Strategie Forex

Handel bankami centralnymi – retoryka

Kilka tygodni temu napisaliśmy artykuł ze strategiami handlowania działaniami Banku Centralnego. Jak powiedzieliśmy tam, banki centralne mają wszystkie narzędzia do dewaluacji lub doceniania swojej waluty i używają ich, gdy uznają, że gospodarka potrzebuje wzrostu. Wyjaśniliśmy, jak handlować „odruchową reakcją” (następuje obniżka lub podwyżka stóp procentowych), jak handlować następstwami, a następnie zakończyliśmy wyjaśniając, jak handlować rzeczywistym wpływem, jaki wydarzenie może mieć…