Arbitraż Forex

Arbitraż jest praktykowany od czasów starożytnych. Arbitraż to strategia spekulacyjna, w której ktoś próbuje czerpać zyski z różnic cen tego samego instrumentu na tym samym rynku lub na różnych rynkach. Polega na kupnie i sprzedaży składnika aktywów po dwóch różnych cenach w celu skorzystania z różnicy.

Znalezienie odpowiednich warunków i zastosowanie strategii arbitrażowej nie jest łatwe, ponieważ każdy szuka luki na rynku, aby osiągnąć zysk. Dlatego zanim zwrócisz uwagę, ktoś inny mógł już złożyć transakcję i zamknąć ją. Tak więc arbitraż jest głównie strategią dla uczestników rynku dysponujących najlepszymi i najszybszymi systemami informatycznymi i technologicznymi.

Arbitraż można zastosować, gdy ten sam produkt ma dwie różne ceny

Arbitraż można zastosować, gdy ten sam produkt ma dwie różne ceny.

Co jest Arbitraż Forex Handlowy?

Arbitraż finansowy polega na jak najszybszym kupnie i sprzedaży produktu lub instrumentu finansowego (lub dwóch bardzo podobnych instrumentów), czerpiąc korzyści z różnicy cen. Kupujesz instrument, gdy widzisz, że kosztuje on mniej na rynku, a następnie sprzedajesz go na innym rynku lub na tym samym rynku, na którym kosztuje nieco więcej. Rynki nie są doskonałe i występują nieefektywności – to właśnie stwarza możliwości arbitrażu.

W rzeczywistości arbitraż minimalizuje nieefektywność rynku, ponieważ jeśli produkt jest niedowartościowany, gracze arbitrażowi natychmiast podskoczą, aby zwiększyć popyt na niego, zwiększając w ten sposób cenę. Wraz ze wzrostem ceny produktu popyt będzie się zmniejszał, a podaż będzie rosła, aż osiągną równowagę i cena produktu osiągnie odpowiednią wartość. W handlu walutami arbitraż forex odbywa się poprzez kupno i sprzedaż par walutowych.

W teorii istnieją trzy warunki, które muszą zostać spełnione, aby transakcja została uznana za „arbitraż”:

  • Cena takich samych lub podobnych produktów różni się w zależności od rynków.
  • Cena dwóch lub więcej produktów o identycznym przepływie gotówki jest różna w zależności od rynków.
  • Rzeczywista cena produktu różni się od przyszłej ceny zdyskontowanej według stopy procentowej.

Arbitraż można zastosować, gdy ten sam produkt ma dwie różne ceny

Arbitraż wydaje się łatwy, ale często jest bardzo trudny.

Arbitraż może mieć charakter dwukierunkowy lub na wiele różnych sposobów. Dla wygody i zrozumienia w literaturze arbitraż wielokrotny określa się jako „arbitraż trójstronny”. Będziemy je określać jako arbitraż dwuwalutowy i trójwalutowy.

Arbitraż dwukierunkowy

Istnieje wiele rodzajów arbitrażu, na przykład arbitraż pracy między jednym lub dwoma rynkami. Ceny pracy i popyt między państwami członkowskimi Europy Wschodniej i Zachodniej są różne. Dlatego wielu Europejczyków z Europy Wschodniej przenosi swoją siłę roboczą do Europy Zachodniej i wypełnia lukę arbitrażową. To jest arbitraż pracy na jednym rynku. Różnica między rynkami pracy w UE i w Afryce jest arbitrażem na różnych rynkach. To tylko prosty przykład, który pomoże wyjaśnić, jak działa arbitraż.

Arbitraż Forex lub „arbitraż dwóch walut” jest osiągany, gdy kupujesz parę walutową na giełdzie, która oferuje niższą cenę, a następnie sprzedajesz tę samą parę na innej giełdzie po wyższej cenie. Na przykład załóżmy, że masz konta u dwóch różnych brokerów i oferują oni nieco inną cenę za EUR / USD; broker X ma kurs wymiany 1,1010, podczas gdy broker Y ma kurs 1,10.

Jeśli kupisz dziesięć EUR / USD u drugiego brokera, otrzymasz 909 090 EUR za 1 000 000 USD. Jeśli następnie sprzedasz euro drugiemu brokerowi po kursie 1,1010, otrzymasz 1 000 909 $. Właśnie zarobiłeś 909 $ na arbitrażu forex. Jeśli obaj brokerzy mają spread 1,5 pipsa dla tej pary, koszty transakcji wyniosłyby 300 USD dla tej kwoty, co dałoby zysk 609 USD.

Różnica w kursie 10 pipsów nie jest bardzo powszechna, ale u wielu brokerów można znaleźć różnice 1-4 pipsów dla tej samej pary. Często widzę różnice kursów 1-3 pipsów między Oanda i ETX Capital dla tych samych egzotycznych par walutowych. Jednakże, ponieważ spread dla tych par wynosi często więcej niż 5 pipsów, strategia handlu arbitrażowego jest niewykonalna.

