Słowniczek Forex

Słowniczek Forex

ZA b do re mi fa sol H. ja jot K. L M N O P. Q R S T U V W. X Y Z

 • ZA
 • ADX (średni wskaźnik kierunkowy) – Narzędzie techniczne do pomiaru siły trendu. Ten indeks działa w skali od 0 do 100. 0 oznacza brak trendu. Im wynik jest bliższy 100, tym silniejszy i bardziej znaczący jest trend. ADX nie wskazuje kierunku trendu, a jedynie jego siłę.
 • Handel algorytmiczny – Handel algorytmiczny to proces handlu za pomocą programów komputerowych, który wykonuje określone polecenia otwierania i zamykania transakcji. Handel algorytmiczny pozwala uniknąć ludzkich emocji i zwiększa szybkość, z jaką można wykonać transakcję. Na naszej platformie MT4 Expert Advisor jest przykładem handlu algorytmicznego.
 • Arbitraż – W finansach arbitraż to proces, w którym trader kupuje aktywa po niższych cenach i sprzedaje je po wyższych cenach na innym rynku. Przedsiębiorca osiąga zysk dzięki różnicy między cenami kupna i sprzedaży
 • Cena Zapytaj – Znana również jako cena ofertowa (pojawia się jako druga część kwotowania na rynku Forex). Cena, po której rynek jest gotowy do sprzedaży określonej pary walutowej. Jest to cena, jaką przedsiębiorca musi zapłacić, aby kupić walutę bazową.
 • Australijski (AUD) – Aussie to slangowy termin używany do opisania dolara australijskiego. Jeśli szukasz etymologii, nazywa się to Aussie tylko po to, aby odróżnić ją od innych dolarów, takich jak dolar amerykański, który nazywa się Greenback. Podobnie, dolar kanadyjski nazywa się Loonie.
 • b
 • Wykres słupkowy – Powszechny typ graficznej reprezentacji akcji cenowych na rynku Forex. Każdy słupek składa się z 4 punktów: Cena otwarcia, cena zamknięcia, najwyższa i najniższa cena w reprezentowanym przez niego przedziale czasowym.
 • Barack Obama – Barack Obama był 44. prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki w latach 2009–2017. Ukończył Columbia University w 1983 r., A następnie dołączył do Harvard Law School w 1988 r. Wcześniej, w latach 2005–2008, służył w USA. Senat reprezentujący stan Illinois, który jest stanem w środkowo-zachodnim regionie Stanów Zjednoczonych. Był pierwszym afroamerykańskim prezydentem Stanów Zjednoczonych.
 • Waluta bazowa – Pierwsza waluta w parze forex nazywana jest „walutą bazową”. Jest również nazywany ""waluta podstawowa"". Na przykład w EUR / USD EUR jest walutą bazową, a USD jest walutą kwotowaną. Zrozummy to na przykładzie. Jeśli EUR / USD jest kwotowany na 1,0600 USD, oznacza to, że za zakup jednego euro trzeba zapłacić 1,0600 USD.
 • Niedźwiedzi pochłanianie – W badaniu Świeczników, niedźwiedzi wzór objęcia powstaje, gdy małej byczej świecy towarzyszy duża niedźwiedzia świeca, która przesłania lub pochłania poprzednią świecę. Pokazuje słabość trendu zakupowego i wstępnie wskazuje potencjalny trend sprzedaży na rynku. Na przykład kupujący są wyczerpani, a sprzedający prawdopodobnie wejdą na rynek.
 • Niedźwiedzi rynek – Pesymistyczny rynek charakteryzujący się spadającymi cenami. Podczas bessy jest więcej sprzedających niż kupujących.
 • Ben Bernanke – Były szef FED (bank centralny USA) od 2006 r. Uważany za kontrowersyjny, głównie ze względu na światowy kryzys gospodarczy, który rozpoczął się w USA .. ale solidne.
 • Cena oferty – Cena, po której rynek jest gotowy do zakupu określonej pary walutowej. Pojawia się jako pierwsza część kwotowania Forex i jest ceną, którą inwestor otrzymuje, gdy sprzedaje walutę bazową.
 • Spread kupna / sprzedaży – Różnica między ceną kupna a ceną sprzedaży.
 • BOC (Bank of Canada) – Bank centralny Kanady, utworzony w 1935 r. I zarządzany przez Stephena Poloza. Jej siedziba znajduje się w Ottawie, Ontario, Kanada. Oprócz tego, że jest bankiem centralnym, ponosi odpowiedzialność za stabilność cen i wzrost gospodarczy.
 • BOE (Bank of England) – Bank centralny Wielkiej Brytanii, utworzony 27 lipca 1694 r. I zarządzany przez Marka Carneya. BOE jest centrum zainteresowania inwestorów forex i inwestorów giełdowych, ponieważ odpowiada za kontrolowanie podaży pieniądza za pomocą polityki pieniężnej, dążąc do osiągnięcia wzorcowej inflacji, stopy bezrobocia i wzrostu gospodarczego.
 • BOJ (Bank of Japan) – Centralny bank Japonii, utworzony 27 czerwca 1882 r. I zarządzany przez Haruhiko Kurodę. Poza tym pseudonim BOJ to Nichigin. Podobnie jak inne banki centralne, bank centralny jest również centrum zainteresowania inwestorów forex i inwestorów giełdowych, ponieważ jest odpowiedzialny za kontrolowanie podaży pieniądza za pomocą polityki pieniężnej, dążąc do osiągnięcia wzorcowej inflacji, stopy bezrobocia i wzrostu gospodarczego..
 • Wstęgi Bollingera – Wskaźniki techniczne do pomiaru zmienności rynku. Zbudowany z pasma składającego się z 3 linii: środkowej, górnej i dolnej. Linia środkowa łączy średnie ceny w okresie. Linie pomocnicze wyznaczają pasmo pomiędzy szczytami i dołkami w prezentowanym okresie. Wstęgi Bollingera są dobre do identyfikowania nadchodzących trendów.
 • Wypryski – Dzieje się tak, gdy cena przełamuje (krzyżuje) poziom wsparcia lub oporu. Wybicia prowadzą do poważnych ruchów walutowych i rosnącej zmienności na rynkach.
 • Brexit – Brexit to połączenie "Br" i "Wyjście", gdzie "Br" reprezentuje Wielką Brytanię i "Wyjście" oznacza odejście. Połączenie obu prowadzi do "Wyjazd Wielkiej Brytanii" z Unii Europejskiej. Odnosi się do referendum z 23 czerwca 2016 r., W którym Brytyjczycy zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej.
 • Pośrednik – Pośrednik między kupującymi a sprzedającymi na rynku. Broker wykonuje zlecenia kupna i sprzedaży tradera i pobiera prowizję od spreadu. online Brokerzy Forex umożliwić każdemu łatwe uczestnictwo w rynku bez konieczności działania za pośrednictwem banków.
 • Buck (USD) – Buck to slangowe określenie dolara. Zgodnie z etymologią, słowo pierwotnie pochodzi od "jelenie" który był używany jako środek wymiany w 1700 roku. Dolar amerykański stał się wiodącym środkiem wymiany, gdy został wprowadzony po ustawie o monetach w 1792 r., Chociaż "Bryknięcie" termin nadal był używany dla dolara.
 • Byczy pochłanianie – W badaniu Candlesticks, bycza formacja objęcia powstaje, gdy po małej niedźwiedziej świecy następuje duża bycza świeca, która przesłania lub pochłania poprzednią świecę. Pokazuje słabość trendu sprzedaży i wstępnie wskazuje potencjalny trend kupna na rynku. Na przykład sprzedający są wyczerpani, a kupujący prawdopodobnie wejdą na rynek.
 • Byczy rynek – Optymistyczny rynek charakteryzujący się rosnącymi cenami. Podczas hossy jest więcej kupujących niż sprzedających.
 • Limit zakupów – Zlecenie kupna z limitem to rodzaj zlecenia oczekującego, które umożliwia inwestorowi złożenie instrukcji w oprogramowaniu handlowym (MT4) w celu zakupu papieru wartościowego po określonej cenie. Jest umieszczany poniżej CMP (bieżącej ceny rynkowej), jeśli trader spodziewa się, że cena odbije się po spadku do określonego poziomu handlowego. Tutaj przedsiębiorca stara się kupować po niskiej cenie i sprzedawać po wyższej cenie.
 • Kup Stop – Zlecenie kupna stop jest rodzajem zlecenia oczekującego, które umożliwia handlowcowi złożenie instrukcji w oprogramowaniu handlowym (MT4) w celu zakupu papieru wartościowego po określonej cenie. Jest umieszczany powyżej CMP (bieżącej ceny rynkowej), jeśli trader spodziewa się, że cena wzrośnie dalej po przełamaniu określonego poziomu.
 • do
 • Kabel – Cable to slangowy termin używany przez inwestorów na rynku Forex, w szczególności w odniesieniu do kursu wymiany pary walutowej GBP / USD. Zgodnie z etymologią, jego korzenie sięgają XIX wieku, kiedy duży kabel był używany do przesyłania kursów wymiany USD i GBP przez Atlantyk. Od tego czasu kabel jest używany do oznaczania GBP / USD.
 • Wykres świecowy – Najpopularniejszy wykres używany na rynku Forex. Jest to ładniejsza, bardziej graficzna wersja wykresu słupkowego. Zbudowany z patyczków w kształcie świecy. Zielone (lub białe) świece wskazują trendy wzrostowe, a czerwone (lub czarne) świece reprezentują trendy spadkowe. Każda świeca pokazuje ceny otwarcia, zamknięcia, najwyższe i najniższe ceny w określonych ramach czasowych.
 • Carry Trade – Strategia handlowa, która koncentruje się na stopach procentowych walut będących przedmiotem obrotu. Chodzi o to, aby kupić walutę o rosnącym oprocentowaniu i sprzedać walutę o malejącym oprocentowaniu. Zyski pochodzą z rosnącej różnicy między dwoma stawkami. JPY jest stosunkowo bardzo popularny w Carry Trade ze względu na wyjątkowo niskie stopy procentowe na przestrzeni lat (zwykle stopy procentowe są na poziomie 0 lub w pobliżu). JPY jest skuteczny wobec walut o rosnących stopach procentowych.
 • Bank centralny – Bank rządowy, którego zadaniem jest zarządzanie i prowadzenie polityki pieniężnej w kraju, przy jednoczesnym utrzymaniu siły i stabilności waluty.
 • CFD (kontrakt na różnicę) – Jest rodzajem instrumentu pochodnego, który jest powszechnie przedmiotem obrotu na rynku finansowym. Poza tym jest to umowa między dwiema stronami (kupującym i sprzedającym) i zgodnie z tą umową sprzedawca jest zobowiązany do zapłaty różnicy (wartość bieżąca minus wartość umowy) kupującemu, podczas gdy w przypadku ujemnej różnicy, kupujący rozlicza się zamiast tego.
 • Kanały – Doskonałe, łatwe w użyciu narzędzie, głównie dla początkujących. Definiuje ruch cen w kanale, pomagając nam identyfikować trendy.
 • Bank komercyjny – Bank komercyjny to instytucja finansowa, która pośredniczy między deponentem a pożyczkobiorcą w celu osiągnięcia zysku. Poza tym banki komercyjne kierują się wytycznymi banku centralnego i realizują politykę pieniężną.
 • Korelacja – Termin korelacja jest ogólnie używany w statystykach, ale na rynku Forex pomaga nam zrozumieć wzajemne relacje między walutami Forex, towarami i indeksami. Może istnieć dodatnia lub ujemna korelacja między instrumentami handlowymi. Dodatnia korelacja: dodatnia korelacja występuje, gdy ceny obu instrumentów zmieniają się w tym samym kierunku. Na przykład EUR / USD & GBP / USD mają dodatnią korelację. Korelacja ujemna: korelacja ujemna występuje, gdy ceny obu instrumentów zmieniają się w przeciwnych kierunkach. Na przykład EUR / USD & USD / JPY mają ujemną korelację.
 • CPI (indeks cen konsumpcyjnych) – Miesięczny raport mierzący średnią zmianę cen płaconych przez miejskie gospodarstwa domowe za podstawowy koszyk dóbr i usług konsumpcyjnych. CPI jest dobrym wskaźnikiem poziomu inflacji na rynku.
 • Krzyż włosów – Na platformie transakcyjnej (MT4) celownik jest bardzo pomocnym narzędziem do poznania podobieństw wybranego punktu na wykresie (Data, Czas & Cena) lub poznać liczbę pipsów między dwoma punktami. Do aktywacji narzędzia można użyć przycisku przewijania myszy lub Ctrl + F.
 • Waluta – Waluta jest ogólnie przyjętym środkiem wymiany, który jest emitowany i rozpowszechniany przez rząd i banki centralne. Może to być w formie monet i papieru. Karty kredytowe / debetowe są uważane za zaawansowaną formę waluty i ogólnie nazywane są plastikowymi pieniędzmi.
 • Pary walutowe – Pary walutowe niezawierające dolara amerykańskiego, np. GBP / CHF.
 • Para walutowa – Dwie waluty, które są jednocześnie używane w handlu (jedna jest kupowana, a druga sprzedawana).
 • re
 • – Darmowe konto handlowe do ćwiczeń (bez transakcji na prawdziwe pieniądze). Fantastyczny dla początkujących, którzy chcą zapoznać się z handlem na rynku Forex. Obecnie większość brokerów pozwala swoim użytkownikom otwierać konta demo, aby wypróbować swoje Platformy handlowe Forex przed zdeponowaniem prawdziwych pieniędzy.
 • Pochodne – Instrument pochodny to umowa między dwiema lub więcej stronami, której wartość zależy od bazowego zabezpieczenia finansowego lub składnika aktywów. Ma na celu ograniczenie ryzyka, na jakie narażeni są inwestorzy, w postaci wahań kursów walutowych, obligacji, akcji, indeksów i towarów.
 • Doji – Powszechny rodzaj świecznika. Charakteryzuje się brakiem ciała i długimi cieniami. Zwykle przypomina krzyż / odwrócony krzyż. W wielu przypadkach Dojis ostrzega handlowców o zmianie równowagi sił na rynku między kupującymi a sprzedającymi.
 • Indeks dolara – Indeks dolara to indeks, który mierzy wartość dolara amerykańskiego w stosunku do koszyka innych walut. Jego symbol giełdowy to USDX, DXY. Obejmuje sześć walut, aby obliczyć indeks przy użyciu ważonej średniej geometrycznej. Euro (EUR), jen japoński (JPY), funt szterling (GBP), dolar kanadyjski (CAD), korona szwedzka (SEK), frank szwajcarski (CHF).
