stopniu opierają się na pracownikach migrujących, nie wyeliminują nielegalnych praktyk, ostatecznie będzie to bardziej kosztowne, gdy pracownicy zostaną wyzyskiwani, nadużywani lub trafią do więzienia i staną się obciążeniem finansowym dla kraju przyjmującego..

W jaki sposób technologia blockchain może rozwiązać te problemy?

Rozwiązanie technologiczne jest w zasięgu ręki – blockchain. Ten zabezpieczony przed manipulacją rejestr zasadniczo automatyzuje zaufanie, co jest dokładnie tym, czego tutaj potrzebujemy.

Brakuje zaufania między przyjmującymi agencjami rządowymi a rządami pracowników migrujących. Brakuje go między agentami rekrutacyjnymi a pracodawcami oraz prawie wszystkimi uczestnikami procesu legalnej migracji.

Obecny system rekrutacji pracowników migrujących próbuje rozwiązać ten problem ręcznie, wykorzystując siłę roboczą lub agentów zewnętrznych do weryfikacji tożsamości i transakcji. Agenci ci są węzłami, w których korupcja i praktyki wykorzystujące oprogramowanie infiltrują system.

Zamiast tego, korzystając z weryfikacji peer-to-peer w łańcuchu bloków, informacje są udostępniane w czasie rzeczywistym – co oznacza, że ​​żaden pojedynczy uczestnik nie może mieć innej wersji księgi. Eliminuje to możliwość zmowy lub oszukańczych działań.

Węzły w rozproszonej księdze obejmowałyby agencje rządowe zarówno krajów źródłowych, jak i przyjmujących, kandydatów do pracy, pracodawców, agencje rekrutacyjne i pozarządowe organizacje praw człowieka. Każdy krok rekrutacji byłby aktualizowany w księdze tylko wtedy, gdy każda ze stron podpisze i zweryfikuje transakcję.


Kolejnym ważnym krokiem jest przechowywanie i weryfikacja tożsamości wszystkich stron umowy o pracę. Zaszyfrowany profil każdego pracownika byłby przechowywany w rejestrze, w tym jego historia pracy i tożsamość ekonomiczna.

Wielu pracowników migrujących nie miałoby możliwości zbudowania swojej historii kredytowej lub zatrudnienia, a takie profile danych są ważne dla ich przyszłego życia.

Pracodawcy byliby również profilowani za pomocą recenzji i informacji zwrotnych od pracowników, a także wyników formalnych ocen i audytów. Agencje rekrutacyjne miałyby również dostęp do danych o zarejestrowanych kandydatach posiadających wymagane umiejętności i doświadczenie.

Usprawnienie transferu wynagrodzeń

Następnym krokiem byłoby zintegrowanie umów o pracę i tożsamości pracowników z wypłatami wynagrodzeń w celu zapewnienia, że ​​pensje są wypłacane przez pracodawców zgodnie z warunkami uzgodnionymi w umowie i że nie są dokonywane nielegalne potrącenia.

Przeniesienie pensji z powrotem do domu to kolejny problem. Również w tym przypadku technologia blockchain może sprawić, że wysyłanie pieniędzy do swoich rodzin będzie znacznie tańsze, wydajniejsze i szybsze dla pracowników migrujących. Integracja platformy rekrutacyjnej z wypłatami wynagrodzeń umożliwiłaby współpracę z dostawcami rozwiązań opartych na łańcuchu bloków w obszarze transferu pieniędzy.

Firmy fintech w Azji aktywnie rozwijają tanie systemy przekazów pieniężnych oparte na blockchain. Jedną z takich firm fintech jest Projekt Noego usprawnienie przekazów pieniężnych początkowo z Japonii na Filipiny na podstawie własnego tokena.

Dzięki blockchain zarówno nadawca, jak i odbiorca będą mogli śledzić pieniądze i dokładnie wiedzieć, czy środki dotarły do ​​celu, czy nie.

Wniosek

Technologia Blockchain jest właściwym narzędziem do szerzenia zaufania i musimy ją wykorzystać, aby wywrzeć trwały wpływ na życie milionów ludzi.

Clarke Robertson jest dyrektorem technicznym ds. Infrastruktury i byłym wiceprezesem ValueCommerce (Japonia), a także współzałożycielem i dyrektorem generalnym WME Limited.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector