Co to jest KYC i AML? Dlaczego jest to takie ważne w kryptowalutach?

Te dwa terminy: „Poznaj swojego klienta i przeciwdziałanie praniu pieniędzy (KYC i AML)”Nie jest już nowością, zwłaszcza gdy myślimy o różnych sektorach finansowych działających na całym świecie. W rzeczywistości ostatnio otrzymały one tyle uwagi, że co jakiś czas można zauważyć nowe prawo lub przepis, który ma na celu uczynienie tej procedury bezbłędną..

Jednak dla większości nadal problemem jest dokładne zrozumienie tych terminów. W związku z tym, aby upewnić się, że nie ma więcej błędnych wyobrażeń ani nieporozumień, poniżej szczegółowo wyjaśniliśmy to samo.

Co to jest KYC?

Skrócenie terminu „Znaj swojego klienta‘ jest Proces identyfikacji klienta, który obejmuje kroki i proces, które pomagają w ustaleniu prawdziwej tożsamości klienta (faktyczna własność rachunków).

Proces ten pomaga również organizacji w sporządzaniu listy różnych innych faktów, takich jak źródło dochodu / funduszy, charakter działalności klienta i inne, które w zamian pomagają organizacjom finansowym, takim jak bank, w obliczaniu dalekowzrocznego ryzyka. To kilka kroków, które pomagają w ratowaniu różnych instytucji finansowych i chronią przed elementami przestępczymi wynikającymi z prania pieniędzy.

Co to jest AML?

Akronim „przeciwdziałania praniu pieniędzy” jest terminem używanym przez branżę finansową i prawniczą do opisania kontroli prawnej, która obejmuje organizację finansową / gospodarczą i inne wyznaczone podmioty w celu unikania, dostrzegania i zgłaszania działań związanych z praniem pieniędzy.

Czy istnieje wsparcie prawne ułatwiające weryfikację tożsamości klienta??

Tak, wydano oficjalne wytyczne władz banków centralnych różnych krajów.

Na przykład – “Bank Rezerw Indii wydał wytyczne dla banków zgodnie z sekcją 35A ustawy o przepisach bankowych z 1949 r. oraz zasadą 7 o zapobieganiu praniu pieniędzy (prowadzenie ewidencji charakteru i wartości transakcji, procedura i sposób utrzymywania oraz termin dostarczenia informacji i weryfikacji oraz Prowadzenie ewidencji tożsamości klientów firm bankowych, finansowych

Zasady dotyczące instytucji i pośredników, 2005 ”.

Zrozumienie procedury identyfikacji klienta

Jak możemy wywnioskować z powyższej dyskusji, rozpoznawalny dowód klienta jest przywiązany po sprawdzeniu osobowości, korzystając z niezawodnych i autonomicznych źródeł, na przykład archiwów i informacji o danych. Podobnie, nie ma tylko jednego, ale różnych etapów rozpoznawalnego dowodu klienta, które są wykonywane na różnych etapach

Bank wyznaczył Procedurę Identyfikacji Klienta, która ma być realizowana wieloetapowo, tj. Podczas budowania relacji oszczędzania pieniędzy; dokonanie wymiany pieniężnej lub gdy bank ma niepewność co do prawdziwości / prawdziwości lub obszerności już uzyskanego klienta rozpoznawalne informacje dowodowe.


Zrozumienie prania pieniędzy i terroryzmu finansowego

Uchylanie się od płacenia podatków obejmuje maskowanie zasobów pieniężnych, aby można je było wykorzystać bez wykrycia nielegalnego ruchu, który je stworzył. Terroryzm finansowy oznacza również pomoc budżetową w każdej wojnie psychologicznej lub dla osób, które dodają energii, projektują lub uczestniczą w ucisku opartym na strachu.

Przestępcy podatkowi wysyłają nielegalne dotacje za pośrednictwem zgodnych z prawem poleceń, mając na uwadze ostateczny cel, jakim jest ukrycie ich przestępczego początku, podczas gdy osoby, które wspierają się w oparciu o ucisk, wymieniają fundusze, które mogą być legalne lub nielegalne, w celu pokrycia ich źródła i ekstremalnego wykorzystania, czyli pomocy finansowej. Terroryzm.

Zasady i przepisy związane z KYC / AML / CTF

Jak na. Przetrwanie kierunków RBI i standardów opisanych poniżej Ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2002 r zarządzać tym, co nazywa się działaniem Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) i Zwalczanie finansowania terroryzmu (CTF). Te standardy i wskazówki mają na celu utrzymanie procedury uchylania się od opodatkowania i finansowania ćwiczeń związanych z uciskiem psychicznym. Wytyczne wymagają, aby banki znały swoich klientów (powszechnie znane jako Znaj swojego klienta lub KYC kontrole) i monitorować ich wymiany. Ponadto ustalone dane w ramach PMLA o pieniądzach i podejrzanych transakcjach należy przesłać do Jednostka analityki finansowej, Indie (FIU-IND).