 • Donald Trump – Donald John Trump jest 45 wybranym prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Uzyskał dyplom z ekonomii w Wharton School na Uniwersytecie Pensylwanii w 1968 roku. Wcześniej był biznesmenem, politykiem i osobowością telewizyjną. Będąc prezesem największej gospodarki, koncentruje się na inwestorach na całym świecie, aby poznać przyszłe perspektywy amerykańskich systemów finansowych i gospodarczych..
 • Wykres punktowy – Wykres kropkowy przedstawia prognozy działań szesnastu członków FOMC (Federalnego Komitetu Otwartego Rynku). Jest publikowany po każdym spotkaniu FED przez okres jednego roku. Spisek kropkowy stał się najbardziej skupiony na informacjach prasowych, ponieważ daje całkiem jasne wyobrażenie o kolejnych krokach urzędników FED.
 • Podwójne dno – Double Bottom to termin analizy technicznej. Odnosi się do wzoru wykresu, który przypomina a ""W"". Powstaje, gdy cena spada i odbija się kolejno od określonego poziomu. Ten wzorzec ma charakter uparty, ponieważ pokazuje słabość trendu sprzedaży i wskazuje na potencjalny trend kupowania na rynku. Jest to dokładnie odwrotność formacji podwójnej góry, na przykład, jeśli ceny złota spadną i wzrosną dwukrotnie od 1260 USD. To sprawia, że ​​1260 USD jest podwójnym dolnym poziomem, co oznacza, że ​​możemy zaobserwować kolejny zwrot lub zachowanie kupujące, jeśli ceny przetestują ten poziom w przyszłości..
 • Double Top – Double Top to termin analizy technicznej i odnosi się do wzoru wykresu, który przypomina plik ""M"". Powstaje, gdy ceny osiągają szczyt i spadają kolejno od określonego poziomu. Wzór ten ma charakter niedźwiedzi, ponieważ demonstruje słabość trendu kupna i wstępnie wskazuje na potencjalny trend sprzedaży na rynku.Na przykład, ceny złota dwukrotnie osiągnęły szczyt i spadły do ​​1270 USD. To sprawia, że ​​1270 $ to podwójny najwyższy poziom. Oznacza to, że możemy zaobserwować kolejny spadek lub zachowanie sprzedaży, jeśli ceny testują w przyszłości 1270 USD.
 • Gołębie – Dovish odnosi się do tonu mowy, który demonstruje określone działanie. W szczególności jest to związane z sytuacją, w której decydenci dążą do zwiększenia podaży pieniądza poprzez obniżenie stóp procentowych, stóp rezerw i / lub rozszerzenie operacji otwartego rynku. W konsekwencji gołębi ton używany przez bank centralny osłabia walutę.
 • Trend spadkowy – Trend, którego ogólny kierunek jest spadkowy. Nazywany również trendem niedźwiedzi.
 • Dynamiczne wsparcie – Dynamiczne wsparcie odnosi się do dolnej bariery trendu lub poziomu, na którym oczekuje się zatrzymania obecnego trendu spadkowego, gdy cena znajdzie „wsparcie”, ale wsparcie to nie jest statyczne i dostosowuje się do wahań na rynku. Wskaźniki trendów, w tym średnie kroczące, wstęgi Bollingera i Ichimoku to kilka przykładów dynamicznego wsparcia i oporu.
 • mi
 • EBC – Europejski Bank Centralny
 • Kalendarz ekonomiczny – Ważna cecha Twojej platformy handlowej. Przedstawia podsumowanie wszystkich istotnych komunikatów i komunikatów ekonomicznych, a także innych fundamentalnych wydarzeń mających miejsce na całym świecie, które mogą mieć wpływ na rynek..
 • Elliot Wave – Powszechny wzorzec handlu. Identyfikacja Elliot Wave pozwala traderowi przewidywać trendy z dużym prawdopodobieństwem. Wzór zbudowany jest z 8 fal. Pierwszych 5 tworzy jeden trend, a kolejne 3 należą do trendu przeciwnego.
 • Engulfing Bar – W badaniu świeczników obejmujący słupek powstaje, gdy małej świecy towarzyszy duża świeca skierowana w przeciwnym kierunku i przesłania ona lub pochłania poprzednią świecę. Pokazuje słabość trendu i zapowiada potencjalne odwrócenie trendu na rynku. Istnieją dwa rodzaje pasków objęciem: bycze objęcie i niedźwiedzi objęcie.
 • Wejdź do handlu – Rozpoczęcie działalności handlowej poprzez otwarcie pozycji (kupno lub sprzedaż pary walutowej).
 • Kurs wymiany – Na rynku Forex kurs wymiany odnosi się do kursu, po którym można wymienić jedną walutę na inną. Na przykład kurs wymiany 1,0600 USD na EUR / USD oznacza, że ​​za zakup jednego euro trzeba zapłacić 1,0600 USD.
 • Wyjdź z handlu – Zakończenie działalności handlowej poprzez zamknięcie pozycji.
 • Doradca ekspercki – Doradca-ekspert jest dodatkiem do naszego oprogramowania transakcyjnego o nazwie Metatrader 4. Przestrzega reguł handlu algorytmicznego i automatycznie rozpoczyna transakcję po spełnieniu określonych warunków.
 • Wykładnicza średnia krocząca – W analizie technicznej wykładnicza średnia ruchoma (EMA) jest wskaźnikiem trendu, który jest identyczny z prostą średnią kroczącą z tą różnicą, że nadaje większą wagę najnowszym cenom. W handlu forex 100 & 200 okresów EMA jest szeroko stosowanych przez handlowców do identyfikacji trendów rynkowych.
 • fa
 • Fakeouts – Fikcyjne wybuchy. Dzieje się tak, gdy cena przełamuje poziom wsparcia lub oporu, ale zaraz potem wraca do poprzedniego kierunku.
 • Waluta Fiat – Waluta fiat odnosi się do waluty będącej prawnym środkiem płatniczym, która jest emitowana przez rząd, ale nie jest zabezpieczona żadnym towarem fizycznym. Kurs wymiany pieniądza fiducjarnego zależy od współczynnika popytu i podaży. Na przykład. Lepsze warunki gospodarcze doprowadzą do silniejszej waluty na rynku.
 • Fibonacci – Uważany przez nas za najpopularniejszy wskaźnik techniczny na rynku Forex. Wskazuje na zmiany w układzie sił między sprzedającymi i kupującymi. Za pomocą współczynników Fibonacciego można przewidzieć, czy rynek będzie zwyżkowy czy niedźwiedzi. Niezwykłe obroty to 38,2%, 50% i 61,8%.
 • KARMIONY – Rezerwa Federalna, bank centralny USA
 • Instrument finansowy – W finansach instrumenty finansowe to aktywa o wartości pieniężnej, którymi można handlować. Na przykład czeki, obligacje i weksle. Jednak w świecie forex pochodne instrumenty finansowe, takie jak kontrakty terminowe i opcje, są znane jako najlepsze instrumenty finansowe.
 • Polityka fiskalna – Fundamentalna polityka gospodarcza prowadzona przez rządy na rzecz ich gospodarek.
 • FOMC (Federalny Komitet Otwartego Rynku) – FOMC to skrót od Federal Open Market Committee. Jest to spółka zależna banku centralnego USA o nazwie KARMIONY (Rezerwa Federalna) i obarczona odpowiedzialnością za kontrolowanie podaży pieniądza poprzez operacje otwartego rynku, mające na celu osiągnięcie wzorcowej inflacji, stopy bezrobocia i wzrostu gospodarczego.
 • Forex (FX) – FX to krótka forma Foreign eXchange i odnosi się do rynku, na którym handluje się walutami.