Aby uzyskać więcej informacji na temat strategii handlu walutami:


Wartość godziwa – skuteczny sposób handlu walutami – strategie handlowe na rynku Forex

Carry Trade Strategy – Forex Trading Strategies

Trójkątny arbitraż

Jak powiedzieliśmy powyżej, arbitraż może być stosowany nawet wtedy, gdy istnieją różnice kursów między kilkoma parami. Aby to uprościć, wyjaśnimy arbitraż trójkątny. Jest to trochę bardziej skomplikowane niż dwukierunkowy arbitraż, ale podstawowa logika jest taka sama. Na przykład załóżmy, że trzech różnych brokerów ma następujące stawki dla wyznaczonych par:

Pośrednik Para Oceniać
X USD / CHF 0.8171
Y GBP / USD 1.465
Z CHF / GBP 1.191

Arbitraż kupuje 1 000 000 $, co oznacza sprzedaż 10 lotów USD / CHF brokerowi X. Teraz ma on 817 100 CHF. Następnie sprzedaje 817 100 CHF w zamian za funt brytyjski u brokera Y, co daje mu 686 062 CHF. Jako ostatni krok w trójstronnym planie handlu arbitrażowego, trader zmienia GBP z powrotem na USD, kończąc na 1 005 081 USD (686 062 x 1,465). Zysk w wysokości 4631 USD zostanie zrealizowany, jeśli brokerzy utrzymają spread na poziomie 1,5 pipsa dla wszystkich zaangażowanych par.

Ten rodzaj arbitrażu nie jest łatwy, ponieważ wymaga szybkich obliczeń, aby określić, czy można osiągnąć zysk. Jednak stawki zmieniają się cały czas, co sprawia, że ​​obliczenia są prawie niemożliwe dla człowieka.

Ryzyko związane z rynkiem Forex Arbitraż 

Arbitraż brzmi jak łatwy i opłacalny plan handlowy, ale w rzeczywistości jest nieco bardziej złożony. Istnieje kilka wad i zagrożeń związanych z arbitrażem. Największym ryzykiem jest proces realizacji. Kiedy otwierasz i zamykasz dwie oddzielne transakcje, musisz wykonać je natychmiast. Jeśli nie, ryzykujesz poniesienie różnicy cen między wejściem lub wyjściem obu transakcji. Jeśli transakcja sprzedaży zamyka się powyżej transakcji kupna, różnica jest dla Ciebie stratą.

Na przykład sprzedajesz EUR / USD po 1,20 u jednego brokera i kupujesz po 1,1997 u innego brokera, aby skorzystać z rozbieżności cenowej. Następnie próbujesz je zamknąć, gdy cena obu brokerów osiągnie 1,1210, co oznacza utratę 10 pipsów z pierwszej transakcji i wygraną 13 pipsów z drugiej. Problem polega na tym, że czasami wykonanie może zająć kilka sekund. Tak więc, jeśli transakcja kupna zamknie się natychmiast po 1.2010, ale sprzedaż zamknie się kilka sekund później o 1.2015, stracisz 15 pipsów z drugiej transakcji, co oznacza w sumie stratę 2 pipsów. Otwarcie transakcji wiąże się z tym samym ryzykiem. Opóźnienie związane z handlem odgrywa ogromną rolę w tym, jak skuteczna może być strategia arbitrażu forex.

Spread to kolejne ryzyko. Wielu brokerów ma zmienne spready, które mają tendencję do zawężania się i rozszerzania. Spread może wynosić 1,5 pipsa u obu brokerów, co oznacza łącznie 3 pipsy dla dwóch transakcji. W istocie istnieje różnica w cenie 5 pipsów dla tej samej pary między oboma brokerami. Wydaje się, że to dobry interes, ale kiedy spread rozszerzy się do 3 pipsów, kiedy próbujesz zamknąć transakcje, zapłacisz 6 pipsów za spread i wygrasz 5 pipsów z arbitrażu. Wynik netto to strata jednego pipsa.

Handel arbitrażowy to trudny biznes

Arbitraż oferuje niezłe szanse na wygraną, ale są one bardzo rzadkie dla zwykłego przedsiębiorcy. Wymaga również dużych ilości środków i wysokiej dźwigni finansowej, aby zmaksymalizować zysk z małych rozbieżności tej samej pary. Firmy zajmujące się transakcjami o wysokiej częstotliwości to te, które wykorzystują to i osiągają największe zyski. Szybkie systemy handlu arbitrażowego mogą wykryć małe luki cenowe i szybko je zamknąć. To dodaje płynności i zbliża rynek do perfekcji.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Adblock
detector