Spójność z kontrolami przeciwdziałania praniu pieniędzy pomaga bankom w obserwowaniu giełd w pobliżu w celu rozpoznawania podejrzanych transakcji, zakładania wszelkich, iw ten sposób przekazywania danych ekspertom ds. Wdrażania prawa (poprzez raporty do FIU-IND) w celu zarządzania takimi transferami zgodnie z odpowiednimi prawa i wskazówki.

Instytucje finansowe przestrzegają podstawowych standardów

Jak już wiemy, podstawowym zamiarem osiągnięcia udanego KYC jest nic innego jak upewnienie się, że żadna instytucja finansowa ani organizacja nie jest przedmiotem działań związanych z praniem brudnych pieniędzy. Nie możemy jednak zapominać, że system ten pomaga w lepszym zrozumieniu klienta i jego transakcji finansowych. Poniżej znajduje się lista niezbędnych elementów, które są wymagane lub wykorzystywane podczas realizacji KYC klienta.

Polityka akceptacji klienta

  • Procedury identyfikacji klientów – co obejmuje zbieranie i analizę podstawowej dokumentacji tożsamości, np. porównywanie nazwisk ze znanymi dokumentami, takimi jak paszport lub inna dokumentacja prawna.
  • Monitorowanie transakcji – monitorowanie transakcji z klientami i partnerami, co pomaga w potwierdzeniu nieoczekiwanego zachowania
  • Zarządzanie ryzykiem – zarządzanie ryzykiem polega na obliczeniu skłonności klienta do przeprowadzenia oszustwa związanego z praniem brudnych pieniędzy, kradzieży tożsamości lub finansowania terroryzmu.

Proces KYC w pigułce

Wstępny przegląd klienta to jeden temat EDD złożone opierają się mocno. Systemy wykorzystują warstwowe podejście do wykrywania zagrożeń. Szanowanie każdej procedury PWMZ zależy od danych i źródeł danych, rodzaju i charakteru wykorzystywanych źródeł danych, prawnie przygotowanych egzaminatorów, którzy wiedzą, gdzie szukać danych, jak wyglądać i jak weryfikować, rozszyfrować i wybrać wyniki. Organizacje zajmujące się analizą biznesową sumują te dane i codziennie organizują je w obszerną bazę danych. Dostawcy krajowi dokonują przeglądu wielu tych organizacji biznesowych, zatrudniając specjalistów w terenie, którzy mogą pozyskiwać dane, które nie są efektywnie dostępne.

KYC i AML dla kryptowalut

KYC pozostaje dla „Poznaj swojego klienta”. Jest to procedura pozyskiwania krytycznych danych rozpoznawczych o klientach administracji. Etap, który zapewnia administracja, nakaże wszystkim klientom przedstawienie odpowiednich, rozpoznawalnych raportów dowodowych, takich jak dowody osobiste, salda finansowe, dane Visa, adres prywatny, rachunki za usługi i tak dalej.

KYC ma przede wszystkim na celu zagwarantowanie, że nieodpowiednia osoba zostanie zablokowana przed skorzystaniem z administracji, której nie mogą używać. Mogą to być osoby niepełnoletnie, nielegalni pracownicy lub osoby z przeszłością kryminalną. Zawiera również bazę danych, które mogą wykazać wartość w badaniu wymogu prawnego w przypadku jakiegoś nielegalnego przemieszczania się w przyszłości. KYC jest niezbędnym elementem wielu etapów online, takich jak zakłady i wymiana walut.

AML zasadniczo nawiązuje do szeregu kierunków, które są upoważnione do utrzymania wieku wynagrodzenia za pomocą nielegalnych i nielegalnych wymian. Jest urzędnikiem w instytucjach rządowych i monetarnych, aby stworzyć strukturę administracyjną, która utrudnia osobom zaangażowanym w nielegalne i nielegalne ćwiczenia zamianę gotówki uzyskanej za nielegalne pieniądze na zasoby uczciwe dla dobra.

  • Regulacja pieniądza cyfrowego

Jak wyrażono wcześniej w tym artykule, zasady KYC i AML stanowią ramy dla znaczących wysiłków podejmowanych w celu zarządzania przestrzenią pieniądza cyfrowego. Ponieważ rynek wypełnia się miliardami dolarów z różnych źródeł, rząd i fundacje finansowe chcą dokładnie monitorować tę przestrzeń.

Jednak zasady KYC i AML są w każdym razie sprzeczne z jedną z najważniejszych fundamentalnych teorii łańcucha bloków, która jest podstawową innowacją kryjącą się za cyfrowymi formami pieniądza, a racjonalność to tajemnica. Cyfrowe wymiany pieniędzy powinny być tajemnicze i niemożliwe do wyśledzenia, co jest znaczącym bólem mózgowym dla kontrolerów, ponieważ istnieją obawy, że osoby łamiące prawo mogą wykorzystać takie ramy.