 • Sygnały Forex – Sygnał forex odnosi się do zalecenia zawarcia transakcji kupna / sprzedaży na określonej parze walutowej, towarze lub indeksie po określonej cenie i czasie przez dostawcę sygnału, którym może być inwestor forex lub analityk. Uczyć się Jak korzystać z naszych sygnałów Forex tutaj.
 • Kontrakt terminowy – Kontrakt terminowy to kontrakt niestandardowy i zobowiązanie do kupna lub sprzedaży określonego papieru wartościowego po z góry określonej cenie w określonym czasie w przyszłości. Ma na celu ograniczenie ryzyka, na jakie narażeni są inwestorzy, w postaci wahań kursów walutowych, obligacji, akcji, indeksów i towarów. Jest to również plik "do przodu wprost".
 • Analiza fundamentalna – Analizuje wydarzenia gospodarcze, polityczne i społeczne w celu określenia obecnych i przyszłych trendów gospodarczych. Innymi słowy, podejście fundamentalne analizuje źródła zmian cen walut.
 • Kontrakt przyszłości – Kontrakt futures to rodzaj instrumentu pochodnego, który odnosi się do prawnego kontraktu i zobowiązania do zakupu lub sprzedaży określonego papieru wartościowego po z góry określonej cenie w określonym czasie w przyszłości. Ma na celu ograniczenie ryzyka, na jakie narażeni są inwestorzy, w postaci wahań kursów walutowych, obligacji, akcji, indeksów i towarów.
 • sol
 • G 8 – Grupa najbardziej uprzemysłowionych krajów świata. Stowarzyszonymi w G8 są: USA, Japonia, Anglia, Niemcy, Francja, Włochy, Rosja i Kanada.
 • Luki – Luki odnoszą się do obszaru, w którym cena waluty, akcji, indeksów lub towaru gwałtownie rośnie lub spada, nie pozostawiając żadnych śladów handlu między świecami lub słupkami na wykresie tego papieru wartościowego. Zwykle jest to spowodowane nagłą zmianą podstaw rynkowych.
 • PKB (produkt krajowy brutto) – Łączna wartość wszystkich towarów i usług wyprodukowanych na rynku (z wyłączeniem importu). PKB pomaga mierzyć poziom życia na rynku. Negatywne dane wskazują na osłabienie gospodarki.
 • Idź długo – Akcja zakupowa. Przedsiębiorca kupuje parę walutową, mając nadzieję, że jej wartość wzrośnie.
 • Idź krótko – Akcja sprzedaży. Trader sprzedaje parę walutową, mając nadzieję, że jej wartość spadnie.
 • Zielone dolary – Greenback to slangowy termin używany na oznaczenie "Papierowy dolar amerykański", ale handlowcy często używają go, aby odnieść się do USD w handlu na rynku Forex. Zgodnie z etymologią, w latach 1861-1862, podczas wojny secesyjnej, rząd Stanów Zjednoczonych wydał banknot na odwrocie wydrukowany na zielono i od tego czasu nosi on nazwę Greenback.
 • H.
 • Wiszący Człowiek – Wiszący mężczyzna to niedźwiedzi wzór odwrócenia, który powstaje po hossy i można go zobaczyć we wzorach świecowych. Kształt świecy jest identyczny jak młotek – ma długi dolny cień (knot), mały górny korpus i mały lub żaden górny cień (knot). Pokazuje słabość hossy i symbolizuje potencjalny trend sprzedaży na rynku. Jednak główna różnica między młotkiem a wisielcem polega na tym, że po młotku następuje trend niedźwiedzi, podczas gdy po wisielcu następuje zwyżkowy trend..
 • Haruhiko Kuroda – Haruhiko Kuroda jest prezesem Banku Centralnego Japonii, którego nazwa została zmieniona "Bank Japonii" od 20 marca 2013 r. Wcześniej był prezesem i prezesem Azjatyckiego Banku Rozwoju od lutego 2005 r. do marca 2013 r. Ponadto był również wiceministrem finansów od 1997 do 2003 r..
 • Jastrzębi – Jastrzębi odnosi się do tonu wypowiedzi, który jest związany z sytuacją, w której decydenci dążą do zmniejszenia podaży pieniądza poprzez podwyższenie stóp procentowych, stóp rezerwowych i rozszerzenie operacji otwartego rynku. W konsekwencji jastrzębi ton z banku centralnego wzmacnia walutę.
 • Głowa i ramiona – Uważany za stosunkowo wiarygodny i dokładny wzór wykresu dla handlu długoterminowego. Zbudowany z 3 szczytów, przy czym drugi szczyt (głowa) jest najwyższy (lub najniższy w przypadku odwróconej głowy i ramion). Pozostałe 2 szczyty mają mniej więcej tę samą wysokość – ramiona. Wzór głowa i ramiona jest dobrym znakiem, aby iść krótko (lub iść długo, w przypadku odwróconej głowy i ramion).
 • Zabezpieczanie – Hedging to proces zarządzania transakcjami wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka straty wynikającej z wahań rynkowych. Na przykład sprzedaż & kupno EUR / USD w przypadku odwrócenia trendu.
 • ja
 • ICBC – Chiński bank pożyczek. Największy bank komercyjny na świecie (pod względem kapitalizacji rynkowej).
 • Inflacja – Wzrost cen towarów i usług na rynku. Z powodu inflacji puszka napoju gazowana, która 20 lat temu kosztowała 10 centów, dziś kosztuje 1 dolara. Inflacja osłabia notowania waluty. Bank centralny jest odpowiedzialny za kontrolowanie inflacji poprzez manipulowanie stopami procentowymi i podażą pieniądza.
 • Oprocentowanie – Rynkowy kurs, po którym kupujący (lub pożyczkobiorca) musi zapłacić sprzedającemu (lub pożyczkobiorcy) za dalsze utrzymywanie waluty. Stopy procentowe wpływają na zachowanie wszystkich walut na rynku Forex. Rosnące stopy procentowe powodują umocnienie walut, a spadające stopy procentowe osłabiają waluty.
 • Handel w ciągu dnia – Strategia handlowa na bardzo krótkie terminy. Dynamiczna aktywność, w której traderzy otwierają i zamykają pozycje w ciągu kilku godzin, aż do jednego dnia, osiąga szczyt.
 • Odwrócony młot – W badaniu strategia handlowa świecowa, odwrócony młotek to zwyżkowy wzór odwrócenia, który powstał po niedźwiedzim trendzie na rynku. Jest dokładnie odwrotnie "Młotek" ponieważ ma długi górny cień (knot), mały dolny korpus i mały lub żaden dolny cień (knot), więc przypomina "Odwrócony młot". Poza tym wykazuje słabość w trendzie sprzedaży i wskazuje na potencjalny trend zakupowy na rynku.
 • Inwestowanie – Inwestowanie odnosi się do alokacji pieniędzy na różne instrumenty handlowe (forex, towary i indeksy) w celu osiągnięcia zysku.
 • Inwestor – Inwestor to osoba, która inwestuje lub alokuje pieniądze w różne instrumenty handlowe (forex, towary i indeksy) w celu osiągnięcia zysku.
 • jot
 • Janet Yellen – Janet Yellen jest prezesem wymienionego banku centralnego Stanów Zjednoczonych "Rezerwa Federalna" lub FED od 3 lutego 2014 r. Jest amerykańską ekonomistką i była wiceprzewodniczącą FED w latach 2010–2014. Uzyskała tytuł doktora. Doktorat z ekonomii na Uniwersytecie Yale w 1971 r. Jako przewodnicząca FED wpływa na politykę pieniężną w celu kontrolowania stabilności cen i wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych..
 • K.
 • Kiwi (NZD) – Kiwi to slangowe określenie dolara nowozelandzkiego (NZD). Jej nazwa pochodzi od "kiwi" który jest wytłoczony na odwrocie monety Nowej Zelandii
 • L
 • Przewaga – Procent pieniędzy, na które masz prawo "pożyczać" od swojego brokera w celu otwarcia pozycji. Potraktuj to jako plik "pożyczka" od twojego brokera. Pomaga handlowcom handlować większymi wolumenami przy mniejszej ilości pieniędzy. Im bardziej lewarujesz swoje pieniądze, tym większy jest potencjał zysku i ryzyko straty na transakcjach.
 • Wykres liniowy – Wykresy liniowe przedstawiają ogólny ruch cen w okresie. Linia łączy ceny zamknięcia aktywów w wybranym okresie. Jednak jest mniej zalecany do użytku niż inne typy wykresów.
 • Płynność – Odnosi się do wolumenu transakcji na rynku. Jest to możliwość wymiany walut bez rzeczywistego wpływu na cenę pary. Im bardziej płynna jest para walutowa, tym mniejszy wpływ będą miały działania kupna i sprzedaży na jej cenę.
 • Cytaty na żywo – Wycena kursów par walutowych oferowanych w czasie rzeczywistym.
 • Handel długoterminowy – Pozycje handlowe, które trwają od tygodnia do kilku miesięcy. Handel długoterminowy jest uważany za strategię inwestycyjną. Inwestorzy długoterminowi zwykle opierają swoje transakcje na analizie fundamentalnej, wysokich kwotach kapitału i bardzo niskiej dźwigni.
 • Loonie (CAD) – Loonie to slangowe określenie dolara kanadyjskiego (CAD). Jej nazwa pochodzi od "Gbur" który jest wytłoczony z tyłu kanadyjskiej monety.
 • Los – Standardowa jednostka handlowa, którą zawierają handlowcy. Micro Lot – najmniejszy rozmiar lota zbywalnego: 1000 jednostek waluty. Mini Lot – Mniejszy lot: 10000 jednostek waluty. Standard Lot – 100 000 jednostek waluty.
 • M
 • MACD (średnia krocząca konwergencja / dywergencja) – Wskaźnik techniczny, który mierzy średnią średnich cen (średnia między EMA i SMA) w różnych okresach. MACD pomaga określić trendy.
 • Majors – Najbardziej popularne pary walutowe na świecie. Główne pary walutowe to te, w których wolumen obrotu jest najwyższy. Główne pary walutowe składają się z ośmiu walut: EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF i JPY.
 • Marabuzo – Powszechny typ świecznika charakteryzujący się pełnym korpusem, bez cieni.
 • Margines – Depozyt wymagany do handlu w określonej kwocie. Większy margines zwiększa siłę nabywczą, a także narażenie na potencjalne straty.
 • Wezwanie do uzupełnienia depozytu – Żądanie dodatkowych środków przez brokera na pokrycie otwartych pozycji, które są zmienne w stracie. Zwykle brokerzy dają wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego na poziomie 20% i 10%.
 • Mario Draghi – Mario Draghi jest prezesem Europejskiego Banku Centralnego od 1 listopada 2011 r. Jest ekonomistą, który również pracował w Goldman Sachs w latach 2002–2015. Oprócz tego uzyskał stopień doktora. Doktor nauk ekonomicznych z Massachusetts Institute of Technology (MIT) w 1976 r. Jako prezes EBC wpływa na politykę pieniężną w celu kontrolowania stabilności cen w strefie euro..
 • Mark Carney – Mark Joseph Carney jest prezesem Banku Centralnego Wielkiej Brytanii "Bank Anglii" od 1 lipca 2013 r. Jest ekonomistą, wcześniej pełnił funkcję gubernatora Bank of Canada od 2008 do 2013 roku. Oprócz tego uzyskał tytuł magistra i doktora nauk ekonomicznych w St Peter’s College w Oksfordzie, odpowiednio w 1993 i 1995 roku..
 • Kurs handlu na rynku Forex liderów rynku – Najlepszy kurs dla początkujących i nowicjuszy. Prawdopodobnie najpopularniejszy, profesjonalny, przyjazny i wszechstronny online Kurs handlu na rynku Forex w sieci. Prawdziwe okno do handlu na rynku Forex dla każdego, kto chce dołączyć do tego gigantycznego rynku i nauczyć się handlować jak profesjonaliści. Napisany przez naszych ekspertów, jest odpowiedzialny za wprowadzenie do handlu tysięcy nowych inwestorów na rynku Forex na całym świecie. Jego celem jest przygotowanie Cię w jeden weekend na tę okazję.
 • Ryzyko rynkowe – Szansa na przyszłe zmiany cen w walucie rynkowej.
 • Mikro partia – W handlu na rynku Forex, mikro lot odnosi się do 1/100 standardowego lota (100 000) lub 1000 jednostek waluty bazowej. Zwykle jest to najmniejszy wolumen obrotu, jakim można handlować na rynku forex.
 • Mini dużo – W handlu na rynku Forex, mini lot odnosi się do 1/10 standardowego lota (100 000) lub 10 000 jednostek waluty bazowej. Wartość pipsa dla mini partii wynosi 1 USD.
 • Zarządzanie pieniędzmi – Kontroluje, ile pieniędzy ryzykujesz wchodząc w transakcję. Dobrym podejściem do zarządzania pieniędzmi jest zawsze ryzykowanie stałego procentu swojego kapitału, nie wyższego niż 10% na pozycję. Inteligentne zarządzanie pieniędzmi jest dokładnie tym, co powstrzymuje nas przed utratą całego naszego kapitału na raz.
 • Średnie kroczące – Afektywny wskaźnik techniczny, który łączy średnie ceny w różnych okresach czasu. Wskazuje możliwy kierunek trendu.
 • RPP (Komitet Polityki Pieniężnej) – Jest oddziałem Banku Centralnego Wielkiej Brytanii o nazwie BOE (Bank Anglii) i obarczony odpowiedzialnością za kontrolowanie podaży pieniądza poprzez stopy procentowe i operacje otwartego rynku, mające na celu osiągnięcie wzorcowej inflacji, stopy bezrobocia i wzrostu gospodarczego.
 • Nastroje rynkowe – Sentyment rynkowy odnosi się do ogólnej psychologii tłumu lub "nastrój na rynku" w określonym czasie. Może być byczy (pozytywny), niedźwiedzi (negatywny) lub względnie neutralny. Nastroje rynkowe mogą mieć wpływ na określone akcje, towary lub pary walutowe. Nastroje często powodują, że rynki odchodzą od tego, co można uznać za wartość godziwą. Dobrym przykładem jest hossa na określonym towarze lub gdy na giełdzie pojawiają się pozytywne wiadomości.
 • N
 • NFP (płace poza rolnictwem) – Zmiana liczby pracowników na rynku w ciągu ostatniego miesiąca. Wskazuje na ogólną kondycję ekonomiczną rynku.
 • O
 • Operacje na otwartym rynku – Operacje otwartego rynku (OMO) to narzędzie polityki pieniężnej, które odnosi się do kupna i sprzedaży obligacji oraz rządowych papierów wartościowych na otwartym rynku w celu kontrolowania podaży pieniądza w gospodarce. Na przykład bank centralny kupuje rządowe papiery wartościowe, jeśli zamierza zwiększyć podaż pieniądza w gospodarce i odwrotnie.