ML / TF to termin zwykle cytowany przez rywali kryptograficznych form pieniądza, którzy oferują spory przeciwko ramom. ML / TF pozostaje dla „uchylania się od płacenia podatków / finansowania terroryzmu”. Brak możliwości śledzenia rozwoju gotówki może być katastrofą dla bezpieczeństwa finansowego i regionalnego jakiegokolwiek narodu. W związku z tym okazało się, że podstawowe znaczenie dla rządów kilku krajów jest przygotowanie się na prezentację cyfrowej waluty. Chociaż podejście może różnić się w zależności od narodu, podstawowe pojęcie jest takie samo.

  • Giełdy kryptowalut

Największą częścią prezentacji handlu kryptowalutami są cyfrowe transakcje pieniężne.

Te etapy zachęcają do prawdziwej wymiany kryptograficznych tokenów pieniężnych. Zdolności rynkowe po prostu reklamują się na rynku Forex; istnieją zestawy kryptowalut, które można kupić i sprzedać dealerom, korzystając ze zmian w kursach handlu kryptowalutami. Brokerzy mogą podobnie trzymać, jeśli chcą, i oferować, gdy cena gwałtownie wzrośnie. Mając konkretny cel końcowy, jakim jest wykorzystanie etapów handlu walutami cyfrowymi, mężczyzna musi zaakceptować administrację na miejscu zdarzenia. Po przystąpieniu można rozpocząć wymianę walut cyfrowych. W całej sieci istnieją różne etapy handlu i mają one różne motywacje do przyciągania klientów.

Niemniej jednak ustawodawca ciężko zajął się handlem kryptowalutami w regionie kontroli KYC i AML.

Na wielu etapach handlu pieniądzem cyfrowym obowiązują teraz surowe zasady dotyczące sprawdzania konta. W przeszłości bezpodstawny zapis mógł nawet prowadzić do wymiany do określonego maksymalnego punktu zamknięcia. Tak czy inaczej, w dzisiejszych czasach klienci muszą sprawdzić swoje dane, zanim zaczną korzystać z jednej z różnych giełd. Liczne administracje stopniowo zakazują nieznanym wymianom kont.

Jednak podczas gdy etapy wymiany walut cyfrowych stanowią stabilne otwarte drzwi do wprowadzenia zasad KYC do kryptograficznej przestrzeni pieniędzy. Niewiele fragmentów koncentruje się na strukturze administracyjnej KYC w ogólnym łańcuchu bloków, a pieniądze kryptograficzne rozwijają się. W przypadku AML staje się to nieco trudniejsze. Adekwatność przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy opiera się na oczekiwaniu od specjalistycznych spółdzielni posiadających przydatne dane o podejrzanych ćwiczeniach. Kontrolerzy rządowi i monetarni zwiększają poziom swojej uwagi na czynnościach etapów handlu kryptowalutami.

Dotychczasowe wysiłki

W 2014 roku Charlie Shrem, jedna z najbardziej charakterystycznych postaci w blockchain i cyfrowej przestrzeni walutowej, został wysłany do więzienia, ponieważ został uznany za winnego oszustwa podatkowego. Zarzuty popełnione przez Charliego Shrema zostały przypisane do niesławnego centrum handlowego Darknet Silk Road. Obwiniony za wspieranie Roberta Faielli w zmywaniu wartego 1 miliona dolarów bitcoina, który później został wykorzystany jako część zakupu kilku nielegalnych i nielegalnych rzeczy. Charlie został dodatkowo obwiniony za zaniedbanie zgłoszenia podejrzanych ćwiczeń na swoim etapie handlu walutami cyfrowymi, BitInstant. Został skazany na 2 lata więzienia federalnego, wreszcie w czerwcu 2016 r. Odzyskał elastyczność.

Korea Południowa, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Unia Europejska również uczyniły zasady KYC i AML istotnym elementem wszystkich systemów administracyjnych waluty cyfrowej. Parlament Europejski we współpracy z Europejskim Bankiem Centralnym podjął w 2017 r. Decyzję, zgodnie z którą w reklamie kryptowalutowej zostaną zaprezentowane energiczne zasady KYC i AML. Wybór jest obecnie potwierdzany przez różne narody. Narody takie jak Francja, Korea Południowa, Stany Zjednoczone, a nawet Japonia również starały się wzmocnić biegi KYC i AML na rynkach kryptowalut w swoich krajach.

Kontrolerzy spodziewają się, że kontrole AML i KYC umożliwią instytucjom budżetowym rozpoznanie zakresu ćwiczeń finansowych, powiedział Richard Small, starszy wiceprezes ds..

Może Ci się spodobać:

  • Jak osiągnąć wysoki zysk na giełdzie kryptowalut
  • Dlaczego warto przechowywać kryptowalutę QTUM na swoim radarze w 2018 roku?
Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
Adblock
detector
map