 • Zamówienie – Egzekucja handlowa
 • Wykupiony – Rynkowe warunki zakupów nadmiernych. To sygnalizuje, że dynamika wkrótce się zmieni na korzyść sprzedających.
 • Wyprzedane – Warunki rynkowe nadmiernej sprzedaży. To sygnalizuje, że dynamika wkrótce się zmieni na korzyść kupujących.
 • P.
 • Parabolic SAR – Popularny wskaźnik techniczny do przewidywania nadchodzących trendów. Jego lokalizacja w porównaniu z ceną rynkową decyduje o tym, czy zająć pozycję długą, czy krótką (kupno lub sprzedaż). Parabolic SAR ma wpływ na zmienne rynki i dobrze sprawdza się w przypadku silnych trendów.
 • Oczekujące zamówienia – Zlecenie oczekujące jest opcją w Metatrader4 która umożliwia handlowcom umieszczanie instrukcji w oprogramowaniu, aby umożliwić mu wykonywanie transakcji po spełnieniu określonych warunków rynkowych. Istnieją cztery rodzaje zleceń oczekujących; Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop i Sell Stop.
 • Philip Lowe – Philip Lowe jest prezesem Banku Centralnego Australii, którego nazwa została zmieniona "Bank Rezerw Australii" od 18 września 2016 r. Jest australijskim ekonomistą, a od 2012 r. pełnił funkcję zastępcy gubernatora w rządzie Stevensa. W 1994 r. uzyskał stopień doktora na Massachusetts Institute of Technology (MIT).
 • Pinbar – W badaniu świeczników pinbar to pojedyncza świeca, która informuje traderów o możliwym odwróceniu sytuacji na rynku. Pinbar ma mały korpus, ale długi knot jest zwykle dwa razy większy od korpusu świecy iz natury jest to świeca odwrócona.
 • Pypeć – Najmniejsze jednostki ceny w ofercie cenowej. Jest to czwarta liczba po przecinku w większości notowań cenowych. Zmiana o 1 pipsa to ruch ceny o 0,0001.
 • Ryzyko polityczne (Polirisk) – Stopień narażenia na ryzyko polityczne, które może zwiększyć niestabilność rządu i wpłynąć na aktywność inwestorów i wyniki waluty.
 • Funt (GBP) – Funt jest jednostką monetarną Wielkiej Brytanii, oznaczoną jako £ (GBP) i pochodzi z wartości wagi (funta) srebra.
 • Obniżka – W badaniu analizy technicznej Price Action to strategia handlowa, która obejmuje czytanie wykresów, świec, wahań (wysokie & niski), wsparcie i opór, aby przewidzieć przyszłą cenę i trend. Pomaga handlowcom identyfikować poziomy handlu kupna / sprzedaży, aby czerpać zyski z handlu na rynku Forex.
 • Wyceniony – "Cena w" odnosi się do sytuacji, w której wszystkie publicznie dostępne informacje, prognozy i prognozy zostały już uwzględnione przez składnik aktywów. Jednak rynek może się odwrócić w wyniku innych faktycznych informacji.
 • Psychologia – Ważny element na rynku Forex. Jednym z głównych kluczy do sukcesu na rynku Forex jest eliminacja emocji podczas handlu. Doświadczony trader wie, jak handlować, mając odpowiedni stan umysłu.
 • Q
 • QE (luzowanie ilościowe) – Ekspansywna polityka pieniężna, w ramach której bank centralny zamierza zwiększyć podaż pieniądza w gospodarce poprzez zakup rządowych papierów wartościowych i obligacji z rynku w celu wzrostu gospodarczego.
 • Waluta kwotowana (licznik) – W przeciwieństwie do waluty bazowej, druga waluta w parze forex nazywana jest walutą kwotowaną. Jest to również określane jako ""waluta dodatkowa"" lub ""waluta przeciwna"". W USD / CAD USD jest walutą bazową, podczas gdy CAD jest walutą kwotowaną. Jeśli cena USD / CAD wynosi 1,3300 USD, oznacza to, że za zakup jednego dolara amerykańskiego trzeba zapłacić 1,3300 USD..
 • R
 • Rajd – Odzyskiwanie cen, które następuje po okresie spadków.
 • Trend w zakresie (płaski) – Trend boczny reprezentujący niepewne warunki rynkowe. Żadna z sił rynkowych (sprzedający lub kupujący) nie jest dominująca.
 • RBA (Bank Rezerw Australii) – Bank Centralny Australii, utworzony 14 stycznia 1960 r. I zarządzany przez Philipa Lowe’a. Jej siedziba znajduje się w Sydney w Nowej Południowej Walii w Australii. Oprócz tego, że jest bankiem centralnym, ponosi odpowiedzialność za stabilność cen i wzrost gospodarczy.
 • Recesja – Okres trwałego skurczu gospodarczego. Recesja jest pod wpływem podstawowych czynników społeczno-ekonomicznych, takich jak produkcja przemysłowa, PKB i inne.
 • Świeca odrzucenia – W strategie handlowe świecowe, świeca odrzucająca odnosi się do pinbaru, młotka, odwróconego młotka, spadającej gwiazdy lub wzoru świecznika wiszącego człowieka, który oznacza potencjalne odwrócenie trendu. Świeca odrzucająca może zmienić trend wzrostowy w trend niedźwiedzi i trend niedźwiedzi w trend wzrostowy.
 • Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) – Bank Rezerw Nowej Zelandii (RBNZ) jest bankiem centralnym Nowej Zelandii. Został założony w 1934 roku i jest zarządzany przez Graeme Wheeler. Podobnie jak inne banki centralne, RBNZ cieszy się dużym zainteresowaniem handlowców forex i inwestorów giełdowych. Dzieje się tak, ponieważ ponosi odpowiedzialność za kontrolowanie podaży pieniądza za pomocą polityki pieniężnej, dążąc do osiągnięcia wzorcowej inflacji, stopy bezrobocia i wzrostu gospodarczego..
 • Stawki rezerwowe – Narzędzie polityki pieniężnej, zgodnie z którym każdy bank komercyjny jest zobowiązany do utrzymywania określonej części depozytów w banku centralnym, aby uniknąć ryzyka płynności. Im wyższe stopy rezerw, tym bardziej spada podaż pieniądza w gospodarce i odwrotnie.
 • Poziom oporu – Górna bariera trendu (pułap kupujących). Poziom, na którym oczekuje się zatrzymania obecnego trendu wzrostowego, gdy wzrost cen napotyka „opór”.
 • Sprzedaż detaliczna – Miesięczny raport dotyczący sprzedaży detalicznej towarów i towarów w kraju.
 • Wzorce odwrócenia – Na rynku forex odwrócenie odnosi się do zmiany kierunku trendu cenowego, podczas gdy wzór odwrócenia jest formacją wsparcie i opór, odwrócone świece i różne formacje wykresów, które mają lub mogą powodować odwrócenie trendu cenowego na parze walutowej. Na przykład w analizie świecowej młotek, odwrócony młotek, spadająca gwiazda i słupek testowy to tylko kilka przykładów wzoru odwrócenia.
 • Zarządzanie ryzykiem – Zarządzanie ryzykiem walutowym pozwala traderowi zdefiniować siebie jako przedsiębiorcę pod względem ryzyka i kursów. Inteligentne zarządzanie ryzykiem pozwala kontrolować poziomy ryzyka, które trader chce podjąć w trakcie swojego handlu. Zarządzanie ryzykiem powinno określić Twoje Strategie handlowe na rynku Forex. Został zaprojektowany, aby zachować wartość wpływów walutowych i inwestycji, jednocześnie umożliwiając zarządzanie początkowymi transakcjami.
 • RSI (wskaźnik siły względnej) – Wskaźnik techniczny, który działa w skali od 0 do 100. Obszar poniżej 30 sygnalizuje możliwość zakupu, a obszar powyżej 70 sygnalizuje możliwość sprzedaży.
 • S
 • Przystań – Termin „bezpieczna przystań” odnosi się do sytuacji, w której inwestor poszukuje bezpieczniejszych aktywów do inwestowania w okresach niepewności na rynku. W efekcie obserwujemy przecenę na giełdach i zwiększony popyt na złoto & waluty bezpiecznej przystani.
 • Waluta Safe Haven – W czasach niepewności na rynku forex inwestorzy wywołują apel o bezpieczną przystań, inwestując w złoto i inne waluty forex. Najpopularniejszymi walutami bezpiecznych przystani są jen japoński i frank szwajcarski. Główne pary walutowe w rajach to USD / JPY & USD / CHF.
 • Sankcje – Sankcje odnoszą się do działań podejmowanych przez kraj lub kraje wobec innych krajów z przyczyn politycznych, skutkujących utratą działalności i zmniejszeniem atrakcyjności powiązanych walut. Sankcje odnoszą się do działań podejmowanych przez kraj lub kraje wobec innych krajów z przyczyn politycznych, skutkujących w utracie biznesu i malejącej atrakcyjności powiązanych walut.
 • Scalping – Bardzo szalona strategia dla krótkich transakcji dnia bieżącego. Oparte na otwarciach wielu pozycji, gdy potencjał zarobków z jednej pozycji jest niewielki, ale łączny potencjał zarobków z wielu wygrywających pozycji jednocześnie jest wysoki. ZA Strategia skalowania pomaga zmniejszyć ryzyko, ale jego wady to potrzeba wysokiego kapitału handlowego i duża liczba spreadów, które będziesz musiał zapłacić swoim brokerom.
 • Limit sprzedaży – Zlecenie sprzedaży z limitem jest rodzajem zlecenia oczekującego, które umożliwia przedsiębiorcy składanie instrukcji w oprogramowaniu handlowym (MT4), aby zakupić papier wartościowy po określonej cenie. Jest umieszczany powyżej CMP (bieżącej ceny rynkowej), jeśli trader spodziewa się, że cena spadnie z powrotem po wzroście do określonego poziomu handlowego. W tym przypadku przedsiębiorca dąży do sprzedaży po wyższej cenie, aby kupić po niższej cenie.
 • Sprzedaj Stop – Zlecenie sprzedaży to rodzaj zlecenia oczekującego, które umożliwia handlowcowi złożenie instrukcji w oprogramowaniu handlowym (MT4) w celu zakupu papieru wartościowego po określonej cenie. Jest umieszczany poniżej CMP (bieżącej ceny rynkowej), jeśli trader spodziewa się, że cena spadnie dalej po zerwaniu określonego poziomu.
 • Analiza nastrojów – Badanie mające na celu przewidywanie psychologii tłumu lub zachowań stadnych w celu określenia kierunku ruchu cen papieru wartościowego. Psychologia tłumu często wywodzi się z oczekiwania wyniku. Ten rodzaj strategii handlowej nazywa się Handel nastrojami rynkowymi.
 • Shinzo Abe – Shinzō Abe jest 57. i 63. premierem Japonii od 26 grudnia 2012 r. Zrezygnował 12 września 2007 r. Z powodów zdrowotnych i jest zaszczycony najdłużej urzędującym premierem w historii Japonii. Poza tym, czy wprowadził "Trzy strzały" polityka nazwana Abenomics w walce z deflacją i wzrostem gospodarczym w Japonii.
 • Spadająca gwiazda – w Strategia handlowa świec, spadająca gwiazda to niedźwiedzi wzór odwrócenia, który powstaje po zwyżkowym trendzie na rynku. Jest identyczny z "Odwrócony młot" ponieważ ma długi górny cień (knot), mały dolny korpus i mały lub żaden dolny cień (knot). Poza tym wykazuje słabość w trendzie kupowania i wskazuje na potencjalny trend sprzedaży na rynku.
 • Krótki wpis – Krótkie wejście to slangowy termin używany w handlu na rynku Forex do oznaczenia pozycji sprzedaży. Jest również używany jako "zabraknie" w handlu. Podobnie "Długi wpis" lub "trwa długo" są używane do pozycji kupna.
 • Krótka sprzedaż – Krótka sprzedaż to termin finansowy odnoszący się do sprzedaży z wyprzedzeniem. W handlu forex jest to pozycja rynkowa, w której przedsiębiorca sprzedał walutę, która nie jest jego własnością. Pomaga inwestorom czerpać zyski z wszelkich wiadomości, spekulacji lub analiz, sprzedając walutę z wyprzedzeniem, aby odkupić ją po niższych cenach. Różnica między ceną sprzedaży a ceną zakupu jest uznawana za zysk lub stratę przedsiębiorcy, w zależności od ceny zamknięcia.
 • Handel krótkoterminowy – Strategie handlowe skoncentrowane na krótkich okresach (handel dzienny do kilku tygodni od góry).
 • Sygnał (alert rynkowy) – Alerty handlowe pochodzące z rynku. Sygnały Forex usługi pozwalają traderowi śledzić i kopiować działania handlowe i egzekucje od doświadczonych handlowców, z wysokim odsetkiem udanych transakcji. Liderzy FX oferują naszym użytkownikom BEZPŁATNE powiadomienia rynkowe dotyczące różnych par walutowych!
 • SNB (Narodowy Bank Szwajcarii) – Szwajcarski Bank Narodowy jest bankiem centralnym Szwajcarii i rozpoczął działalność 20 czerwca 1907 r. Obecnym prezesem jest Thomas Jordan. Jej siedziby znajdują się w Bernie i Zurychu. Oprócz tego, że jest bankiem centralnym, ponosi odpowiedzialność za stabilność cen i wzrost gospodarczy. Szwajcarski Bank Narodowy jest bankiem centralnym Szwajcarii i rozpoczął działalność 20 czerwca 1907 r. Obecnym prezesem jest Thomas Jordan. Jej siedziby znajdują się w Bernie i Zurychu. Oprócz tego, że jest bankiem centralnym, ponosi odpowiedzialność za stabilność cen i wzrost gospodarczy.
 • Spekulacja – Spekulacja to proces przewidywania przyszłych cen i zawierania transakcji, która wiąże się ze znacznym ryzykiem straty, ale także z potencjałem zysku. Inwestor stara się czerpać korzyści z krótkoterminowych wahań na rynku w wyniku wydarzeń makroekonomicznych i politycznych na całym świecie.
 • Bączek – We wzorach świecowych bączek odnosi się do rodzaju świecy, która ma mały korpus, ale długie cienie (knoty). Świadczy to o niezdecydowaniu lub neutralnym nastawieniu kupujących i sprzedających do kontynuacji trendu.
 • Rozpiętość – Spread to różnica między ceną kupna i sprzedaży waluty, towaru lub indeksu. Możemy również zdefiniować to jako różnicę między ceną kupna a ceną sprzedaży. Dlatego jest znany jako zysk brokerów.
 • Partia standardowa – W handlu na rynku Forex, standardowy lot odnosi się do 100 000 jednostek waluty bazowej. Na przykład jeden standardowy lot EUR / USD oznacza, że ​​inwestorzy kupili 100 000 euro.
 • Arbitraż statystyczny – Na rynkach finansowych arbitraż statystyczny jest również znany jako StatArb. W przeciwieństwie do zwykłego arbitrażu, inwestorzy podejmują decyzję o kupnie lub sprzedaży na podstawie błędnej wyceny aktywów. Handlowcy wykorzystują techniki modelowania matematycznego lub różne strategie handlowe, aby zidentyfikować nieefektywność cenową na rynku.
 • Stephen S. Poloz – Stephen S. Poloz jest prezesem Banku Centralnego Kanady, którego nazwa została zmieniona "Bank of Canada" od 3 czerwca 2013 r. Doktorat. i ukończył University of Western Ontario i Queen’s University. Jest dziewiątym gubernatorem Banku Kanady.
 • Funt szterling (GBP) – Funt szterling to slangowe określenie funta brytyjskiego. Jeśli zastanawiasz się, dlaczego nazywa się szterling, to dlatego, że moneta funta brytyjskiego ważyła kiedyś jeden funt srebra, nadając jej przydomek "szterling".
 • Stochastyczny – Wskaźnik techniczny pokazujący obszary wyprzedane i wykupione na wykresie. Obszar poniżej 20% powierzchni oznacza warunki wyprzedaży, a obszar powyżej 80% powierzchni oznacza warunki wykupienia. Stochastic jest uważany za stosunkowo dobrego dostawcę alertów dotyczących kupna i sprzedaży.
 • Indeks giełdowy – Indeks giełdowy to średnia wartość różnych cen akcji notowanych i będących przedmiotem obrotu na giełdach. Jest uważany za jeden z głównych wskaźników służących do oceny wyników całego rynku akcji w gospodarce. Na przykład S&P 500 to indeks giełdowy, który reprezentuje wyniki NYSE (New York Stock Exchange).
 • Zlecenie Stop Loss – Zlecenie wyjścia, które automatycznie zamyka otwartą pozycję po określonej cenie, określonej w zaawansowanej przez tradera. Stop Loss ogranicza potencjalne straty, jeśli rynek pójdzie przeciwko Tobie.
 • Stosunek podaży do popytu – Różnica między dostarczanymi ilościami towarów i usług a popytem na nie. Wraz ze wzrostem popytu lub spadkiem podaży rośnie wartość towarów lub usług (np. Waluty).
 • Poziom wsparcia – Dolna bariera trendu (podłoga sprzedawcy). Jest to poziom, na którym oczekuje się zatrzymania obecnego trendu spadkowego, gdy cena znajdzie „wsparcie”.
 • Swapy – Swap to opłata pobierana przez brokera od klienta za pozycje overnight. Swap Forex to różnica stóp procentowych w dwóch parach walutowych, którymi handluje inwestor, i jest określana na podstawie pozycji długiej lub krótkiej. Na przykład, jeśli para walutowa ma dodatnią wartość swapu, zarabiasz odsetki, utrzymując tę ​​pozycję każdego dnia. Jeśli wartość swapu jest ujemna, zostaniesz obciążony taką opłatą za utrzymanie tej pozycji. Jest to oparte na różnicy oprocentowania między dwiema walutami w parze, a także aktualnej cenie tej pary.
 • Swing Trade – Krótkoterminowa strategia handlowa trwająca zwykle od kilku dni do tygodnia. Celem tej strategii jest podążanie za istniejącymi trendami rynkowymi i maksymalne ich wykorzystanie w celu osiągnięcia relatywnie szybkich zysków, przy jednoczesnym szybkim reagowaniu na zmiany zachowań rynkowych..
 • Swissie (CHF) – Swissie to slangowe określenie franka szwajcarskiego (CHF).
 • Symbol – 3 litery używane do identyfikacji waluty. Reprezentują one kraj pochodzenia i nazwę waluty, np. USD (dolar amerykański); EUR (euro), JPY (jen japoński).
 • T
 • Zlecenie Take Profit – Zlecenie wyjścia, które automatycznie zamyka otwartą pozycję po określonej cenie, określonej w zaawansowanej przez tradera. Kiedy cena osiągnie ten kurs, transakcja zamyka się z określonym z góry zyskiem.
 • Analiza techniczna – Podejście techniczne wykorzystuje narzędzia, wskaźniki techniczne, formuły i wzorce na wykresach, aby przewidywać przyszłe trendy i zmiany walut. Analizuje trendy, a nie przyczyny ich występowania.
 • Theresa May – Premier Wielkiej Brytanii i przywódczyni Partii Konserwatywnej od 11 lipca 2016 r. Poprzedziła ją były premier Wielkiej Brytanii David Cameron, który złożył rezygnację po Brexicie. Jest posłem na Sejm od 1997 roku.
 • Thomas Jordan – Thomas J. Jordan jest przewodniczącym rady zarządzającej Centralnego Banku Szwajcarii o nazwie SNB (Swiss National Bank). Został wybrany na przewodniczącego 18 kwietnia 2012 r. W 1993 r. Uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. ukończył studia ekonomiczne i biznesowe na Uniwersytecie w Bernie.
 • Ramy czasowe – Handlowcy mogą przeglądać wykresy handlowe w różnych ramach czasowych. Na przykład, powiedzmy, że zdecydujesz się spojrzeć na 30-minutowy wykres – oznacza to, że każda pojedyncza świeca reprezentuje aktywność handlową w okresie 30 minut. Najpopularniejsze ramy czasowe to 15 minut, 1 godzina i 1 dzień.
 • Konto handlowe – Twój kapitał dostępny do wykorzystania w transakcjach na internetowej platformie transakcyjnej. Księga handlowa – samodzielnie skompilowany dziennik do zarządzania i śledzenia Twojej działalności handlowej, podczas zapisywania działań, myśli, wyników i wszystkiego, co może poprawić Twój przyszły handel.
 • Platforma handlowa – Oprogramowanie online dostarczone przez brokera. Platformy handlowe Forex służą do zawierania transakcji handlowych, wykonywania zleceń i zarządzania kontem. Dlatego ważne jest, aby wybrać odpowiedniego brokera.
 • Tendencja – Na rynku forex trend odnosi się do długookresowego, średnioterminowego i krótkoterminowego kierunku ceny pary walutowej. Na przykład, kurs EUR / USD w maju 2014 r. Kosztował 1,3990 USD i kontynuował trend spadkowy przez ponad 2 lata, osiągając poziom 1,0348 w styczniu 2017 r. Ponadto trend może być wzrostowy, spadkowy lub boczny..
 • Linia trendu – Jedno z najprostszych, najbardziej podstawowych narzędzi do wykorzystania przez tradera na platformie transakcyjnej. Łączy grupę stawek cenowych w wybranym przedziale czasowym (najniższe lub najwyższe ceny). Im więcej punktów łączy, tym stabilniejszy i bardziej niezawodny trend będzie wskazywał.
 • U
 • Uptrend – Trend, którego ogólny kierunek jest wzrostowy, nazywany jest również trendem byka.
 • V
 • Władimir Putin – Władimir Władimirowicz Putin jest drugim i czwartym prezydentem Rosji od 7 maja 2012 r. Urodził się 7 października 1952 r. I studiował prawo na Uniwersytecie Państwowym w Sankt Petersburgu, które ukończył w 1975 r. Wcześniej dwukrotnie był premierem Rosji. od 1999 do 2000 i ponownie od 2008 do 2012.
 • Zmienność – Opisuje poziom wahań cen w parze walutowej. Większa zmienność wskazuje na większy poziom niepewności oczekiwań rynkowych.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector